Majandusaasta lõpetamine, 2.osa

Majandusaasta lõpetamisel ja raamatupidamise aastaruande koostamisel on oluline õiglase väärtuse andmiseks üle vaadata kohustused, eraldised ja kasumiaruanne. Millele keskenduda ja kuidas aruande koostamine endale võimalikult lihtsaks teha, räägib käesolev lugu.

Kohustused. Paljud varade poolel väljatoodud tegevused kehtivad ka kohustuste poolel (lepingute kehtivus, periodiseerimine, intresside arvestus, aruandvate isikute kuluaruanded ja -dokumendid).

Audiitori tähelepanekud:
·

        
Vaata üle puhkusetasu arvestamise põhimõtted ning kajastamine – tööandjal on kohustus kompenseerida kuni 4 aasta väljavõtmata puhkused – vastavalt kehtivale seadusele peab töötaja puhkama ja tööandja võimaldama puhkust saada. Seega, kui mõnel töötajal on saada rohkem kui ühe aasta puhkusepäevad, tuleks üle vaadata, kas arvestust on peetud korrektselt, ja selgitada välja põhjused, miks töötaja ei ole puhanud.
·
        
Palju segadust on valmistanud juhatuse liikme lepinguga ametis olevad juhid – nende osas ei saa lähtuda töö- ja puhkeaja seadusest, kuna see seadus ei kehti juhatuse liikme lepinguga töötava juhi kohta. See, kas juhatuse liikmete osas tuleb arvestada puhkusereservi või mitte, selgub, kui tutvuda juhatuse liikme lepinguga.
·
        
Hankijatele tehtud ettemaksed või kogemata topelt tasumised on ostureskontros kajastatud kohustuste all. Õigem on sellised ettemaksed ja topelttasumised kajastada raamatupidamise aastaaruandes kui nõuded.

Soovitused:
·

        
Kinnita saldod hankijatega aegsasti. Seadusega on lubatud saldod inventeerida kuni kaks kuud enne majandusaasta lõppu.
·
        
Eraldi soovime rõhutada, et need ettevõtted, kus kuluarved kinnitatakse osakonnas või projektijuhtide juures, peaksid lisama majandusaasta lõpetamise protseduuridesse lisategevusi garanteerimaks, et kõik kuluarved on raamatupidamises kajastatud.

Eraldised. Eraldis on kohustus, mille realiseerumise aeg või summa ei ole kindlad. Eraldiste kajastamisel bilansis lähtutakse kas juhtkonna või teiste ekspertide hinnangust eraldise täitmiseks tõenäoliselt vajamineva summa ning eraldise realiseerumise aja kohta.

Et eraldiste mõõtmine tugineb hinnangutel, mis ei pruugi alati täpseiks osutuda, on oluline nende kajastamine ja avalikustamine aruannetes muudest kohustustest eraldi. Eraldis kajastatakse bilansis ainult juhul, kui selle realiseerumise tõenäosus on suurem kui 50%. 

Kõige sagedamini moodustatakse eraldisi järgmistel juhtudel:
·

        
Garantiieraldised – moodustatakse bilansipäevaks müüdud toodetega seotud garantiikohustuse rahuldamiseks. Kohustavaks sündmuseks on toodete müük. Eraldise hindamisel lähtutakse eelmiste aastate kogemusest ning iga majandusaasta lõpus tuleb moodustatud eraldist lõppenud ja lisandunud garantiide osas korrigeerida.
·
        
Eraldised kohtuvaidluste suhtes – kui kohtuvaidlust põhjustav kohustav sündmus on toimunud enne bilansipäeva ja kohtuvaidlusega kaasnevad ettevõttele tõenäoliselt teatud kulutused ning kohtuvaidlusega kaasnevat tõenäolist kulutuse summat on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Audiitori tähelepanekud:
·

        
Eraldise moodustamise vajadust ei ole hinnatud või on küll hinnatud, kuid eraldis on moodustamata. Igal bilansipäeval tuleb ettevõtte juhtkonnal hinnata vajadust uute eraldiste moodustamiseks ning varem moodustatud eraldiste ümberhindluseks või tühistamiseks. Kui eraldise eeldatav realiseerumise aeg on tõenäoliselt hiljem kui 12 kuu jooksul pärast bilansipäeva, kajastatakse seda diskonteeritud väärtuses (s.t eraldisega seotud väljamaksete nüüdisväärtuse summas).
·
        
Ebatõenäoliselt realiseeruvad või tõenäoliselt realiseeruvad, kuid raskesti hinnatavad eraldised on aastaaruandes avalikustamata. Sellistel juhtudel eraldist ei moodustata, küll aga avalikustatakse see fakt raamatupidamise aastaaruande lisas tingimusliku kohustusena.

Soovitused:
·

        
Kindlasti tuleb kaaluda eraldiste moodustamist, kui ettevõte on kohustatud likvideerima keskkonnareostust või kavandab restruktureerimist.
·
        
Dokumenteerige, millele tuginesite eraldise hindamisel (analüüsid, arvutused, muu toetav dokumentatsioon nagu kirjavahetus jms), siis on ettevõttel ülevaade ning argumentatsioon olemas ka järgmisteks aastateks.

