Materiaalse põhivara amortisatsiooni meetodid

Juta Tikk
Tartu Ülikooli majandusteaduskonna lektor Juta Tikk selgitab materiaalse...

Amortisatsioonimeetodi ja -määrade valiku eesmärk pole mitte põhivara jääkmaksumuse hoidmine võimalikult ligilähedasena tema turuväärtusele, vaid põhivara kasutamise tõepärane peegeldus. Ettevõte valib amortisatsioonimeetodi, mis peegeldab seda, kuidas ettevõte põhivarast saadavat tulevast majanduslikku kasu eeldatavasti tarbima hakkab.

Sageli rakendatakse materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit, mille puhul aruandeperioodide kasumiaruannetes kajastatakse põhivara amortisatsioonikulu võrdsete summadena põhivara kasuliku eluea jooksul. Samas ei pruugi lineaarne meetod olla parim, et peegeldada varast saadava majandusliku kasu jagunemist vara kasulikule elueale. Amortiseerimine peab väljendama põhivara kasutamist, mitte ilmtingimata tema väärtuse muutumist.

Alljärgnevate ülesannete abil selgitame põhivarade amortisatsioonimeetodite erinevust kulude ja kasumi kajastamisel.

AS Kuldsarv ostis 01.01.2015 seadme soetusmaksumusega 106 000 eurot, hindas selle lõppväärtuseks 6000 eurot ja kasulikuks elueaks 5 aastat. AS Kuldsarv võttis seadme kohe kasutusele ja valis amortiseerimiseks lineaarse meetodi.

AS Hõbesarv ostis 01.01.2015 samasuguse seadme soetusmaksumusega 106 000 eurot ja võttis selle kohe kasutusele. AS Hõbesarv hindas seadme lõppväärtuseks 6000 eurot ja kasulikuks elueaks 200 000 tooteühikut. AS Hõbesarv rakendas seadme amortiseerimiseks tootmisühiku meetodit.

1. Palun arvutage AS-i Kuldsarv:

1) seadme amortisatsioonikulu, akumuleeritud kulum ja jääkmaksumus seisuga 31.12.2015;

2) ärikasum 2015. aasta skeemi 1 järgi, kui müügitulu oli 200 000 €, toormekulud 80 000 €, mitmesugused tegevuskulud 15 000 €, tööjõukulud 50 000 €. Lisandub seadme amortisatsioonikulu. Rohkem tulusid ega kulusid 2015. aastal ei olnud.

2. Palun arvutage AS-i Hõbesarv:

1) seadme amortisatsioonikulu, akumuleeritud kulum ja jääkmaksumus seisuga 31.12.2015. Seadmel valmistati 2015. aastal 37 000 tooteühikut;

2) ärikasum 2015. aasta skeemi 1 järgi, kui müügitulu oli 200 000 €, toormekulud 80 000 €, mitmesugused tegevuskulud 15 000 €, tööjõukulud 50 000 €. Lisandub seadme amortisatsioonikulu. Rohkem tulusid ega kulusid 2015. aastal ei olnud.

3. Palun selgitage, millistest väljaminekutest koosneb materiaalse põhivara ühiku soetusmaksumus. Tooge näiteid.

4. Palun selgitage mõistet „põhivara kasulik eluiga” AS-i Kuldsarv ja AS-i Hõbesarv näitel.

5. Palun selgitage AS-i Kuldsarv ja AS-i Hõbesarv ärikasumite erinevuse põhjusi.

 

MATERIAALSE PÕHIVARA AMORTISATSIOONIMEETODITE ÜLESANNETE LAHENDUS

1.1. AS Kuldsarv:

Amortisatsioonikulu aastas: (106 000 – 6000) : 5 = 20 000 eurot

 

 

Amortisatsioonikulu, eurodes

Akumuleeritud kulum, eurodes

Jääkmaksumus, eurodes

31.12.2015

20 000

20 000

106 000 – 20 000 = 86 000

1.2. AS Kuldsarv: 

Kasumiaruanne 2015. a (eurodes)

Müügitulu

200 000

Toormekulu

(80 000)

Mitmesugused tegevuskulud

(15 000)

Tööjõukulud

(50 000)

Põhivara kulum

(20 000)

