RP: Kuidas teha tehinguid omaaktsiatega?

Tehingud omaaktsiatega on tihti keeruline teema. Arvestada tuleb mitmete juriidiliste, maksunduslike ja raamatupidamislike aspektidega. Järgnevalt vaatlemegi aktsiate tagasiostu tehingut neist aspektidest lähtuvalt.

Omaaktsiad tekivad siis, kui aktsiaselts ostab aktsiad tagasi. Omaaktsiate ost on  kasumieraldise üks vorme.

Maksustamine

Tulumaksuseaduse paragrahvi 50 kohaselt maksab residendist äriühing tulumaksu dividendide ja muude kasumieraldistena jaotatud kasumilt olenemata nende väljamaksmise viisist. Väljamakse viis võib olla rahaline või mitterahaline, näiteks tasaarvestus, vahetamine.  Ainus erand, mille puhul tulumaksu ei maksta, on fondiemissiooni korras jaotatud kasum.

Tulumaksuga maksustatakse aktsiate tagasiostmisel või tagastamisel nii residendist kui ka mitteresidendist füüsilisele ja juriidilisele isikule tehtavat väljamakset osas, mis ületab osaluse soetusmaksumust või isiku tehtud sissemakset osaluse (aktsiate) omandamisel.

Milline on maksustatav summa?
Kui tehing on tehtud omavahel mitteseotud isikute vahel, kuulub maksustamisele tehingu hinna ja äriühingu omakapitali tehtud sissemaksete ja sellest tehtud väljamaksete vahe.

Näide

Ettevõtte aktsiakapital on 25 000 eurot, see jaguneb võrdselt 50 aktsionäri vahel, ettevõte on jaganud dividende 20 000 euro ulatuses. Ühe aktsionäri aktsiad ostetakse tagasi hinnaga 7000 eurot, mis on nende aktsiate turuhind ja õiglane väärtus.

Maksustamisele kuulub:
 

 

 

 

 

 

Maksustamisele kuulub 2 000 eurot, tulumaks on 531,65 eurot (2 000 x 21/79).

Arvutatud tulumaksule rakenduvad kõik mahaarvamised, mida saab kasutada ka dividendidelt ja muudelt kasumieraldistelt arvutatud maksukohustuse vähendamiseks v.a maksuvähendused, mida saab kasutada ainult aastate 1994–1999 jaotamata kasumi arvelt makstud dividendide puhul.

Väljamaksed omakapitalist tuleb deklareerida TSD lisas 7, täites vormi 5 ning deklareerida väljamaksed isikute lõikes vormil INF 1.

Kui tehing on tehtud seotud isikute vahel ning maksuhalduril on kahtlusi, et tehingu väärtus tuleneb isikute seotusest, võib maksuhaldur tulumaksu määramisel kasutada tehingute väärtusi, mida rakendavad sarnastes tingimustes mitteseotud iseseisvad isikud.

Sellisel juhul maksustatakse tulumaksuga kas tulu, mille maksumaksja oleks saanud, või kulu, mis oleks maksumaksjal jäänud kandmata, kui seotud isikuga tehtud tehingu väärtus oleks olnud selline, mida rakendavad sarnastes tingimustes mitteseotud iseseisvad isikud.

Nimetatud tehingute väärtuse määramise meetodid on kehtestatud 10.11.2006 vastu võetud rahandusministri määrusega nr 53 “Seotud isikute vahel tehtud tehingute väärtuse määramise meetodid”.

Juriidiline aspekt

Äriseadustiku § 283 kehtestab omaaktsiate omandamise korra.
Omaaktsiate omandamine või tagatiseks võtmine aktsiaseltsi poolt on lubatud, kui

*see on toimunud aasta jooksul üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest, millega on määratud aktsiate omandamise või tagatiseks võtmise tingimused ja tähtaeg ning aktsiate eest tasutavad summad;

*aktsiaseltsile kuuluvate või tagatiseks võetud aktsiate nimiväärtuste summa ei ületa 1/10 aktsiakapitalist;

*aktsia eest tasutakse varast, mis ületab aktsiakapitali, reservkapitali ja ülekurssi.

Olulise kahju ärahoidmiseks võib aktsiaselts aktsiaid omandada nõukogu otsusel üldkoosoleku otsuseta. Järgmisel aktsionäride üldkoosolekul tuleb aktsionäridele teatada aktsiate omandamise asjaoludest ja üksikasjadest.

