Tasude arvutamisest reservõppuste ajal

Siil, reservõppekogunemine
Töötasuarvestus reservõppekogunemise ajal

04.-15. mail 2015 toimub Eesti Kaitseväe läbi ajaloo suurim reservõppekogunemine „Siil“, millel osaleb umbes 13 000 reservväelast, kaitseliitlast, ajateenijat ja tegevväelast. BDO spetsialistid Jane Orul ja Liina Tiivoja kirjutavad sellest, millega tööandja peab arvestama, kui töötaja on reservõppustel.

All­järg­ne­valt kok­ku­võt­li­kult, mida peaks töö­and­jana teadma, kui õppustele kut­sutu näol on tege­mist ühega Teie töö­ta­ja­test.

Esi­teks peab töö­andja arves­tama sel­lega, et reser­võp­pe­ko­gu­ne­mine on kutse saa­nud reserv­väe­la­sele kohus­tus­lik ning sel­lel ajal on töö­ta­jal õigus keel­duda töö tege­mi­sest Töö­le­pin­gu­sea­duse (TLS) §19 punkt 5 alu­sel („töö­ta­jal on õigus keel­duda töö tege­mi­sest, kui töö­taja on aja­tee­nis­tuses või asen­dus­tee­nis­tuses või osa­leb õppe­ko­gu­ne­misel“). Töö­andja ei saa kohus­tada töö­ta­jat mitte minema, seda enam, et see võib kaasa tuua trahvi või aresti. Seega õppe­ko­gu­ne­mise ajaks töö­taja töö­suhe nii-öelda pea­tub. Kait­se­väe õppe­ko­gu­ne­misel oldud aega ei pea arvama põhi­puh­kuse and­mise õiguse alu­seks oleva aja hulka (töö­taja ei teeni põhi­puh­kuse päevi seal oldud aja eest). Samas on töö­and­jal luba­tud kasu­tada töö­tajale sood­sa­mat varianti ja seda siiski arves­tada.

Tei­seks, õppe­ko­gu­ne­misel oldud aja eest töö­andja oma töö­tajale keh­tiva sea­dus­and­luse koha­selt maksma ei pea. Reserv­väe­la­sele maks­takse riigi poolt õppe­ko­gu­ne­misel oldud aja eest päe­va­raha vas­ta­valt õppe­ko­gu­ne­misele kut­sutu auast­mele  (tegu on bru­to­sum­ma­dega (tulu­mak­su­sea­dus § 19 lg 3 p 3):

  • sõdur – 27 eurot päe­vas;
  • all­oh­vit­ser – 30 eurot päe­vas;
  • ohvit­ser – 40 eurot päe­vas.

Sõl­tu­valt töö­andja heast tah­test ja töö­taja väär­tus­ta­mi­sest, pole samas keela­tud ka õppe­ko­gu­ne­misel oldud aega töö­tajale hüvi­tada. See­juu­res tuleb liht­salt arves­tada, et sel­lega kaas­ne­vad ka kõik tava­pä­ra­sed pal­ga­mak­sud.

Kui­võrd peagi on ukse ees ka keva­dine kait­se­väkke vär­ba­mise aeg, kor­dame siin­ko­hal üle mida peaks teadma juhul, kui töö­taja kut­su­takse aja­tee­nis­tusse (asen­dus­tee­nis­tusse)?

  • aja­tee­nis­tusele eel­neb tava­li­selt Kait­se­väe­ameti arst­li­kus komis­jo­nis käi­mine. Arst­li­kus komis­jo­nis käi­mine on töö­ta­mise takis­tus töö­ta­jast mitte tule­ne­val põh­ju­sel (TLS §38) ning juhul kui see lan­geb töö­taja tava­pä­ra­sele töö­ajale, on töö­ta­jal õigus nõuda kesk­mise töö­ta­suga tasus­ta­ta­vat vaba aega.
  • aja­tee­nis­tuse ja asen­dus­tee­nis­tuse ajal on töö­ta­jal õigus keel­duda töö tege­mi­sest TLS §19 punkt 5 alu­sel. Töö­taja aja­tee­nis­tusse minek ei saa olla töö­le­pingu lõpe­ta­mise alu­seks, töö­suhe vaid pea­tub ning jät­kub töö­taja aja­tee­nis­tu­sest naas­misel. Töö­suhte pea­tu­mise ajal puu­dub töö­and­jal kohus­tus maksta töö­tajale töö­tasu ning ka töö­ta­mise regist­ris mär­gi­takse töö­le­ping pea­tu­nuks;
  • aja­tee­nis­tuses oldud aega ei arvata põhi­puh­kuse and­mise õiguse alu­seks oleva aja hulka ning samuti pea­tub töö­taja varem väl­ja­tee­ni­tud põhi­puh­kuse aegu­mine.

Allikas: BDO Eesti

Osale arutelus

  • Jane Orul, BDO Eesti
    Liina Tiivoja, BDO Eesti

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Innovatiivne ja suurte võimalustega Microsoft Dynamics NAV

Keskmistele ja suurtele ettevõtetele mõeldud Dynamics NAV on Microsofti majandustarkvaradest globaalselt enim müüdud ja kiiremini arenev lahendus, mida on viimasel kümnendil jõuliselt arendatud.

Veebipõhine Microsoft Dynamics NAV majandustarkvara terviklahendus

Tänapäeva ettevõtete väljakutseks on pidev ärikeskkonna muutumine. Majandus- või äritarkvara peab seejuures olema paindlik, kasvama koos ettevõttega. Samas tuleb koguda ja vaadata oma andmeid täiesti uuel viisil, et teha tuleviku otsuseid, mitte konstateerida minevikku. Majandustarkvara peab olema kaasaegne, hästi integreeritud ja aitama tööaega kokku hoida.

Valdkonna tööpakkumised

AIANDUSKESKUS HANSAPLANT otsib PEARAAMATUPIDAJAT

Hansaplant Hulgi OÜ

31. mai 2018

Taxify is looking for an ACCOUNTANT

Taxify OÜ

30. mai 2018

LIDL is looking for SENIOR PAYROLL CONSULTANT

Fontes PMP OÜ

31. mai 2018

Uudised

Tööriistad