Ellen Tohvri: kui ise endasse ei usu, jääd keskpärasuse piirile

Ellen Tohvri
Ellen Tohvri – riskides edukaks

Ellen Tohvri ei karda võtta riske ning tänu sellele on finantsmaastikul kõndinud ikka rongi ninas. Tema käe all on sündinud üha uued raamatupidamissuunad, edukad kasumistrateegiad ning uue väljakutsena on ta võtnud oma südameasjaks ka kohalike omavalitsuste finantsprotsesside optimeerimise ja tänapäevastamise.

“Raamatupidaja amet ei olnud kunagi midagi sellist, millest ma unistanud oleks,” tunnistab Ellen Tohvri (52), Eesti Finantsteenuste Agentuuri partner ja finantssüsteemide ekspert, kes on raamatupidamisvaldkonnas tegutsenud enam kui 20 aastat.

Sellesse valdkonda sattus Ellen juhuslikult. “Selles loos on suur roll minu ämmal, kõrgelt haritud inimesel, kellele haridus oli esmatähtis. Talle ei mahtunud pähe, et tema peres võiks olla hariduseta inimene. Ja nii ta mind ülikooli suunaski, kuni ühel hetkel viisin paberid majandusteaduskonda raamatupidamise erialale sisse.”

Ellen peab seda meenutades väikese mõttepausi, tõdedes, et ilma ämmata ei pruugiks ta olla seal, kus ta praegu on. “Kes teab, kas ma omapäi kahe väikese lapse kõrvalt just selle eriala kasuks oleks otsustanud,” kostab ta. Kuid elu paneb asjad paika ning just tänu õpitud erialale asutas ettevõtlik naine 1991. aastal uuendusliku raamatupidamisfirma Assets RMP, mis oli kõike muud kui traditsioonilise raamatupidamise mudeli kandja.

Korraldas raamatupidamisteenustes revolutsiooni

Nimelt tekkis Ellenil ülikooli ajal võimalus kuulata Soome õppejõu loengut, kus tutvustati uusi võimalusi raamatupidamise korraldamisel, raamatupidamistarkvara SEDAB. “Kui seni koosnes raamatupidamine keerulistest käsitsi täidetavatest paberitest, siis nüüd ilmnes, et tegelikult saab seda väga lihtsalt korraldada,” sattus naine siinmail tundmatust tarkvarast vaimustusse. Kuna ülikool oli tol ajal sügavalt akadeemiline asutus, siis tuli tudengil uute tehnoloogiate võimalused omal käel selgeks teha. “Läksin programmi Eesti esindaja Urmas Kaarlepi juurde ja teatasin, et soovin just selle programmiga edasi minna. Läbisin tema juures kolmepäevase koolituse, kus mulle anti ülesandeks luua programmi abil hunnikust dokumentidest struktureeritud süsteem. Kolmanda päeva lõpuks tunnistas Urmas, et ta ei tea, mis sellest asjast saab, kas üldse,” rääkis Ellen. Just Urmaselt kuuldud lause “Kõik sõltub sinust” sütitas teda veelgi enam selle teemaga tegelema.

Uus programm ja uued võimalused innustasid praegust ärinaist looma just SEDAB-tarkvaral põhinevat raamatupidamise süsteemi, mis tähendas revolutsiooni raamatupidamisteenuse mõistes tervikuna. Firmajuhid ei kippunud usaldama inimest, kes igapäevaselt nende kõrval ei tööta, vaid hoopis oma kodus tegutseda soovib. Sestap olid Elleni kliendid esialgu tema enda peretuttavad. “Nüüd on tavaline, et raamatupidamisteenust ostetakse sisse. Seda eriti väiksemate ettevõtete puhul, kellel ei ole võimalust hoida raamatupidajat täiskohaga palgal. Tol ajal oli see aga midagi uut ja hirmutavat,” rääkis Ellen, kes vaatamata raskustele otsustas asjaga edasi minna.

Ellenit iseloomustabki see, et ta võtab ette asju, millesse usub. Isegi kui üldsus kipub skeptiline olema. “Kui ise endasse ei usu, siis jäädki keskpärasuse piirile,” on naine veendunud.

Sellest perioodist sai Ellen enda sõnul tugeva finantsjuhi koolituse. “Ma mõistsin, et hea raamatupidamise kõrvale on ettevõttel vaja tulevikku vaatavat strateegilist finantsjuhtimist. Hakkasin nuputama, mis on need võtmesõnad, mis ettevõttele tegelikkuses finantstuge ja kasvu annavad,” kirjeldab ta. Estiko oli siis suures kriisis, aastaid polnud tehtud investeeringuid tootmisse ja vaid pool ettevõtte kinnisvarast tootis kasumit.

