Viis sammu konkurentsivõime tõstmiseks

Kaire Uusen
Ajakirjanik Kaire Uusen jagab soovitusi konkurentsivõime tõstmiseks

Selleks et oma tööd hästi teha, peab raamatupidaja või finantsspetsialist ajaga kaasas käima ning oma teadmisi värskendama. Mida teha aga selleks, et tööjõuturul konkurentsivõimelisem olla või koguni karjääriredelil tõusta?

Raamatupidajad on võrreldes teiste ametite esindajatega tegelikult ühed usinamad õppijad ning selle põhjuseks on finantsvaldkonna eripära. Pidevad seadusemuudatused, igal aastal uued maksumäärad ja järjest muutuvad reeglid või nõuded tähendavad seda, et kõigega tuleb kursis olla. Lisaks vastava tegevusvaldkonna eripära olenevalt sellest, kas ollakse raamatupidaja riigiasutuses, äriettevõttes või siis hoopis iseseisev teenusepakkuja.

Tänapäeva maailma ja tööturgu iseloomustab  pidev muutumine, ettevõtted laienevad või tõmbavad tegevust kokku, töötajad, kes ei taha tööd kaotada, peavad olema valmis peale finantsteadmiste õppima juurde või arendama ka muid oskusi.

Kui ettevõttes toimuvad muudatused, millega kaasnevad koondamised või töö ümberkorraldused, siis millistel töötajatel on edasijäämiseks suuremad šansid? Tihti saab otsustavaks mitte töötaja kvalifikatsioon, vaid see, kui õppimisvõimeline ta on, kui head on tema teadmised-oskused muudes valdkondades ning millised on tema isikuomadused. Tasub meeles pidada, et pingelistes olukordades on eelis alati neil töötajail, kes pole ainult head spetsialistid, vaid oskavad koostööd teha, meeskonnana toimida ning teisi inspireerida ja toetada.

Millised viis sammu peaks ette võtma raamatupidaja, kes tahab oma ametis järgmisele tasandile jõuda või olla tööjõuturu suures konkurentsis hinnatud tegija?

ESIMENE SAMM

Täienda teadmisi, õpi oma töövaldkonda põhjalikult tundma!

Selleks et olla raamatupidamisvaldkonnas hinnatud, peab olema tugev nii teoorias kui ka praktikas, vähetähtis ei ole ka kogemus, tervikpildi nägemise oskus, mõistmine, kuidas tehtav töö või otsused mõjutavad kogu tööprotsessi või ettevõtte/organisatsiooni tulemusi.

Selleks et jõuda finantsvaldkonnas kõrgemale astmele, peab raamatupidaja laduma tugeva teadmistepagasi, mis ei piirdu ainult kõrgkoolist saadud raamatupidamishariduse ning töös vajalike teadmiste ja koolitustel saadud infoga.

Kuidas seda teha?

• Kui tegeled kitsa valdkonnaga, saavuta sellel alal tõeline meisterlikkus! Üks osa sellest on finantsteadmiste täiendamine, kuid tervikpildi saamiseks ja meisterlikkuse saavutamiseks tutvu põhjalikult ka oma ettevõtte tegevusvaldkonna ja toimimise eripäraga, asjassepuutuvate seaduste-määruste-reeglite, IT-lahendustega jne. Sageli ei tea organisatsiooni ühe osakonna töötajad, mida teised osakonnad teevad, kuidas ettevõte või äri üldse toimib. Keskendutakse oma töölõigule, aga ei nähta tervikpilti, ei teata, kuidas üks või teine otsus-tegevus mõjutab kogu tööprotsessi. Õpi tundma kogu sektori tööd ja oma osa selles.

• Võta eesmärgiks kutsetunnistuse saamine. Eestis korraldab Raamatupidajate Kogu näiteks kutsetunnistuse eksameid, mis on üsna oluline kvalifikatsioonitaseme näitaja.

