Kuidas valida raamatupidamise koolitust?

raamatupidamiskoolitused
Kuidas valida raamatupidamiskoolitust?

Ajalehtedes ja internetiportaalides on palju raamatupidamiskoolituste pakkumisi, kuid siiski on tihti raske otsustada, mida valida või kuhu minna. Ajakiri RP uuris, milliseid kursusi peavad koolitusfirmad raamatupidajatele tähtsaks ja enda arvates parimaks.

Kas raamatupidamiskoolitust valides on tähtsaim sisu, hind või koolitaja? Kui palju on raamatupidajate ootused või nõudmised aastatega muutunud? Need küsimused sai esitatud tuntud koolitusfirmadele ning kokkuvõetult võib öelda: suur eelis on raamatupidamiskoolituste turul neil, kes pakuvad praktilistele probleemidele lahendust ehk kes teavad, mis muredega firmade raamatupidajad maadlevad. Teoreetilised ja lihtsalt huvitavad koolitused jäävad paraku nii rahakoti kui ka suure töökoormuse tõttu paljudele unistuseks.

Täiskasvanute Koolituskeskuse juhataja Ly Pärn tunnistab, et neil on kõige suurem nõudlus alates 2013. aastast olnud raamatupidamise algkursuste järele. Eesmärk on see, et inimene omandaks algkursuse lõpuks raamatupidamise põhitõed ja terminoloogia ning suudaks koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. „Väga palju leidub ka neid, kes läbivad vahetult pärast algkursust raamatupidamise täienduskursuse, et omandada süvateadmised selles valdkonnas ning muu hulgas sooritada riiklik kutsekvalifikatsioonieksam,” märgib Pärn. „Koolituse valikul on enamiku isikute puhul määravaks esmalt koolituse hind, teisena koolituse sisu ning kolmanda kriteeriumina koolituse toimumise asukoht.”

Eestlased tahavad Soome kohta teada

Reiting PR koolitusosakonna juhataja Anneli Zirkel tõdeb, et ka nende koolituskeskuses on nõutuimaks kujunenud just mahukamad raamatupidamise koolitused (nii algõpe kui ka edasijõudnutele mõeldud õpe), kuid eestlaste liikumine välismaale on hakanud mõjutama ka kursuste teemasid ja sisu. Nii märgib Zirkel, et tegutsevate raamatupidajate seas on suur huvi Soome raamatupidamise koolituste vastu. „Oleme küsitlenud oma koolitustel osalejaid, et saada teada, miks nad meie kursused on valinud. Endiselt hinnatakse väga seda, et koolitajad on oma ala praktikud ning korralduslik pool heal tasemel.” Tänu sellele, et Reiting PR osutab raamatupidamisteenust ligi 200 ettevõttele, on neil ülevaade sellest, kuidas muutuvad seadused mõjutavad raamatupidajate tööd ja milliseid teadmisi on vaja pidevalt täiendada.

Tuntud raamatupidamis- ja maksuinfoportaali omanik ning raamatupidamisteenuste ja -koolituste korraldaja RMP Eesti kogeb aasta esimeses pooles alati raamatupidajate väga suurt huvi aastaaruande koolituste vastu. RMP Eesti OÜ tegevjuhi Karin Ungro sõnul on see mõistetav, sest nüansse, mida aastaaruande koostamisel silmas pidada, on palju ning kuna aastaaruannet koostatakse üks kord aastas, soovivad ka kogenud raamatupidajad oma teadmisi täiendada. „Suuremal osal asutustest-ettevõtetest langeb majandusaasta kokku kalendriaastaga, seetõttu ongi raamatupidajatel just aasta algul aktiivne vajadus aastaaruande koostamisega seonduvat meelde tuletada,” selgitab Ungro. Aasta ringi on tema sõnul kõige nõutumad otseselt raamatupidaja tööd puudutavad koolitused. „Seadused muutuvad kiiresti ning muudatusi on palju – spetsialisti selgituste abil on neist tunduvalt lihtsam aru saada, kui iseseisvalt seadust uurides. Seetõttu on koolituse valikul väga oluline esineja professionaalsus ning oskus teemat kuulajatele lihtsas keeles edasi anda. Samuti pööratakse tähelepanu korraldajale ja korralduskvaliteedile. Hind on alati tundlik teema ning seda just alustavatele ettevõtjatele,” tõdeb Ungro.

