Mis mõjutab töösuhte kestust

Töösuhted, tööõigus, Eela Velström, PARE
Eela Velström selgitab asjaolusid, mis mõjutavad töösuhte kestust

Töösuhte kestuse mõõtmisel muutuvad olulisteks tegurid, mis inimesi organisatsioonis kinni hoiavad.

Terminil „töösuhte kestus”, nagu erialaterminitel sageli, pole ühest eestikeelset vastet. Inglise keeles kasutatakse termineid retention rate ja stability index pea rööpselt. Kui voolavuse mõõdik toob esile äramineku valdavad põhjused, siis töösuhte kestuse mõõdik hõlmab tegurid, mis inimesi organisatsioonis kinni hoiavad. Kuna voolavusega kaasnev kahjulik mõju on tähendab, et organisatsiooni kutseoskuste ja kogemuste baas väheneb, näitab töösuhte kestus tööandjale tasakaaluks just neid töötajaid, kes seda baasi aitavad säilitada. Voolavus ja tööalane ongi ühe ja sama nähtuse kaks külge. Kui neid kaht mõõdikut konkreetses töökeskkonnas rakendada ja kõrvutada, aitab see kasutusele võtta terviklikud abinõusid ning saavutada tööjõu kvaliteedi hoidmisel ja parandamisel varasemast paremaid tulemusi.

 

Mida näitab stabiilsusindeks

Kui võtta appi stabiilsusnäitaja, on võimalik paremini aru saada, mida näitab voolavuse mõõdik, seda nii üldiselt kui ta sihtrühmade kaupa. Näiteks ei pea olukord kõrge, 35% koguvoolavusega üksuses, mille stabiilsusindeks samal perioodil on 82, olema kuigi halb. Tööde tegemise kvaliteet on vajalikul tasemel, kuid tõenäoliselt jätab soovida organisatsiooni teatud funktsioonide suude, eelkõige edukus värbamises või katseaja läbimise toetamises, sest uued liikmed miskipärast ei püsi kollektiivis. Kui selline olukord püsib aga aastaid, võib lisanduda teatud riske – on hulgaliselt näiteid, kus kogenud töötajate grupitunne tugevneb määrani, kus uustulnukatel on peaaegu võimatu kollektiiviga haakuda. Kui staaži kasvatamist toetab ka palgasüsteem, võivad ettevõtte tööjõukulud pidevalt suureneda, ilma et oleks tagatud organisatsiooni konkurentsivõime kasv sellistes aspektides, nagu näiteks koosseisu mitmekesisus ja uute tööoskuste lisandumine.

 

Stabiilsusindeksi arvutamine

Stabiilsusindeksit arvutatakse sarnaselt voolavuse näitaja(te)ga: vaadeldakse teatud töösuhte kestuse ületanud töötajate arvuna, jagatuna töötajate keskmise arvuga teatud perioodis. Stabiilsusindeks on üldjuhul protsentnäitaja, aga rahvusvahelises praktikas mugandatakse see näitaja mõnikord ka arvuks nii, et mõõdetava töösuhtega töötajate arv korrutatakse enne 100-ga.

Kui ettevõttes on aasta keskmine töötajate arv 150 ja neist 132 töötaja töösuhe on detsembri lõpuks kestnud ühe aasta või kauem, siis arvutatakse stabiilsusindeks protsentnäitajana variandina nii:

* (132/150) × % = 88%

ja teise, täisarvulise näitajana järgmiselt:

(132*100) × 150 = 88.

Esimest varianti oleks ilmselt õige nimetada „töösuhete püsivuse määraks”, nagu on korrektne termin ka „tööjõu voolavuse määr”, sest neid mõlemaid väljendatakse protsentides. Teine, täisarvuline variant sobib paremini indeksi mõiste olemusega. Missugune valik teha, on maitse asi. Soovitusena ehk niipalju, et kui voolavust organisatsioonis juba mõõdetakse protsendina, on võib-olla lihtsam jälgida ka nähtuse teist poolt – soovitava staažiga töötajate hulka – kui osakaalu töötajate koguarvust. Üleilmsete suurfirmade personali stabiilsusnäitajaid avaldatakse küll tavaliselt indeksina (märkusena olgu öeldud, et voolavuse näitajaid nende kõrval nii väga avaldama ei kiputa).

 

Mõõtmise eesmärk

Terminivaliku kõrval on veel olulisem mõõtmine ja analüüsimine eesmärgistada. Arvutamisnäite juures kasutatud töösuhte kestuse näitaja „üks aasta” ei ole etalon. Kuigi terviklik tööaasta näitab nii edukalt läbitud katseaega kui ka juba iseseisva töö kogemust, võib see eri ametite kaupa, valdkonniti ja ühiskondlikku kultuurikonteksti arvesse võttes olla ka teisiti. Kuid siiski on juhid ja personalitöötajad siin üsna üksmeelel – kui tähtajatult sõlmitud töösuhe pooli üldiselt rahuldab ja pole töösuhte lõppemist tingivad erakorralised asjaolud, ei tohiks see kesta vähem kui aasta. Pärast esimest aastat lisanduv tööaeg on juba organisatsioonile selge lisaboonus üha kogenuma töötaja näol. Kindlasti on see boonus ka töötajale endale, eeldusel, et pikema töösuhtega kasvavad nii isikliku arengu kui ka karjäärivõimalused.

