Äriseadustiku, raamatupidamise seaduse jt seaduste muutmine

Justiitsministeerium koostas ja riputas e-Õiguse andmebaasi tutvumiseks seaduseelnõu, millega muudetakse äriseadustikku, raamatupidamise seadust, ametiühingute seadust, erakonnaseadust, kirikute ja koguduste seadust, kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadust, korteriühistuseadust, maaparandusseadust, mittetulundusühingute seadust, notariaadiseadust, sihtasutuste seadust, tarbijakaitseseadust ja tulundusühistuseadust.

Eelnõu peamiseks ülesandeks on täpsustada äriühingute, mittetulundusühingute ja sihtasutuste majandusaasta aruande maakohtute registriosakondadele esitamise regulatsiooni ning sätestada alus majandusaasta aruande taksonoomia kehtestamiseks.

Aruandluskohustuslased annavad täna oma tegemistest ja majandusnäitajatest aru erinevatele ametkondadele: kohtute registriosakondadele, Maksu- ja Tolliametile, Statistikaametile, Tervise Arengu Instituudile jne. Mitmeid andmeid esitatakse täna riigile dubleerivalt – samu andmeid võib leida nii maksudeklaratsioonis, riiklikes statistikaaruannetes, majandusaasta aruandes kui ka teistele riiklikele institutsioonidele esitatavates aruannetes. Puudub andmete esitamise ühtne kanal – erinevad ametkonnad koguvad täna aruandeid kas paberkandjal või elektrooniliselt. Andmete elektrooniliseks esitamiseks on iga institutsioon välja töötanud või töötamas oma süsteemi ja kehtestanud omad reeglid. Teisest küljest kulutab ka riik hulga ressurssi selleks, et paberil või failina esitatud andmeid andmebaasi kujule viia. Andmete sisestuse viivitus pärsib aga analüüside tegemise operatiivsust, sest riigile esitatud andmete ja nende alusel valminud majandusanalüüside ning kokkuvõtete vaheline ajaperiood on pikk.

Selleks, et aruandluskorraldust lihtsustada, moodustas Vabariigi Valitsus oma 09.10.2008. a korraldusega nr 427 valitsuskomisjoni (RTL 2008, 84, 1171). Kuna 04.06.2008. a võeti Riigikogus vastu „Äriseadustiku, mittetulundusühingute seaduse, sihtasutuste seaduse ja nendega seonduvate teiste seaduste muutmise seadus” (RT I 2008, 27, 177), mille kohaselt peavad äriühingud, mittetulundusühingud ja sihtasutused esitama oma majandusaasta aruande kohtu registriosakonnale alates aastast 2010 elektrooniliselt, arendatakse aruandluskorralduse lihtsustamise projekti I etapis välja kohest andmetöötlust võimaldav elektroonilise majandusaasta aruande esitamise süsteem. Ka täna on äriregistri ettevõtjaportaalis võimalik elektroonilisi majandusaasta aruandeid esitada. Paraku võimaldab kehtiv süsteem esitada aruandeid vaid PDF või RTF faili formaadis, mistõttu tuleb aruande andmete sisestus ja kontroll teha käsitsi. Aruannete töötlus võtab aega ca pool aastat arvates aruannete laekumisest. Selleks, et uus väljatöötatav aruannete esitamise veebirakendus võimaldaks aruande andmeid koheselt töödelda ning esitatavatele andmetele saaks rakendada ka automaatkontrolle, otsustas valitsuskomisjon, et esitatav aruanne peab vastama XBRL formaadile.

Eelnõu väljatöötamise eesmärgiks on täpsustada majandusaasta aruande esitamise regulatsiooni. Kehtivat korda täiendatakse sätetega, mille kohaselt võib juhatus volitada ka teist isikut aruande elektrooniliseks esitamiseks. Praktikas tähendab see seda, et aruande ja sellega koos esitatavad dokumendid saab registripidajale ettevõtjaportaali kaudu esitada ka nt raamatupidaja. Aruande esitamise juures tuuakse selgemalt välja põhimõte, mille kohaselt vastutavad esitatud andmete õigsuse eest juhatuse liikmed solidaarselt.

Notariaadiseadust täpsustatakse osas, mis võimaldab majandusaasta aruannet esitada elektrooniliselt notari kaudu üleminekuperioodil, so 2010. aastal. Raamatupidamise seadust täiendatakse majandusaasta aruande taksonoomia regulatsiooniga. Majandusaasta aruande taksonoomia on erinevate riigi institutsioonide vahel kokkulepitud aruande elementide kogum, mille kehtestamise õigus antakse eelnõuga Vabariigi Valitsusele.

Tutvu seaduseelnõu ja selle seletuskirjaga e-Õiguse andmebaasis (ddoc formaadis failid) siit.

Osale arutelus

Toetajad:

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS

Toetajad:

Palgakalkulaator

Tarkvara

Books 8 on uue põlvkonna äritarkvara väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Põhipakett sisaldab kõike majandusarvestuseks esmatarvilikku võimaldades registreerida ostu ja müügitehinguid, jälgida klientide võlgnevusi ning enda võlgnevusi tarnijatele. Kõikidest sisestatud toimingutest tehakse automaatselt kanne pearaamatusse.

Profit - lihtne ja funktsionaalne majandustarkvara

Profit on lihtne, aga funktsionaalne äritarkvara, mis sõltuvalt valitud moodulitest sobib nii väike- kui suurettevõtetele. Tarkvara katab tüüpilise ettevõtte igapäevased vajadused tänu erinevatele moodulitele, mis on omavahel täielikult integreeritud.

Valdkonna tööpakkumised

Haanpaa Group is looking for a CREDIT CONTROLLER

Manpower OÜ

05. oktoober 2017

Sundecor otsib kogenud PEARAAMATUPIDAJAT

Päikesedekoori OÜ

30. september 2017

Uudised