Konkurents sundis uuendustele

Ellenil õnnestus Estikos rajada uued infosüsteemid ja majandusplatvormid, samuti meeskond. Just sel perioodil õppis Ellen usaldama noori ja tarku inimesi enda kõrval. “Meil õnnestus luua uus süsteem inimestega, kes olid just ülikoolist välja astunud. Nende teoreetilised teadmised ja minu praktiline kogemus andsid kokku selle tugevuse, mida Estiko edasiviimiseks tol hetkel vaja oli.” Ellen on veendunud, et noored on teinekord isegi paremad koostööpartnerid. “Nad on hulljulged ega karda läbi kukkuda. Nad julgevad võtta asju ette ja teha tööd selle nimel, et need asjad ka edukalt toimiksid,” rääkis Ellen ning innustab ka teisi ettevõtjaid noortele mitte selga pöörama. Igatahes hüppas AS Estiko Plastar tema juhtimisel kahjumist kasumisse ja on oma turupositsiooni hoidnud siiani.

Pärast seitset aastat Estikoga otsustas Ellen teha uue kannapöörde ning naasta oma firmasse. “Kogu selle aja jooksul, mil mina ise eemal olin, vedasid firmat minu tublid kolleegid ja kõik justkui toimis. Küll aga oli toimunud kerge seisak ettevõtte arengus. Kõik toimis täpselt ja vigadeta, kuid puudu oli millestki uuest. Millestki sellisest, mis finantsmaailma raputab. Konkurents turul oli üha tihenenud ja tuli välja mõelda uued suunad, et oleksime konkurentsivõimelised ja suudaksime klientidele pakkuda midagi sellist, mida nad mujalt ei saa.”

Sel korral asuti raamatupidamisvaldkonnas teed näitama struktureeritud ja andmetel põhineva tarkvarasüsteemiga, mida Ellen kutsub virtuaalseks finantsjuhiks. “Virtuaalne finantsjuht on süsteem, kus ühe tarkvara peal on olemas kõik ettevõtte jaoks olulised finantsnäitajad. Kui suurte ettevõtete puhul on mure selles, et infot on liiga palju ja väga raske on olulist üles leida, siis väiksed ettevõtted lihtsalt ei leia ajaressurssi, et oma finantsvaldkonda täiel määral ohjata. Siin tulebki appi virtuaalne finantsjuht, mis kohaldatakse vastavalt kliendile ja tema vajadustele.”

Elleni sõnul ei ole finantsvaldkond pusle, kus tükkide arv on täpselt loetud ja tervikpilt alati sama. “Pigem sarnaneb see legoga, kus luuakse klots klotsi haaval väärtust ja mõne osa puudumine või asendamine teisega viib mõnikord ootamatult heade lahendusteni,” räägib ta veendunult. Niisamuti on ta kindel selles, et raamatupidaja amet on muutuste tuules.

“Järjest vähem on ettevõtetel vaja seda, et dokumente liigutatakse ühelt laualt teisele või ühelt Exceli realt teisele. Palju olulisem on, et neid andmeid, mis iga ettevõte enda kohta kogub, osatakse analüüsida ja nende põhjal teha tulevikku puudutavaid otsuseid. Praegu ongi seis selline, et me teame, mis oli meie müük eelmisel kuul, aga vähesed teavad, kus me oleme näiteks poole aasta pärast. Virtuaalne finantsjuht juhatab aga sinna, et olemasolevatest andmetest lähtuvalt on võimalik prognoosida tulevikku,” selgitab Ellen. Ta on veendunud, et raamatupidajatest saavadki lähitulevikus andmeanalüüsiga tegelevad inimesed. “Andmed peavad liikuma automaatselt, selleks ei ole vaja eraldi inimest,” kinnitab ta.

Ärisektorist avaliku sektorini

Kõige eelneva kõrval on Ellen tegutsenud ka avalikus sektoris, aidates optimeerida kohalike omavalitsuste tööprotsesse. Lühidalt öeldes on ta tegelenud sellega, et ka avalikus sektoris hakataks kasutama efektiivse töötamise mõistet, mitte ei takerdutaks bürokraatiasse ja iganenud juhtimisprotsessidesse. Elleni sõnul ei ole kohalikesse omavalitsustesse jõudnud ärivaldkonnas läbikatsetatud efektiivsed süsteemid ning sestap on nende raamatupidamistes liiga suur tööjõu- ja ka ajakulu. Seda kõike saab ja tulekski Elleni sõnul korrastada.

