Riigi, valla või linna poolt sotsiaalmaksuseaduse § 6 alusel sotsiaalmaksu arvutamine ja deklareerimine

Allajärgnevas tabelis on toodud isikute loetelu, kelle eest maksab riik, vald või linn sotsiaalmaksu SMS-i § 6 alusel. Samuti riigiasutused, kes peavad riigipoolse sotsiaalmaksu arvestust, sotsiaalmaksu määr ja maksubaas ning vormi ESD koodid ja tunnused.Riigi, valla või linna poolt sotsiaalmaksu maksmist ja deklareerimist reguleerib sotsiaalmaksuseaduse (SMS-i) § 6 lg 1 ja 11, rahandusministri 31.12.2003 määrus nr 113 „Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel". Maksudeklaratsioon ESD on kehtestatud rahandusministri 8.01.2009 määrusega nr 1 (lisa 10), deklaratsioon laaditakse failiga e-maksuameti/e-tolli kaudu, faili struktuuri leiate siit.

SMS-i § 6 lg 1-11 ja ESD 1.01.2009

§ 6 lg 1 p

Isikud, kelle eest maksab sotsiaalmaksu riik (lg 11 – vald või linn)

Seadus, mille alusel makstakse tasu või toetust

SM-i maksja

ESD kood

Tunnus-kirje

SM-i
määr

SM-i baas

1

2

3

4

6

8

10

11

1

Alla 3-aastase lapse vanem (sh isik, kellele makstakse sünnitushüvitist, lapsehooldustasu, vanemahüvitist)

 

Sotsiaalkindlustus-amet (SKA)

611

#05

33

 

4350

11

Mittetöötav isik, kes kasvatab kolme last, kellest vähemalt üks on alla 8-aastane

 

SKA

6111

#05C

33

4350

2

Välisteenistuse seaduse § 67 alusel abikaasatasu saav isik

Välisteenistuse seaduse § 67

Välisministeerium, lähetajaministeerium

612

#05F

33

Tasu summa

 21

Rahvusvahelise kaitseorganisatsiooni lähetatud teenistuja või kaadrikaitseväelase kaasasolev mittetöötav abikaasa, kes ei saa pensioni

 

Kaitseväe Peastaap

6121

#05

33

4350

22

Vabariigi Presidendi mittetöötav abikaasa, kes ei saa riiklikku pensioni

 

Vabariigi Presidendi Kantselei

6122

#05

33

4350

3

Kaitseväes ajateenistuses olev ajateenija või ajateenistuskohustust asendusteenistuses täitev asendusteenistuslane

 

Kaitseväeosa, 
Kaitseressursside Amet 2.01.09

613

#057

33

4350

4

Puudega lapse mittetöötav vanem, kes ei saa pensioni, kehtetu al 1.03.2009, vt lg 11

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus § 8 

SKA kuni 1.03.09

614

#051

33

4350

5

Töötaja, kes saab töövõimetuspensioni

 

SKA

615

#05B

33

4350

6

Töötu toetust saav isik

 

Tööturuamet, alates 1.05.09 Töötukassa

616

#056

13

4350

61

Töötuna arvele võetud isik

 

Tööturuamet, alates 1.05.09 Töötukassa

6161

#056

13

4350

7

Tuumakatastroofi, tuumakatsetuse või aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnud mittetöötav isik, kes ei saa pensioni

 

 

Tööturuamet, alates 1.05.09 Töötukassa

 

617

 

#052

 

33

4350

8

Ülalpeetav abikaasa, kes kasvatab vähemalt ühte alla 8-aastast last või 8-aastast last kuni esimese klassi lõpetamiseni või vähemalt kolme alla 16-aastast last

Ravikindlustuse seaduse § 5

 SKA

 

618

 

#053

 

13

4350

9

Sotsiaaltoetust saav isik

Sotsiaalhoolekande seaduse § 231

SKA

619

#054

13

4350

10

Isik, kes kasvatab seitset või enamat alla 19-aastast last

Riiklike peretoetuste seaduse § 91

SKA

6110

#05A

33

toetus

11

Tööturukoolituses, tööpraktikas ja tööharjutuses osalev isik

Tööturuteenuste ja –toetuste seaduse § 13, 15, 17

Tööturuamet, alates
1.05.09 Töötukassa

6211

#056

13

4350

13

Isik, kellele on määratud vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja toetus

Päästeteenistuse seaduse § 19

Päästeamet
1.03.2008

6213

#05

13

4350

Lg 11

Isik, kellele makstakse toetust puudega isiku hooldamise eest või puudega lapse hooldamise eest ning kes ei tööta ega saa pensioni – alates 1.03.2009

Sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lg 2, kehtetu 1.03.2009, perekonnaseaduse § 105

Valla- või linnavalitsus

620

#59

33

4350

 

Osale arutelus

Toetajad:

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS

Toetajad:

Palgakalkulaator

Tarkvara

Books 8 on uue põlvkonna äritarkvara väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Põhipakett sisaldab kõike majandusarvestuseks esmatarvilikku võimaldades registreerida ostu ja müügitehinguid, jälgida klientide võlgnevusi ning enda võlgnevusi tarnijatele. Kõikidest sisestatud toimingutest tehakse automaatselt kanne pearaamatusse.

Profit - lihtne ja funktsionaalne majandustarkvara

Profit on lihtne, aga funktsionaalne äritarkvara, mis sõltuvalt valitud moodulitest sobib nii väike- kui suurettevõtetele. Tarkvara katab tüüpilise ettevõtte igapäevased vajadused tänu erinevatele moodulitele, mis on omavahel täielikult integreeritud.

Valdkonna tööpakkumised

Posti Group is looking for a TEAM LEADER

Manpower OÜ

08. oktoober 2017

Uudised