Mida uut võib ettevõtja oodata õigusloomes?

Kuigi Riigikogu valimised on äsja olnud ja veel ei ole päris selge, milliseks kujuneb valitsuse koosseis, võib ennustada, et suures plaanis jätkub ministeeriumite õigusloome seniseid suundi arvestades. Kindlasti võib aga oodata ka uute teemade lisandumist või rõhuasetuste muutmist.

Oleme üritanud iga aasta alguses anda ülevaadete sellest, milliseid algatusi või uusi eelnõusid võib jooksva aasta sees oodata. Seda just ettevõtja vaatenurgast oluliste teemade kaupa. Paraku on olukord aga selline, et kui oleksime samal teemal soovinud ülevaadet teha jaanuari lõpus, oleksime pidanud piirduma vaid Justiitsministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi informatsiooniga, sest teiste ministeeriumite tööplaane või sarnaseid kavasid lihtsalt veel avalikustatud ei olnud.

Tuleb tõdeda, et ka tänaseks ei ole olukord oluliselt parem. Paraku on jätkuvalt ka ministeeriumeid, kelle kodulehel kaasamise teemalises rubriigis leidub viimase informatsioonina tegevuskava aastast 2006 või tööplaan 2009. Eks ole see omamoodi märk kaasamise arengust, kaasamise heade tavade rakendamisest ning õigusloome läbipaistvusest. Vaatame neid, mis avalikud on.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Nii Kaubanduskojale, oma töö planeerimisel, kui ka ettevõtjatele, on kindlasti olulised teemad, millega tegeleb Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

- Aasta esimeses pooles peaks valmis saama uus ühistranspordi seadus, mille koostamist alustati juba 2010. aastal, ning milles kavandatud muudatustest kirjutasime põgusalt ka Teatajas. Puudutab uus seadus eelkõige bussi- ja taksovedajaid, ühistranspordi kasutajaid, ühissõidukite juhte, ühistranspordi korraldajaid (KOV-d, maavalitsused). Eelnõu plaanitakse ministeeriumite vahel kooskõlastamiseks esitada aprill-mai 2011;

- Juba eelmise aasta lõpus alustati ka mõningate muudatuste ettevalmistamist konkurentsiseadusesse. Ka see on iseenesest teema, millest põgusalt Teatajas juttu oleme teinud, kuna oleme ka protsessiga otseselt seotud. Eelnõu peaks kooskõlastamisele minema aasta lõpus, ehk novembris 2011.

- Ette on valmistamisel ka tuumaenergia seaduse eelnõu, mis puudutab ilmselgelt kõiki elektritootjaid ja -tarbijaid ning on oma olemuselt väga sensitiivne. Eelnõuga soovitakse luua juriidiline baas tuumajaama ehitamiseks Eestis, kui tulevikus peaks sündima vastav poliitiline otsus. Eelnõu sõnastab põhilised elemendid planeerimise, heakskiiduprotsessi, ohutuse jms. Eelnõu võib ilmavalgust näha 2011 I poolaastal.

- Energeetikaga seotuna on kavas ka elektrituru seaduse uuendamine. Eelnõuga soovitakse võtta üle ELi elektri siseturu direktiiv ja harmoneeritakse taastuvenergia direktiiv. Lisaks valmistutakse ka elektrituru avamiseks 2013. aastal ning lahendatakse mitmeid praktikas esile kerkinud probleeme. Eelnõu peaks laiemale kooskõlastamisele kava kohaselt jõudma veel märtsis.

Täiendavalt on kaasamise tööplaanis ette näha veel postiseaduse ning maagaasiseaduse muutmist ning mitmete strateegiate või tegevuskavade koostamine nt Aasia strateegia, mille osalemisel ka meie osaleme.

Justiitsministeerium

Järgmine oluline teemade ring puudutab kahtlemata Justiitsministeeriumi ning selle ettevalmistatavaid eelnõusid ja analüüse. Tuleb tunnustada ministeeriumit selle eest, et põhjalik tööplaan käesolevaks aastaks oli avaldatud juba aasta alguses ja kõigile seega näha, millistes olulisemates suundades tegutseda kavatsetakse.

- Oluliste teemadena jätkuvad käesoleval aastal kindlasti kaks suurt kodifitseerimisprojekti – keskkonnaseadustiku eriosa koostamine ja ehitusseadustiku üld- ja eriosa eelnõude koostamine. Mõlemad peaksid kestma läbi aasta ning kuigi esimese puhul on ka eelnõu tööversioon juba valmis, ei pruugi kummalgi juhul Riigikogule esitamiseks küps eelnõu valmida enne sügist.

- Hiljutise Andmekaitse Inspektsiooni juhendite valguses on ka ettevõtjale üha olulisemaks muutunud isikuandmete kaitse seadus. Selle muutmist on ministeerium kavandamas. Aasta lõpus võib siin ka vastavat eelnõud oodata.

- Eelkõige äriseadustiku ja ühinguõiguse valguses plaanitakse tööplaani kohaselt tegeleda ka juhatuse liikme vastutuse regulatsiooni analüüsiga, sh analüüsitakse maksejõuetuse õigust ja pankrotiõigust juhatuse liikme vastutuse osas.

- Samuti on ministeeriumil plaanis analüüsida juriidilise isiku üldkoosoleku kokkukutsumise regulatsiooni ning vajadusel koostada seda täpsustav eelnõu. Kõik see peaks juhtuma veel enne aasta lõppu.