“Avalik sektor ei erine ärisektorist – mõlema puhul on oluline see, et töö saaks tehtud võimalikult efektiivselt ja inimtööjõud oleks optimeeritud.” Ellen toob omast kogemusest näite, et tööprotsesside optimeerimine toob ka majanduslikku kasu. “Tegin ühele kohalikule omavalitsusele auditi. Selgus, et kolm inimest tegid sisuliselt ühe inimese tööd. Siin ongi mõttekoht, et kas me anname igaühele väikese jupi ja nimetame selle täiskoormusega tööks, kusjuures palk on täiskoha palk, või võtame midagi ette ja lõpetame raha raiskamise,” on Ellen resoluutselt just viimase variandi poolt.

Ellen ise õppis juba oma esimesel ametikohal ühes ametiühingus raamatupidajana töötades, et töö, kus peamine efektiivsusmõõdik on kohal istutud tundide arv, ei ole tema jaoks. “Töötaja ei peaks veetma aega endale tegevuse väljamõtlemisega, ta peaks tööd tegema,” on naine veendunud. Just sellest filosoofiast lähtuvalt on ta üles ehitanud ka enda firma tööprotsessid ning teab omast kogemusest, et tööaja optimaalne kasutamine kergitab ettevõtte kasumimarginaali.

Tema hinnangul on eriti oluline tööprotsesse optimeerida just väiksemates valla- ja linnavalitsustes. “Tihtipeale jagub töökoormust vaid ühele finantstöötajale. Seda ametikohta saab edukalt katta, kombineerides omavahel finantsjuhti ja raamatupidajat.” See tähendab, et kui kummalegi ametikohale ei ole täiskohta täitvaid ülesandeid anda, tuleb teha otsused lähtuvalt ärivaldkonna põhimõtetest. “Kui minu töötaja ei aita kaasa minu kasumi tõstmisele, tuleb midagi ette võtta. On aeg, et ka kohalikud omavalitsused lõpetaksid sotsiaalsete töökohtade hoidmise ning keskenduksid edukale juhtimisele,” selgitab ta rõõmustades, et üha enam kohalikke omavalitsusi tunneb selle teema vastu huvi.

Rasked hetked pakuvad uusi lahendusi

Elu ei koosne vaid tööst ja projektidest, sestap on ka Elleni jaoks oluline leida tasakaal pingelise töö ja emotsionaalse preemia vahel. “Ma naudin väga head muusikat ja hetki iseendaga, toredat seltskonda ning põnevaid vestlusi teemadel, mida enda öökapilt just tihti ei leia. Mulle meeldib ka higi valada, peamiselt spordiradadel, kus võrdselt tuleb aega jagada nii orienteerumise, rattasõidu, suusatamise kui ka muude looduses pakutavate liikumisvõimaluste vahel,” räägib ta. Viimased neli aastat on tema keha ja hinge kontrolli all hoidnud Ashtanga jooga. “See on täielikult muutnud minu eelarvamusi joogast kui spordist ja joogakultuurist.”

Ellen nendib, et elus tuleb alati ette ka raskeid aegu, kuid tema jaoks on need alati õppimise, õigete otsuste tegemise ja uute lahenduste leidmise perioodiks. “Vahel tuleb inimestel või probleemsetel olukordadel lasta lihtsalt minna ning sillutada tee uutele võimalustele. Need võimalused ei jää kunagi tulemata, küsimus on vaid, millal,” usub ta.

Osale arutelus

  • Silja Paavle, Õhtuleht

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Merit Palk

Merit Palk on kaasaegne pilvetehnoloogias palgaprogramm, kus professionaalsed võimalused on ühendatud kasutamise lihtsusega. Teil pole vaja süveneda erinevate tasude ja maksude arvestamise nüanssidesse, kogu tarkus on programmis olemas ning tulemus alati 100% õige.

Parima juhtimisaruandluse ja automatiseeritud raamatupidamisega majandustarkvara Suno365

Columbus Eesti on toonud turule uue täisfunktsionaalse majandustarkvara Suno365. Tegu on pilvepõhise ja kuutasulise majandustarkvaraga (ERP) ettevõtetele, kes hindavad kaasaegseid lahendusi taskukohaste kuludega.

Valdkonna tööpakkumised

PricewaterhouseCoopers otsib RAAMATUPIDAJAT

PricewaterhouseCoopers AS

04. veebruar 2019

Uudised

Tööriistad