Kasumiaruanne. Kasumiaruandes võib leida summasid, mille kajastamist tuleb majandusaasta lõpus korrigeerida:

Muudes ärituludes ja -kuludes ning finantstuludes ja -kuludes kajastatavad välisvaluutas arvestatud laenude ja investeeringute ümberhindlusest tulenevad valuutakursimuutused kajastatakse kasumiaruandes saldeerituna.

Kliendi lojaalsuse programmide kasutamisel või ehituslepingute kajastamisel on üldjuhul vajalik müügitulude korrigeerimine.

Põhivara müüke tehakse sageli täissummades läbi müügitulu (müügihind) ning ärikulude (põhivara jääkmaksumus), seega tuleb müügi tulu või kulu leidmiseks summad omavahel saldeerida ja kajastada vastavalt kas tulu või kuluna.

Müügitulude ning kaubakulu kajastamisel tuleb arvestada kliendiga kokku lepitud tarnetingimusi (täpsemalt varude lõigus). Peamiselt puudutab see eksportijaid. Müügitulu ja kaubakulu kajastamisel tuleb arvestada mitte ainult arve ja kauba väljastamise kuupäeva, vaid tegelikku kaupadega seonduvate põhiliste riskide ja kohustuste üleminekut müüjalt ostjale.

Mida siis kõige eespool kirjeldatu peale öelda? Raamatupidamine on loominguline protsess, iga raamatupidaja kasutab oma meetodeid, kuidas asjad enda jaoks võimalikult mugavaks ja kiiresti jälgitavaks teha. Oluline on seejuures, et need meetodid oleksid kirja pandud – see tagab järjepidevuse, aitab endal orienteeruda ning ka vaidlustes (näiteks maksuameti või audiitoritega) oma seisukohti kaitsta. Samas on tulnud ette, et need põhimõtted on vastuolus kehtivate raamatupidamispõhimõtetega. Sellise olukorra vältimiseks ning veendumaks, et kasutatud meetodid ja raamatupidamise aastaaruandes kajastatu vastab heale raamatupidamistavale, on soovitatav leida oma audiitorbüroo kodulehelt aastaaruande koostamise kontroll-leht, milles on arvestatud kõiki kehtivaid seadusi ja juhendeid, ning samm-sammult kajastatud summad üle kontrollida. See on väga hea vahend, soovitame kasutada! Nõudke! Sellise kontrollimise kaudu on võimalik lisaks võimalikele vigadele identifitseerida kajastamisele kuuluvat lisainformatsiooni ning vaadata, kas see on ettevõtte raamatupidamissüsteemidest kohe kättesaadav või tuleks andmeid töödelda või lisapäringuid teha. Loodame, et sellisest kokkuvõtvast käsitlusest on teile raamatupidamise aastaaruande koostamisel abi.

Sujuvat ja edukat majandusaasta lõpetamist!

NB! Raamatupidamise seaduse nõuete kohaselt tuleb ettevõtte tegevusest vähemalt üks kord aastas anda ettevõttest huvitatud gruppidele. Aastaaruande põhieesmärk ongi teavitada tema kasutajaid ettevõtte finantstulemustest, majandusseisundist, aga ka muust olulisest, mis peaks aruannete kasutajatele huvi pakkuma.
Äriseadustikus tehti aruandlust puudutav muudatus, mille kohaselt tuleb 01.01.2009 või hiljem algava aruandeperioodi majandusaasta aruanne esitada äriregistrile ainult elektrooniliselt. Aruande esitaja identifitseeritakse ID-kaardi või internetipanga kaudu. Kui aruandekohustuslasel ei ole võimalik aruannet elektrooniliselt esitada, võib ta teha seda notari vahendusel. Kuni nimetatud nõude kehtima hakkamiseni võib aruande esitada ka paberil.

Vaata lisaks:
Majandusaasta lõpetamine, 1.osa
Muudatused 2008.a majandusaasta aruandes

Osale arutelus

  • Erik Laas, Anne Mobel

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Dokumentide haldus- ja arhiveerimise süsteem

Ellrex digidoc on ettevõtte dokumentide haldus- ja arhiveerimise süsteem mis on eraldatud raamatupidamise programmist.

Paindlik NOOM pakub erilahendusi

Üks korralik majandustarkvara on kohaldatav Teie ettevõtte soovide ja vajadustega. Astro Balticsi loodud majandustarkvaraga NOOM saate kindlad olla, et tarkvara suudab kaasas käia kõikide erisoovidega, mis Teie ettevõtte arenedes võivad tekkida.

Valdkonna tööpakkumised

PLAYTECH ESTONIA OÜ is hiring a SENIOR ACCOUNTANT in Tartu

Playtech Estonia OÜ

04. jaanuar 2019

Uudised

Tööriistad