 

Stabiilsusfaktori mõõtmise tähtsus

Eri mõõdikud aitavad kujundada objektiivse vaate asutuse tööjõu kohta ja näitavad selle väga olulise ressursi mitmekülgse arendamise võimalusi, et saavutada organisatsiooni eesmärgid. Näitena suure voolavusriskiga valdkonnast oli toodud teenindussektor koos rõhuasetusega, et voolavuse madalal hoidmise vahendid on sageli piiratud. Kuna konkurentidest tuntavalt kõrgema palgataseme pakkumine pole äriliselt otstarbekas, lepivad paljud teenindusettevõtted suure voolavusega. Selle korvamiseks arendavad nad organisatsiooni suudet uued inimesed kiiresti ja tulemuslikult tööle rakendada ning panustavad selle nimel juhtimise, töökorralduse ja väljaõppe kvaliteeti. See aga tähendab, et esmatasandi juhtide, sisekoolitajate ja uute inimeste juhendajate roll on ülioluline – need ametikohad peavad olema täidetud väga heade kutseoskustega töötajatega. Siin ilmnebki vajadus stabiilsusfaktorit analüüsida ja mõõta eristatumalt kui üksnes esimese tööaasta järgi – analüüsida tuleks kogu ettevõtte töötajate töösuhte keskmist kestust.

 

Eritähelepanu organisatsiooni põhiametikohtadele

Põhitegevuse efektiivsust aitavad kanda kindlad ametikohad organisatsioonis ja seetõttu tuleb nende stabiilsena hoidmisele pöörata erilist tähelepanu. Personalivaldkonna üks prioriteete on tihe koostöö organisatsiooni sees, et selgitada välja põhitähtsusega ametikohad ning tagada neil töötavate inimeste kvalifikatsioon, arenguvajaduste rahuldamine ja motivatsioon. Tagasiside selle töö tulemuslikkusest annab vastavalt tasemelt mõõdetud stabiilsusindeks. Ilmsesti pole see enam ainult üks aasta ametikohal töötamist, vaid pigem 3–5 aastat ja enamgi. Perioodi, mille kestel töötaja üles näidatud töötahe koos omandatud oskuste, teadmiste ja kogemuse kombinatsiooniga omandab tööandja jaoks eristuva väärtuse, saab nimetada vastava ameti või valdkonna stabiilsuslävendiks.

Eelmise aasta suvel, suurte reformide ja keeruliste eelarveläbirääkimiste perioodil tõi politseiameti peadirektor Elmar Vaher politseijõudude koosseisust ja politseile ühiskondlikult esitatud ootuste täitmisest rääkides esile oma seisukoha, et tõeliselt heaks politseinikuks on võimalik saada pärast kuut esimest tööaastat – see on aeg, mis noorel konstaablil kulub, et oma teadmisi rakendada, teadmistepagasit pidevalt täiendada, politseitööd tundma õppida ning tööks vajalikku vilumust ja enesekindlust omandada. Loomulikult lisanduvad siia ka isiksuslik küpsus ja elukogemus. Jääb üle soovida, et politseiametil on teadmisi, tahet ja võimalusi saavutada eesmärk, et koolitatud ja motiveeritud politseinike teenistussuhe jõuaks stabiilsuslävendini ja selle ületaks.

 

Stabiilsusindeksi hea tase

Soovitud ja organisatsioonis konsensusliku juhtimisotsusena eesmärgistatud stabiilsusindeksi igati positiivseks tasemeks hinnatakse 85 ja rohkem. Murettekitavaks on põhjust pidada seisu allpool taset 75, lausa negatiivne on, kui see näitaja on väiksem kui 50. Viimane tähendab, et tööandja soovitud ja eesmärgistatud stabiilsuslävendi ületanud töötajad on tegelikult vähemuses ja eeldused nii tööalase „ajaloolise mälu” säilitamiseks kui ka omavahelise kokkukuuluvustunde tekitamiseks on selgelt ebapiisavad. Vähene ühine tööaeg ja koos läbielatud kriiside ning edulugude puudumine kärbib inimestevahelist usaldust ja seab surve alla koostöövõime nii üksikutes meeskondades kui ka organisatsioonis tervikuna. 

Osale arutelus

  • Eela Velström, Velström Vallner Tohver OÜ partner, PARE juhatuse liige

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Tarkvararobootika ja tööprotsesside automatiseerimine – millal see läbimurde saavutab?

Olles kuulnud tarkvararobootikast ja tööprotsesside automatiseerimisest (robotic process automation, RPA), hakkavad ettevõtted sageli mõtlema, kas peaks eelistama RPAd praeguste süsteemide uute funktsioonidega värskendamise või integreeritud lahenduste loomise asemel.

Majandustarkvara RAPID

Tarkvaraga RAPID saate korraldada keskmise või väikese ettevõtte raamatupidamise ja majandusarvestuse - laoarvestus, palgaarvestus, teenindus, üüriarvestus, jm. RAPIDi tasuta versiooniga saab töö tehtud üksikettevõtja, alustav ettevõte või mittetulundusühing.

Valdkonna tööpakkumised

MERKO otsib raamatupidamise osakonda RAAMATUPIDAJAT

Merko Ehitus Eesti AS

18. jaanuar 2019

Uudised

Tööriistad