Raamatupidajatele arvutikursusi pakkuva IT Koolituskeskuse tegevjuht Martin Palm tunnistab, et nende koolitustest on ikka kõige populaarsemad – üllatusena või mitte – MS Exceli koolitused. „Raamatupidajad kasutavad Excelit oma töös palju, mistõttu tulevad nad enamasti edasijõudnute koolitustele, kus õpivad tarkvara täiendavaid võimalusi, samuti seda, kuidas korduvaid tööliigutusi nutikamalt teha ja seeläbi väärtuslikku aega võita. Need, kes Excelit vähem kasutanud, tulevad pigem baaskoolitusele, ning on ka neid, kes võtavad osa erinevatest meistriklassidest või vajavad personaalset konsultatsiooni,” selgitab Palm.

Kui rääkida hinnast, sisust ja koolitaja kuulsusest, siis selle kohta ütleb Palm, et enamasti on raamatupidajatele olulisem kursuse teema. „Aga tuleb ette ka olukordi, kus soovitakse kindlat koolitajat – peamiselt siis lähtuvalt varasemast positiivsest kogemusest vastava koolitajaga. Hind on muidugi samuti oluline, aga usaldusväärse ja kvaliteetse koolitusteenuse eest ollakse üldiselt nõus õiglast tasu maksma. Kui ühest organisatsioonist on osalejaid rohkem, siis küsitakse tavaliselt grupikoolituse pakkumist ja saadakse seeläbi soodsam lahendus,” nendib Palm.

Raamatupidamist teevad teisedki töötajad

Nagu elu on meie ümber pidevas muutumises, on aastatega muutunud ka klientide ootused kursuste sisu ja ülesehituse suhtes. Ly Pärn toob näite, et kuna sageli on raamatupidamisega seotud tööülesanded või üksik lõik raamatupidamise tööst ettevõttes antud näiteks sekretärile, klienditeenindajale või müügitöö tegijale, siis kohtab kursuslasi, kes on kokku puutunud üksnes mõne töölõiguga raamatupidamise tööst. „Paljud on öelnud, et nad tahavad teada eelkõige raamatupidamise alustõdesid, et aru saada raamatupidamise valdkonnast kui tervikust. Sageli tehakse tööd praktiku tasemel, kuid puudub teoreetiline alus süsteemi kui terviku mõistmiseks,” märgib Pärn.

Lisaks on muutunud Pärna sõnul see, et üha enam soovitakse näiteid praktilisest tööst erinevate ettevõtete tegevuse spetsiifikast lähtuvalt. „Väikeettevõtjad on rohkem huvitatud raamatupidamise tundmisest, et parandada juhtimist, finantsplaneerimist ja ettevõtte üldist majanduslikku tulemit.” Pärna sõnul on paljud tellinud teenused raamatupidamisfirmadelt või raamatupidamise teenusepakkujalt, ent sellest tulenevalt soovivad väikeettevõtjad ise paremini aru saada, mismoodi need tulemused on saadud ja kuidas mõista raamatupidamise aruandeid – ehk siis soovivad rohkem osaleda ettevõtte finantstegevuses.

Anneli Zirkel on olulise muutusena märganud, et üha enam pööratakse tähelepanu praktilistele oskustele ning hinnatakse just koolitaja võimekust teooriat praktikaga siduda. Samas on tema sõnul viimasel ajal vähenenud nõudlus raamatupidamisprogrammide õppe järele. Teised koolitusfirmad nõustuvad Pärna ja Zirkeli seisukohtadega.

Karin Ungro tõdeb, et võrreldes varasemaga on koolituse pakkujat ja esinejat hakatud palju hoolikamalt valima. „Aastaid tagasi võimaldasid ettevõtted oma töötajatele täienduskoolitustel osalemiseks rohkem vahendeid. Praeguseks on see muutunud ning seetõttu ollakse ka koolitaja ja koolituse valikul nõudlikumad. Klient on teadlikum ning ootab koolituselt praktilisi teadmisi, mida kohe oma töös rakendada saaks.