Aktsiaselts võib omaaktsiaid omandada nimetatud piiranguteta, kui aktsiad omandatakse pärimisega. Omaaktsiate omamine ei anna aga aktsiaseltsile mingeid aktsionäriõigusi.

Tähtajad, mille jooksul tuleb aktsiad võõrandada:

*aasta – üldreegel,
*kuus kuud – 1/10 aktsiakapitalist ületava aktsiate osa,
*kolm kuud – seadusevastaselt omandatud aktsiad.

Kui aktsiaid ei võõrandata või tagatiseks võtmist ei lõpetata nimetatud tähtaja jooksul, peab need tühistama ja aktsiakapitali vastavalt vähendama.

Raamatupidamine

Parim indikaator õiglasest väärtusest on turuväärtus

Raamatupidamise Toimkonna juhendi RTJ 3 “Finantsinstrumendid” paragrahvides 59–65 kehtestatud reegleid rakendatakse ettevõtte omaaktsiate arvestamisel.

Ettevõtte tagasiostetud omakapitaliinstrumente, sh omaaktsiaid, kajastatakse bilansis omakapitali vähendusena (kirjel “Omaaktsiad”), mitte finantsinvesteeringuna. Omaaktsiaid kajastatakse makstud tasu õiglases väärtuses. Õiglane väärtus on summa, mille eest on võimalik vahetada vara või arveldada kohustust teadlike, huvitatud ja sõltumatute osapoolte vahelises tehingus.

Parim indikaator õiglasest väärtusest on turuväärtus. Aktiivse turu puudumisel tuleb õiglase väärtuse leidmiseks kasutada teisi meetodeid, näiteks lähtuda hiljuti aset leidnud ostu-müügitehingutest või kasutada diskonteeritud rahavoogude meetodit, võttes aluseks sarnaste aktsiate tulususemäärad.

Tagasiostuks tehtud vältimatud kulutused, mida ei oleks toimunud, kui ost poleks aset leidnud, kajastatakse omakapitali vähendusena kirjel “Ülekurss”. Seejuures peab arvestama, et kirje “Ülekurss” ei tohi olla negatiivne. Seega juhul, kui kulutuste summa on suurem kui ülekursi jääk, tuleb positiivset saldot ületavad vahed kajastada kirjel “Jaotamata kasum”.

Omaaktsiate müügi korral kajastatakse kasum kirjel “Ülekurss”. Kahjumiga müügi korral vähendatakse kirjet “Ülekurss” nullini ja ülejäänud kahjum läheb kirjele “Jaotamata kasum”.

Näide

Ettevõte tasub omaaktsiate eest, mis moodustavad 5% aktsiakapitalist 6 000 eurot. Aktsiate õiglane väärtus on 8 500 eurot.

Aktsiate ostukanne:  
D: omaaktsiad  8 500
 K: pank   6 000
 K: ülekurss    2 500

Variant 1: Aktsiad müüakse 10 850 euro eest.
D: pank  10 850
 K: omaaktsiad  8 500
K: ülekurss   2 350

Variant 2: Aktsiad müüakse 6 420 euroga.
D: pank     6 420
D: ülekurss   2 500
K: jaotamata kasum     420
K: omaaktsiad  8 500

Loe pikemalt ajakirjast Raamatupidamise Praktik.
 

Osale arutelus

  • Lemmi Kann, Ave Seppik

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Vabaned rutiinsest paberitööst ja saad pühendada oma aja inimestele!

Me usume, et tarkvara peab kiirendama ja lihtsustama tööd ning vältima inimlikke vigu. Et seda saavutada palgaarvestuses, on mõistlik teha arvestus samas programmis, kus on selle aluseks olevad andmed – palk, koormus, puhkused, haiguslehed, lisatasud, töögraafikud jne.

Majandustarkvara RAPID

Tarkvaraga RAPID saate korraldada keskmise või väikese ettevõtte raamatupidamise ja majandusarvestuse - laoarvestus, palgaarvestus, teenindus, üüriarvestus, jm. RAPIDi tasuta versiooniga saab töö tehtud üksikettevõtja, alustav ettevõte või mittetulundusühing.

Valdkonna tööpakkumised

PLAYTECH ESTONIA OÜ is hiring a SENIOR ACCOUNTANT in Tartu

Playtech Estonia OÜ

04. jaanuar 2019

Uudised

Tööriistad