Kutseoskuste test: raamatupidamise sise-eeskiri

erakogu
Ave Nukka on koostanud kutseoskuste testi raamatupidamise sise-eeskirjade kohta

Kutseoskuste test on koostatud raamatu­pidamise seaduse, Raamatupidamise Toimkonna
juhendite ja Enno Lepvaltsi raamatu “Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine” (2013) põhjal.

Raamatupidamise sise-eeskirja üldised nõuded, nt millised osad peavad olema sise-eeskirjas, on seaduses esitatud. Mida on nende osade sisus vaja kirjutada, seda tõlgendavad vaid erialaautorid. Sise-eeskirja sisu kohta mustvalgeid nõudeid pole. Mõni üksik tuleb vaid toimkonna juhenditest.
Seega on testis mitme küsimuse puhul vaja pigem mõelda, mis võiks olla õigem vastus.

1. Raamatupidamise sise-eeskiri tuleb koostada:
    a)   enne raamatupidamisarvestuse sisseseadmist
    b)   esimese tegevusaasta jooksul
    c)   siis, kui raamatupidaja ja ettevõtte juht peavad seda vajalikuks
    d)   siis, kui ettevõtteväline kontrolliorgan seda nõuab

2. Raamatupidamiskohustuslane on kohustatud koostama raamatupidamise sise-eeskirja:
    a)   väide on tõene
    b)   väide on vale

3. Raamatupidamise sise-eeskiri peab sisaldama:
    a)   kontoplaani koos kontode sisu kirjeldusega
    b)   majandustehingute dokumenteerimist ja kirjendamist
    c)   algdokumentide käivet ja säilitamist
    d)   raamatupidamisregistrite pidamist
    e)   tulude ja kulude kajastamist kasumiaruande kirjetel
    f)    varade ja kohustuste inventeerimist
    g)   raamatupidamiskohustuslase kasutatavaid arvestuspõhimõtteid ja informatsiooni esitusviisi
    h)   aruannete koostamise korda
     i)   arvutitarkvara kasutamist raamatupidamises
     j)   raamatupidamises sisekontrolli meetmete rakendamisega seotud asjaolusid
    k)   kõik eelnevad on õiged
     l)   õiged on a, b, c, e, f, h, j

4. Raamatupidamise sise-eeskirja olemasolu eest vastutab:
    a)   raamatupidaja
    b)   ettevõtte juht
    c)   ettevõtte omanik

5. Ettevõte kehtestab oma raamatupidamise sise-eeskirjades alampiiri, millest kõrgema soetus­maksumusega varasid tuleb kapitaliseerida põhivarana. See nõue tuleneb:
    a)   raamatupidamise seadusest
    b)   RTJ 1
    c)   RTJ 2
    d)   RTJ 5

6. Iga raamatupidamiskohustuslane sätestab oma raamatupidamise sise-eeskirjas:
    a)   amortisatsiooniarvestuse meetodid
    b)   amortisatsioonimäärade vahemikud
    c)   amortiseeritavate varade loetelu
    d)   amortisatsioonimeetodi valiku põhjenduse

7. Sise-eeskirjas põhivara soetusmaksumuse alampiiri kehtestamisel tuleb lähtuda:
    a)   jätkuvuse printsiibist
    b)   olulisuse printsiibist
    c)   majandusüksuse printsiibist

8. Sise-eeskirjas märgitakse ära varude arvestusmeetodid, milleks võib olla näiteks:
    a)   individuaalmaksumuse meetod
    b)   kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetod
    c)   FIFO meetod
    d)   LIFO meetod

9. Sise-eeskirjas varude arvestuses on vajalik täpsustada arvestamise kord ja sagedus lähtuvalt RTJ 4, kui rakendatakse:
    a)   individuaalmaksumuse meetodit
    b)   kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit
    c)   FIFO meetodit
    d)   LIFO meetodit

10. Kui ettevõttes tehakse olulisi sisemisi struktuurimuudatusi, siis on raamatupidamise sise-eeskirjas kindlasti vaja üle vaadata:
    a)   kontoplaan
    b)   majandustehingute dokumenteerimine
    c)   algdokumentide käive
    d)   kasutatavad arvestuspõhimõtted
    e)   aruannete koostamise kord
    f)    sisekontrolli meetmed