• Kui raamatupidaja unistus on liikuda karjääriredelil edasi ja kandideerida vastutusrikkamale ametikohale, võib jääda bakalaureusekraadist ja kutsetunnistusest väheks. Sel juhul tuleks jätkata (majandusarvestuse) õpinguid kraadiõppes või läbida vastav täienduskoolitus (nt kui soovid saada audiitoriks), mis viib sind senisest kõrgemale astmele ning avab sulle uued uksed.

TEINE SAMM

Leia endale mentor või nõuandja, kasutades selleks kas isiklikke või tööalaseid kontakte.

See soovitus võib mõnele tunduda veidrana, kuid tegelikult on enamikul kõrgele positsioonile jõudnud inimestel oma mentor, koolitaja või nõuandja, kellega nad saavad oma tööprobleeme arutada või kellelt õppida. Ära kunagi alahinda nõuannete tähtsust, mida saab inimestelt, kes on ennast oma erialal tõestanud ja tippu jõudnud.

Kui tahad saada eksperdiks oma kitsas töölõigus, otsi mentor, kellel on sinuga sarnane töökogemus. Ära põlga ära ka neid, kes on kogenud oma töös raskusi või tagasilööke, sest vahel on just need parimad õppetunnid, tänu millele oskad oma töös ära hoida või lahendada kriitilisi olukordi. Mentor ei pea olema tingimata sinuga samast ettevõttest, vaid võib olla näiteks teise ettevõtte samas valdkonnas tegutsev tippspetsialist või koolitaja, ekspertide ühingu liige, kõrgkooli õppejõud jne. Mentori, kes aitab näha suurt pilti või vaadata probleemile uue nurga alt, võib leida internetivõrgustikust, erialaliitude kohtumistelt, konverentsidelt, koolitustelt või ka endast edukamate koolikaaslaste seast.

KOLMAS SAMM

Liitu raamatupidajate või teiste finantsspetsialistide võrgustikega nii Eestis kui ka mujal maailmas. Kõige informeeritumad on need spetsialistid, kes suhtlevad teiste sama eriala inimestega. Kogu süstemaatiliselt infot oma töö- või kogu tegevusvaldkonna kohta,

seadusemuudatuste eelnõusid ning hoia ennast kursis ka ettevõtte ärilise ja juhtimise poole otsustega. Jälgi ja uuri, kuidas tegutsevad finantsspetsialistid teistes ettevõtetes ja ka välismaal, milliste probleemidega nad kokku puutuvad (seda infot saab nt välisinternetivõrgustikega liitudes). Ehkki seadusandlus on riigiti erinev, saab erialaseid oskusi siiski juurde õppida.

NELJAS SAMM

Spetsialiseeru ühele kindlale valdkonnale ja saa selles eksperdiks. Kui tead, mis osa sulle raamatupidamisest enim huvi pakub, asu ennast selles valdkonnas harima ja täiendama, osale koolitustel (vajaduse korral ka oma raha eest, kui see valdkond ei kattu su praeguse tööga), uuri põhjalikult selle kohta erialaajakirjandust ja seadusi ning testi oma teadmisi. Kui aga oled oma praeguse töölõigu ja -ülesannetega rahul, siis saa selles valdkonnas tõeliseks eksperdiks. Ole kursis kõigi olulisemate uudistega, seadusemuudatustega, käi ajaga kaasas ning uuri, kuidas praegu sarnaseid probleeme lahendatakse, loe erialaajakirju. Tänapäeva finantsmaailmas on oluline osa ka IT-lahendustel, uutel tarkvaraprogrammidel ja -lahendustel, seega täienda ennast ka selles vallas. Isegi kui see tundub esialgu tüütu ja keeruline, võib see teadmistepagas osutuda sinu trumbiks.

VIIES SAMM

Õpi ennast turundama, arenda oma esinemis- ja suhtlusoskust.

