Riigikohus: käsutuskeeld peatab teise kohtumenetluse

Pankrotiseaduse kohaselt on kohtul võimalik kohaldada võlgniku vara suhtes käsutuskeeldu kas pärast ajutise halduri nimetamist või sellega samal ajal.

3. novembril 2010. aastal tsiviilasjas nr 3-2-1-101-10 tehtud otsuses analüüsib Riigikohus võlgniku varale kehtestatud vara käsutuskeelu mõju kohtumenetlusele, milles võlgnik käsutuskeelu seadmise ajal osaleb.

Konkreetses vaidluses oli hageja enne käsutuskeelu kohaldamist esitanud töövõtulepingust tuleneva nõude kostja vastu ja kostja omakorda hageja suhtes vastuhagi alusetult saadud rahasumma tagastamiseks. Asja menetlemisel ringkonnakohtus esitas kostja enda suhtes pankrotiavalduse. Kohus võttis pankrotiavalduse menetlusse ja määras kostjale ajutise halduri. Ühes ajutise halduri nimetamisega kehtestas kohus kostja varale käsutuskeelu, millega keelas kostjal ilma ajutise halduri nõusolekuta vara käsutada.

Vastavalt pankrotiseaduse § 20 lg-le 3 peatub käsutuskeelu kohaldamise korral enne käsutuskeeldu alanud kohtumenetlus, milles võlgnik osaleb hageja või kostjana, kui kohtumenetlus puudutab võlgniku vara, mis pankroti väljakuulutamise korral muutuks pankrotivaraks. Käesoleval juhul oli enne käsutuskeelu kehtestamist alanud kohtumenetlus, milles võlgnik osales kostjana. Kostjal oli rahaline nõue hageja vastu, mis pankroti väljakuulutamise korral muutuks pankrotivaraks. Seega olid täidetud pankrotiseaduse § 20 lg-s 3 toodud kohtumenetluse peatumise eeldused.

Kohtumenetluse peatumine tõi kaasa menetlustoimingute tegemise keelu, v.a seaduses sätestatud erandid. Riigikohtu hinnangul on pankrotiseaduse § 20 lg 3 eesmärk anda ajutisele haldurile võimalus pooleliolevate kohtuasjadega tutvuda ning vältida enne pankotiavalduse lahendamist pankrotivara käsutamist kohtulahendi alusel.

Menetluse peatumise ajal tegi ringkonnakohus siiski menetlustoiminguid – saadeti kutsed ringkonnakohtu istungile, peeti ringkonnakohtu istung ja tehti ringkonnakohtu otsus. Samas on tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 358 lg 2 kohaselt menetluse peatumise või peatamise ajal tehtud menetlustoimingud tühised. Sellest tulenevalt leidis Riigikohus, et ringkonnakohtu menetlustoimingud tehti pankrotiseaduse § 20 lg-t 3 rikkudes ning olid seetõttu tühised.

Kokkuvõttes: Võlgniku varale käsutuskeelu kehtestamisel peatub seaduse jõul kohtumenetlus, kus võlgnik osaleb. Seda juhul, kui kohtumenetlus puudutab vara, mis pankroti väljakuulutamise korral muutuks pankrotivaraks. Menetlustoimingud, mida menetluse automaatsest peatumisest tingituna puudus kohtul õigus teha, on tühised.


 

Osale arutelus

  • Lemmi Kann, Eva Mägi

Toetajad:

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS

Toetajad:

Palgakalkulaator

Tarkvara

Profit - lihtne ja funktsionaalne majandustarkvara

Profit on lihtne, aga funktsionaalne äritarkvara, mis sõltuvalt valitud moodulitest sobib nii väike- kui suurettevõtetele. Tarkvara katab tüüpilise ettevõtte igapäevased vajadused tänu erinevatele moodulitele, mis on omavahel täielikult integreeritud.

e-arveldaja – raamatupidamise tarkvara alustavale ja väikeettevõtjale (esimene aasta tasuta)

e-arveldaja on veebipõhine tarkvara, mis sobib hästi just alustavale ja väikeettevõtjale, aga ka mittetulundusühingule ning sihtasutusele. Sellel on tänaseks juba üle 5300 kasutaja.

Valdkonna tööpakkumised

NORDWOOD otsib RAAMATUPIDAJAT

NORDWOOD

25. september 2017

Uudised