11. Raamatupidamise sise-eeskirja tuleb säilitada:
    a)   seitse aastat alates ettevõtte loomisest
    b)   seitse aastat pärast sise-eeskirja muutmist või asendamist
    c)   kümme aastat alates ettevõtte loomisest
    d)   kümme aastat pärast sise-eeskirja muutmist või asendamist

12. Riigi raamatupidamise üldeeskirja olemasolul ei ole riigiraamatupidamiskohustuslasel kohustust kehtestada oma sise-eeskirja:
    a)   väide on tõene
    b)   väide on vale

13. Iga raamatupidamiskohustuslane on kohustatud oma raamatupidamise sise-eeskirjas detailselt kirjeldama:
    a)   milliseid varasid millistel bilansikirjetel kajastatakse
    b)   milliseid tulusid ja kulusid millistel kasumiaruande kirjetel kajastatakse
    c)   milliseid tehinguid millistel rahavoogude aruande kirjetel kajastatakse

14. Sise-eeskirjas esitatud kontoplaanis peab olema:
    a)   kontode loetelu
    b)   kontode loetelu koos kontode sisukirjeldusega
    c)   kontode loetelu koos sisukirjeldusega ja seostatud ette­võtte    struktuuriga

15. Algdokumentide liikumine (käive) tuleb koostada lähtuvalt:
    a)   ettevõtte juhi ja raamatupidaja suhtlemisviisist
    b)   raamatupidaja soovidest ja nõudmistest
    c)   ettevõtte struktuurist

16. Sise-eeskirjas arvestuspõhimõtete valiku märkimisel on järgmised võimalused:
    a)   Eesti hea raamatupidamistava
    b)   rahvusvahelised raamatupidamisstandardid IFRS
    c)   Eesti hea raamatupidamistava ja SME IFRS
    d)   rahvusvahelised raamatupidamisstandardid IASB
    e)   rahvusvahelised raamatupidamisstandardid GAAP

17. Arvutitarkvara rakendamine on mõistlik esitada sise-eeskirjas:
    a)   eraldiseisva peatükina
    b)   läbivalt vastavalt rakendamisele igas peatükis
    c)   arvutitarkvara rakendamise kirjeldus pole sise-eeskirjas kohustuslik
    d)   kui raamatupidamisprogrammi ei kasutata, siis pole arvuti­tarkvara kirjeldust sise-eeskirjas vaja

18. Sise-eeskirjas sisekontrollimeetodid võivad olla:
    a)   taasesitus ja võrdlemine
    b)   aruandeandmete sisuline analüüs
    c)   vaatlus
    d)   registrite loomine
    e)   ristküsitlus

19. Raamatupidamise sise-eeskiri peab olema koostatud:
    a)   köidetuna paberil
    b)   taasesitamist võimaldavas vormis
    c)   elektrooniliselt töödeldavas vormis

20. Aja- ja asjakohase raamatupidamise sise-eeskirja koostamise meeskonda peaksid kuuluma vähemalt:
    a)   raamatupidaja ja pearaamatupidaja
    b)   raamatupidaja ja ettevõtte juht
    c)   raamatupidaja ja ettevõtte omanik
    d)   sise-eeskirja koostamine jäägu vaid raamatupidaja ülesandeks

 

Õiged vastused:

1.   a
2.   a
3.   k
4.   b
5.   d
6.   a, b
7.   b
8.   a, b, c
9.   b
10. b, c, e, f
11. b
12. b
13. b
14. b
15.  c
16.  b, c
17.  b
18.  a, b, c, e
19.  b
20.  b

Osale arutelus

  • Ave Nukka, Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli majandusarvestuse juhtiv lektor

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Dokumentide haldus- ja arhiveerimise süsteem

Ellrex digidoc on ettevõtte dokumentide haldus- ja arhiveerimise süsteem mis on eraldatud raamatupidamise programmist.

Vabaned rutiinsest paberitööst ja saad pühendada oma aja inimestele!

Me usume, et tarkvara peab kiirendama ja lihtsustama tööd ning vältima inimlikke vigu. Et seda saavutada palgaarvestuses, on mõistlik teha arvestus samas programmis, kus on selle aluseks olevad andmed – palk, koormus, puhkused, haiguslehed, lisatasud, töögraafikud jne.

Valdkonna tööpakkumised

PricewaterhouseCoopers otsib RAAMATUPIDAJAT

PricewaterhouseCoopers AS

04. veebruar 2019

Uudised

Tööriistad