- Üheks oluliseks teemaks, millega ministeerium sel aastal tegeleda kavatseb, on tehnorajatistega seonduvad probleemid ning nende kõrvaldamiseks eelnõu koostamine. Tehnorajatiste talumiskohustuse eest tasu maksmise temaatika on juba pikemat aega üleval olnud ning ilmselt just seetõttu on teema analüüsida võetud.

- Lisaks siseriiklikele teemadele on kindlasti oluliseks ka Euroopa suunalised tegevused, nagu euroopa osaühingu määruse eelnõu, lepitusmenetluse direktiivi ülevaatamine või kohtulahendite piiriülese täitmise temaatikad.

Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeeriumi tegevused on ettevõtjaile samuti ühed olulisemad. Laiemalt eelkõige kõik see, mis seondub tööõigusega. Lähtuvalt tööplaanist võib siingi muudatusi ja arenguid ette näha.

- Lähtuvalt juba direktiivi ülevõtmise kohustusest, tuleb käesoleval aastal tegeleda renditöö direktiivi (2008/104/EÜ) muudatuste ülevõtmise ettevalmistamisega. Direktiivi ülevõtmise tähtaeg 05.12.2011, mistõttu võib vastavat eelnõud oodata juba peatselt.

- Ka kavatseb ministeerium üle vaadata Vabariigi Valitsuse määruse „Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord“ ning selle muutmise ette valmistada. Tegemist on samuti teemaga, mis tõusetus juba eelmisel aastal ning mille üle toimunud aruteludes ka Koja esindajad osalesid. Eelnõu peaks kooskõlastamisele jõudma samuti juba kevadel.

- Täiendavalt võib välja tuua ka lähetatud töötajate direktiiviga ning tööaja direktiiviga seotud tegevused, mis küll koheselt Eesti ettevõtjat ei mõjuta, kuid pikemas perspektiivis kindlasti.

Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministeerium on samuti üks nendest, kes oma kaasamiskava käesoleva aasta kohta on avaldanud. Nagu ikka on ka seal teemasid, mis ettevõtjatele huvi pakuvad ning muudatusi on kavas praktiliselt kõikides olulisemates seadustes.

- Üks oluline seadus, millega paljud ettevõtjad kokku puutuvad ning mida käesoleval aastal ka muuta kavatsetakse on pakendiseadus. Töös eelnõu koostamiseks on planeeritud märtsist juulini.

- Muuta on kavas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadust ning seda hiljemalt detsembriks.

- Samuti on kavas tegeleda metsaseaduse muutmise ettevalmistamisega, mis laiemale avalikkusele peaks arvamuse avaldamiseks jõudma küll alles 2012 alguses.

- Muudatusi on tööplaani kohaselt kavas ka veeseaduses. Muudetakse veeseaduse sätteid, mis reguleerivad põllumajandustootmise veekaitselisi piiranguid. Lisatakse põhjavee valdkonda (puurkaevud ja salvkaevud) reguleerivad sätted. Reguleeritakse jääkreostust ja veekaitsevööndeid käsitlevat osa.

Kultuuriministeerium

Kultuuriministeerium on Justiitsministeeriumi kõrval samuti üks nendest, kes oma 2011. aasta tööplaani juba jaanuaris avaldasid. Kuigi tegemist on valdkonnaga, mis ettevõtjat ehk veidi vähem puudutavad, on olulisi teemasid sealgi.

- Üks oluline teema, mis ettevõtjaidki puudutab, on uue autoriõiguse seaduse koostamine. Sellest on räägitud juba mõnda aega ning tööversiooni valmimine peakski tööplaani kohaselt käesolevasse aastasse jääma.

- Vastava valdkonna ettevõtjatele on oluliseks kindlasti ka muudatused, mis puudutavad sundeksemplari seadust (kavandatakse juuniks) või teadmine, et ette hakatakse valmistama meediateenuste valdkonna regulaatorasutuse loomist.

Ülalloetletud teemad on tegelikult vaid väike osa õigusaktidest või eelnõudest, mis käesoleval aastal tõenäoliselt arutlusele tulevad ja millega ka Kaubanduskojal tegeleda tuleb. Kui suures mahus just igaühega, kuid täielikult tähelepanuta neist vaevalt ükski jääb. Kogemus on näidanud, et ka teema, mis esmapilgul ettevõtjat ehk ei puudutagi, võib seda siiski üsna oluliselt teha.

Sellest tulenevalt jälgime Kaubanduskojas jooksvalt, milliste määrustes, seaduste või direktiividega parajasti ministeeriumid või Riigikogu tegeleb ning anname olulistest arengutest loomulikult teada ka oma liikmetele.

Artikkel ilmus Kaubandus-Tööstukoja Teatajas.

Osale arutelus

  • Lemmi Kann, Mait Palts

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Seotud lood

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Merit Palk

Merit Palk on kaasaegne pilvetehnoloogias palgaprogramm, kus professionaalsed võimalused on ühendatud kasutamise lihtsusega. Teil pole vaja süveneda erinevate tasude ja maksude arvestamise nüanssidesse, kogu tarkus on programmis olemas ning tulemus alati 100% õige.

Merit Aktiva

Merit Aktiva on lihtne ja mugav pilvepõhine raamatupidamisprogramm, mis sobib nii proffidele kui algajatele. Uued kaasaegsed võimalused ja paljude tegevuste automatiseerimine hoiavad kokku aega ning teevad töö lihtsaks.

Valdkonna tööpakkumised

MERKO otsib raamatupidamise osakonda RAAMATUPIDAJAT

Merko Ehitus Eesti AS

18. jaanuar 2019

Uudised

Tööriistad