Ärikasum

35 000

2.1. AS Hõbesarv

Amortisatsioonimäär: (106 000 – 6000) : 200 000  = 0,50 €/tooteühik

Amortisatsioonikulu: 37 000 x 0,50 = 18 500 €

 

 

Amortisatsioonikulu, eurodes

Akumuleeritud kulum, eurodes

Jääkmaksumus, eurodes

31.12.2015 

18 500

18 500

106 000 – 18 500 = 87 500

2.2. AS Hõbesarv

Kasumiaruanne 2015. a (eurodes)

Müügitulu

200 000

Toormekulu

(80 000)

Mitmesugused tegevuskulud

(15 000)

Tööjõukulud

(50 000)

Põhivara kulum

(18 500)

Ärikasum

36 500

3. Materiaalse põhivara ühiku soetusmaksumusse lülitatakse kõik väljaminekud, mis on vaja teha selleks, et võtta materiaalse põhivara ühik sihipäraselt kasutusele tema tööasukohas.

Näited (mittetäielik loetelu): põhivara ühiku maksumus, lepingutasud, mittetagastatavad maksud, transpordikulud, seadistamiskulud, mitterealiseeritava katsetoodangu valmistamise kulud.

4. Põhivara kasulik eluiga on hinnanguline periood, mille jooksul ettevõte tõenäoliselt vara kasutab või tooteühikute (või muude sarnaste ühikute) arv, mida ettevõte selle vara kasutamisest saab.

AS Kuldsarv mõõdab põhivara kasulikku eluiga hinnangulise perioodina (5 aastat), AS Hõbesarv mõõdab põhivara kasulikku eluiga hinnangulise tooteühikute arvuna (200 000 tooteühikut).

5. AS-i Kuldsarv ja AS-i Hõbesarv ärikasumite erinevuse põhjuseks on eri amortisatsioonimeetodi kasutamine (muudel võrdsetel tingimustel), mille tõttu on amortisatsioonikulu suurus erinev. Kuigi materiaalse põhivara ühikute kasuliku eluea jooksul kantakse amortisatsioonikuluks kummaski ettevõttes kokku soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahe, s.o 100 000 eurot, jaotub amortisatsioonikulu põhivara kasulikule elueale ettevõtete võrdluses erinevalt. AS Kuldsarv amortiseerib põhivara lineaarselt, tema amortisatsioonikulu on igal aastal 20 000 eurot. AS Hõbesarvkasutab tootmisühiku meetodit ja tema amortisatsioonikulu sõltub valmistatavate tooteühikute arvust. Tootmisühiku meetod võimaldab täpsemalt järgida tulude-kulude vastandamise printsiipi.

Tootmisühiku meetodi ja lineaarse meetodi kasutus

Tootmisühiku meetodit on mõttekas kasutada juhtudel, kui aastate või kuude lõikes kasutatakse põhivara majandusliku kasu saamiseks ebaühtlaselt. Tootmisühiku meetodi kasutamine võimaldab võrreldes lineaarse meetodiga täpsemalt vastandada põhivara kasutamisest saadavat majanduslikku kasu ja põhivara amortisatsioonikulu ning tõepärasemalt esitada finantstulemust ehk kasumit. Lineaarse meetodi kasutus on põhjendatud, kui amortiseeritav põhivara on kasuliku eluea jooksul ühtlaselt kasutuses.

 

Osale arutelus

  • Juta Tikk, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna lektor

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Dokumentide haldus- ja arhiveerimise süsteem

Ellrex digidoc on ettevõtte dokumentide haldus- ja arhiveerimise süsteem mis on eraldatud raamatupidamise programmist.

Majandustarkvara RAPID

Tarkvaraga RAPID saate korraldada keskmise või väikese ettevõtte raamatupidamise ja majandusarvestuse - laoarvestus, palgaarvestus, teenindus, üüriarvestus, jm. RAPIDi tasuta versiooniga saab töö tehtud üksikettevõtja, alustav ettevõte või mittetulundusühing.

Valdkonna tööpakkumised

PricewaterhouseCoopers otsib RAAMATUPIDAJAT

PricewaterhouseCoopers AS

04. veebruar 2019

Uudised

Tööriistad