Kahjuks ei pääse tänapäeval n-ö taustajõududena tegutsevad spetsialistid enda reklaamimisest ja turundamisest, sest konkurents on turul tihe. Isegi kui oled valdkonna ekspert, aga oma teadmisi teistega ei jaga või ei oska meeskonnatööd teha, võid jääda kaotajaks olukordades, kus seda oodatagi ei oska. Püüa olla ka inimesena alati meeldiv, tunnusta ja toeta oma kolleege, kui on selleks põhjust või küsitakse soovitust, siis võid loota, et nemad toetavad ja soovitavad vajalikul hetkel ka sind.

Kuidas silma paista?

Osale lisaks erialakoolitustele ka suhtlus- ja esinemiskoolitustel, õpi argumenteerima ja oma seisukohti selgelt väljendama. Ära ole tugev ainult teoorias, vaid tõesta seda ka praktikas – kui osaled konverentsidel või koolitustel, tee otsus, et võtad iga kord aruteludes sõna, teed ettepanekuid, annad tagasisidet. Näita üles initsiatiivi – paku ettevõttes abi uute töötajate koolitamisel või juhendamisel, genereeri uusi ideid, aita otsida probleemidele lahendusi isegi siis, kui oled vaid reatöötaja ja arvad, et koosolekul keegi sinu ettepanekuid ei vaja. Kui soovid oma nime finantsvaldkonnas tuntuks teha, siis kirjuta erialaajakirjadesse artikleid, paku ennast (esmalt oma ettevõttes) koolitust korraldama. Kommenteeri internetivõrgustikes või erialaportaalides oma valdkonnaga seotud küsimusi, paku välja lahendusi, tee erialaühendustele ettepanekuid seadusemuudatusteks.

Hea raamatupidaja tunnused

USA-s tehtud tööjõu-uuringute kohaselt peab raamatupidaja olema detailidele orienteeritud, analüütilise mõtlemisega, samas väga hea suhtleja ning organisatoorsete oskustega.

Seega võid pidada ennast oma ametisse väga sobivaks:

1) kui oled matemaatikas tugev (NB! On väga vähe raamatupidajaid, kes saavad oma tööga hästi hakkama, ehkki pole matemaatikas eriti tugevad);

2) kui oled hea analüütilise mõtlemisega, märkad detaile ja selle põhjal oskad näha tervikpilti;

3) kui oled iseseisev ja samas väga hea suhtleja/meeskonnamängija (raamatupidajatelt nõutakse kaht vastandlikku asja – nad peavad olema oma töös äärmiselt iseseisvad ja otsustavad ning samas väga head meeskonnatöö tegijad);

4) kui oled heade tehniliste oskustega või tehnilise taibuga (raamatupidajad peavad olema üle keskmise head arvutitundjad, uus raamatupidamistarkvara, uued tehnilised lahendused ei tohi neile olla vastumeelsed, vaid pigem kui meeldiv võimalus oma tööd veel efektiivsemalt ja paremini teha);

5) kui oled tugev õigusvaldkonnas (raamatupidajad peavad tundma ja oskama lugeda väga hästi seadusi-määrusi-reegleid).

Kuidas saada paremaks finantsspetsialistiks?

SOOVITUS

Monika Urva, number.ee finantskonsultant, ajakirja RP kolleegiumi liige

Healt finantsistilt oodatakse jätkuvalt seda, mida vanasti töökuulutustes kutsuti bilansivõimelisuseks – süsteemset lähenemist ja tervikliku pildi nägemist. Praegu vajatakse selliseid oskusi ja kogemusi uute IT-lahenduste juurutamisel. Arengule suunatud ettevõtetes hinnatakse avatust, proaktiivsust, head suhtlus- ja enesekehtestamise oskust ning oma ärivaldkonna sisulist tundmist.

Äriline mõtlemine – võime analüüsida äri tervikuna ja selle erinevaid osi ongi ehk see, mis teeb ühest raamatupidajast kaugemas perspektiivis hea finantsjuhi.

Juhtimiskompetentside arendamiseks on hea alustada oma väljendusoskuse lihvimisega – see tuleb kasuks meeskonnas, suhtlemisel juhtkonna, omanike, klientide ja ettevõtte partneritega. Esimeseks sammuks sobib suurepäraselt väitluskoolitus – kas kõlab hirmsalt? Tegelikult põnev ja avastamist väärt.