Läbi aegade on koolitusmaastikul ühe põletavama teemana püsinud maksumuudatused, sest maksuseadused muutuvad pidevalt ning raamatupidaja jaoks on oluline kõigega kursis olla.”

Raamatupidajad küsivad julgemalt

Sama tendents on tuntav ka arvutikoolituses. IT Koolituskeskuse kogemus näitab samuti, et oodatakse üha praktilisemat koolitust, mille kasutegur oleks kohe tajutav ja sisu töös hästi rakendatav. „Üha vähem huvitutakse teooriast ja lisateadmistest, mida otseselt töös vaja ei lähe. Varasemast rohkem ja julgemalt küsitakse koolituse ajal tööga seotud küsimusi. Excel on jätkuvalt väga vajalik, aga näiteks Wordi koolitusi enam nii palju ei vajata, seda oli tarvis rohkem siis, kui aastaaruannet koostati Wordis,” selgitab Martin Palm.

IT Koolituskeskus plaaniboma koolituste mahtu ja teemasid eelkõige klientide huvi ja turu põhjal, aga samuti tehnoloogilistest arengutest lähtuvalt. Kuid 2016. aastal on ja jäävad raamatupidajatele olulisemateks koolitusteks siiski kontoritarkvara ja arvutikasutaja koolitused – näiteks uus MS Office 2016.

Täiskasvanute Koolituskeskusplaanib uuel aastal jätkuvalt keskenduda raamatupidamise valdkonnale, jätkates juba väljatöötatud õppekavade täiendamist ja tõhustamist kogu õppeprotsessi tarbeks, võttes arvesse nii õpilaste soove kui ka kutsekvalifikatsiooni nõudeid. Reiting PR peab koolitusi planeerides väga oluliseksklientidelt tulnud tagasisidet. „Seega jäävad ka uuel aastal meie programmi juba väljatöötatud kursused, mille järele on püsiv nõudmine. Näiteks raamatupidamise täiendusõpe (raamatupidaja tase 5 kutse ettevalmistus), Soome raamatupidamine, ettevalmistus raamatupidaja kutseeksamiks ning MTÜ, KÜ, SA, FIE raamatupidamine ja maksud,” loetleb Anneli Zirkel. Kuna uuel aastal on oodata raamatupidajate tööd puudutavate seadusemuudatuste rakendumist, plaanib firma ka vastavaid täienduskoolitusi.

RMP Eesti OÜ-l on uuel aastal tulemas uusi koolitusi nii maksunduse kui ka raamatupidamise teemadel ja seda mitte ainult Tallinnas, vaid Tartus ning mujalgi Eestis. „Koolitusi korraldame teemadel, mis on parajasti raamatupidajate seas aktuaalsed. Meie eesmärk on pakkuda esinejatena välja just oma ala tipptegijaid ja praktikuid ning seda mõistlikus hinnaklassis,” rõhutab firma tegevjuht Karin Ungro.

KOMMENTAAR

Millised on Äripäeva parimad raamatupidamiskoolitused?

Tuuli Seinberg, Äripäeva portaali raamatupidaja.ee juht:

Kõige populaarsemad on sisukad ja traditsioonilised konverentsid – näiteks Pärnu raamatupidamiskonverents või raamatupidajate päev. Koolituste ja seminaride edukuse puhul mängib suurt rolli põhiteema ajakohasus ja see, mida toob kaasa teema mittetundmine. Ka tuntud/tunnustatud ja karismaatilised esinejad on kahtlemata olulised. Raamatupidajad on ju arvestusala virtuoosid ning kaalutlevad alati hoolikalt, kas uued teadmised on kulutatud aega ja raha väärt.

Millistest Äripäeva koolitustest-konverentsidest võiks iga raamatupidaja 2016. aastal osa võtta?