Mida ootavad Eesti tööandjad finantstöötajatelt?

KOMMENTAAR

Henry Auväärt, CV Keskuse turundusjuht

Tänavu oktoobrikuus tegime põhjaliku Eesti tööturu-uuringu, kuhu andsid oma panuse enam kui 700 tööandjat. Lisaks värbamisplaanidele uurisime ka seda, millest kandideerijatel enim puudu jääb ning mis neile saatuslikuks võib saada. Selgus, et suurimaks puudujäägiks on siiski reaalsed ametialased oskused, mida oleks uuel ametikohal kohe võimalik rakendada – säärane olukord peegeldub meile vastu ka finantsvaldkonnas. Tööandja ei saa küll tööturul, kus tööjõu nõudlus ületab pakkumist, eeldada, et leiab endale töötaja, kes valdab täiuslikult kõiki ametikohal vajaminevaid programme, kuid lootus leida ideaalset kandidaati ei kao siiski kuhugi. Õnneks on enamik kandidaate soovitud ametikoha nimel valmis õppima, isegi eriala vahetama.

Tööandja soovidest saab välja lugeda järgnevad soovitused tööotsijatele

• Finantsvaldkonna töötaja peaks olema teadlik turul leiduvatest finantstarkvaradest. Erinevate finantstarkvarade oskus ning selliste teadmiste osav väljatoomine annab kandidaadile tugeva eelise. Tööotsijal tasuks juba eelnevalt välja uurida, missugust tarkvara kasutab ettevõte, kuhu ta kandideerida soovib.

• Nii nagu värbamisjuht peab välja selgitama kandidaatide sobivuse ametikohale, peaks ka tööotsija tegema võimalikult palju eeltööd, et näha, kuidas tema oskused, teadmised ja kogemused ettevõttele lisaväärtust võiksid luua. Niisugune ettevalmistus tagab ka konkurentsieelise.

• Finantsvaldkonna tööpakkumistel on aga tavaks, et tööandjad ootavad kõrghariduse olemasolu ning suurepäraseid finantsvaldkonna põhimõtete ja seadusandluste teadmisi.

• Isiksuseomadustest joonistub peamiselt välja ausus, kohusetundlikkus, korrektsus, mida tööandjad finantsvaldkonna tööpakkumistel välja toovad.

Lisaks peaks tööotsija meeles pidama üht lihtsat, kuid tööotsingutel tihti tähelepanuta jäävat detaili – Eesti on üks Euroopa väiksemaid tööturge, kus suhted endiste tööandjatega on määrava tähtsusega. Värbamisprotsessi tavaks on meil küsida soovitajatelt kandidaadi kohta tagasisidet ning näib, et tihtilugu lisavad tööotsijad CV-sse soovitaja läbimõtlematult. Just negatiivne tagasiside endistelt kolleegidelt on aga üks sagedasemaid põhjuseid, miks kandidaat kandideerimisprotsessis välistatakse.

 

Osale arutelus

  • Kaire Uusen, ajakirjanik

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Merit Palk

Merit Palk on kaasaegne pilvetehnoloogias palgaprogramm, kus professionaalsed võimalused on ühendatud kasutamise lihtsusega. Teil pole vaja süveneda erinevate tasude ja maksude arvestamise nüanssidesse, kogu tarkus on programmis olemas ning tulemus alati 100% õige.

Majandustarkvara RAPID

Tarkvaraga RAPID saate korraldada keskmise või väikese ettevõtte raamatupidamise ja majandusarvestuse - laoarvestus, palgaarvestus, teenindus, üüriarvestus, jm. RAPIDi tasuta versiooniga saab töö tehtud üksikettevõtja, alustav ettevõte või mittetulundusühing.

Valdkonna tööpakkumised

PricewaterhouseCoopers otsib RAAMATUPIDAJAT

PricewaterhouseCoopers AS

04. veebruar 2019

Uudised

Tööriistad