Korraldame iga kuu aktuaalsetel teemadel loenguid, seminare ja veebiseminare. Selleks et teemad oleks tõesti teatud ajal olulised, ei planeeri me neid väga pikalt ette, vaid jälgime seadusandja uuendusi ja sihtrühma vajadusi, et siis kiiresti reageerida. Sestap tasub silma peal hoida raamatupidaja.ee veebilehel asuval sündmustekalendril. Kindlasti ootame aga kõiki taas 11. novembril 2016 raamatupidajate päevale, kus parimad lektorid jagavad vajalikke teadmisi, ent head ja paremat pakutakse ka hingele ja ihule.

Koolitusfirmade soovitused 2016. aastaks

RMP Eesti OÜ:

Eesootavatest RMP Eesti koolitustest on raamatupidajale kindlasti huvipakkuv 12. veebruaril toimuv koolitus „Riigikohtu suunised tööõiguspraktika kujundamisel ja seaduse tõlgendamisel”, kus osaleja saab praktilisi teadmisi nii tööandja esindajana kui ka töötajana. Koolitajaks on NJORD Advokaadibüroo vandeadvokaat Katrin Sarap, kes on juba pikka aega olnud meie hinnatumaid lektoreid tööõiguse teemadel.

Aastaaruannete koostamiseks – selleks võiks valida tunnustatud audiitori Anne Nuudi koolitused, kus osaleja saab põhjaliku ülevaate nii aastaaruande koostamisest kui ka raamatupidamise seaduse ning RTJ-ide muudatustest. Tähtsad on ka kaks suurt raamatupidamiskonverentsi, mis toimuvad aprillis ja oktoobris.

Reiting PR:

Kindlasti võiks osaleda kord aastas mõnel täienduskoolitusel, et kinnistada oma teadmisi ja siduda neid uutega. Näiteks märtsis on Reiting PR-il tulemas tegutsevatele raamatupidajatele suunatud täienduskoolitus, kus kogenud audiitorid jt spetsialistid jagavad oma teadmisi, kuidas uuenenud seadusemuudatused siduda olemasoleva praktikaga.

Täiskasvanute Koolituskeskus:

Tervikliku süsteemi mõistmiseks ja süvateadmiste omandamiseks on kindlasti mõistlik läbida esmalt raamatupidamise algkursus, seejärel süvateadmiste omandamiseks raamatupidamise täiendusõppe kursus ning viimaks sooritada kutsekvalifikatsioonieksam, millel on riigi tasemel järjest enam lisandväärtust.

IT Koolituskeskus:

MS Excel – isegi siis, kui arvad, et juba tead ja oskad kõike. Kuuleme koolitustel tihti lauset: „Oleks ma seda vaid varem teadnud, oleksin väga palju aega kokku hoidnud.” Kui väljakutseks on e-kirjade ja tööülesannete kuhjumine, siis ühepäevane koolitus „Outlook ja ajajuhtimine”. Üha aktuaalsem koolitusteema on ka nutiseadmete turvaline kasutamine – näiteks raamatupidajate nutiseadmes on üldjuhul väga tundlikku tööinfot.

Osale arutelus

  • Kaire Uusen, ajakirjanik

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Parima juhtimisaruandluse ja automatiseeritud raamatupidamisega majandustarkvara Suno365

Columbus Eesti on toonud turule uue täisfunktsionaalse majandustarkvara Suno365. Tegu on pilvepõhise ja kuutasulise majandustarkvaraga (ERP) ettevõtetele, kes hindavad kaasaegseid lahendusi taskukohaste kuludega.

Tarkvararobootika ja tööprotsesside automatiseerimine – millal see läbimurde saavutab?

Olles kuulnud tarkvararobootikast ja tööprotsesside automatiseerimisest (robotic process automation, RPA), hakkavad ettevõtted sageli mõtlema, kas peaks eelistama RPAd praeguste süsteemide uute funktsioonidega värskendamise või integreeritud lahenduste loomise asemel.

Valdkonna tööpakkumised

PricewaterhouseCoopers otsib RAAMATUPIDAJAT

PricewaterhouseCoopers AS

04. veebruar 2019

Uudised

Tööriistad