MAKSUD: Aktsiate võõrandamisest saadud tulu maksustamine Hansapanga aktsiatehingute näitel

Riigikohtu halduskolleegium selgitab oma 6. novembri 2008. a otsuses haldusasjas nr 3-3-1-57-08 maksukorralduse seaduse (edaspidi MKS) § 84 kohaldamisala. MKS § 84 järgi kohaldatakse maksustamisel juhul, kui tehingu või toimingu sisust ilmneb, et see on tehtud maksudest kõrvalehoidumise eesmärgil, sellise tehingu või toimingu tingimusi, mis vastavad tehingu või toimingu tegelikule majanduslikule sisule.

Konkreetne kaasus puudutas MKS § 84 rakendamist tehingutele, kus füüsiline isik võõrandab temale kuuluvad väärtpaberid oma kontrolli all olevale äriühingule, kes vastavad väärtpaberid seejärel omakorda võõrandab. 
 
Riigikohtu halduskolleegiumi poolt analüüsitud juhtumil müüs füüsiline isik AS-i Hansapank aktsiad oma kontrolli all olevale äriühingule sama hinnaga, millega AS-i Hansapank suuromanik FöreningsSparbanken AB (Swedbank) aktsiad üle võttis, kuid aktsiate eest tasumine oli kokku lepitud kauges tulevikus. Maksu- ja Tolliamet tõlgendas, tuginedes MKS §-le 84, seda tehingut maksude tasumisest kõrvalehoidumisena ning maksustas aktsiate müügi füüsilise isiku tuluna vara võõrandamisest.
 
Tulumaksuseaduse (edaspidi TuMS) § 15 lg 1 alusel maksustatakse tulumaksuga kasu, mis saadakse aktsiate müügist. Samas ei maksustata TuMS § 15 lg 4 p 10 alusel aga tulu äriühingus osaluse suurendamisest või omandamisest mitterahalise sissemakse teel. Seega on maksukohustuse tekkimise seisukohalt oluline tuvastada, kas vaidlusalune tehing kujutas endast mitterahalist sissemakset, aktsiate müüki või aktsiate tasuta võõrandamist.
 
Olukorras, kus leiab tuvastamist, et tegemist oli aktsiate võõrandamisega, tuleb analüüsida, kas aktsiate müügist äriühingule laekunud tasu on võimalik lugeda füüsilise isiku tuluks. Selleks tuleb välja selgitada, kuidas suurenes füüsilise isiku vara äriühingule laekunud tasu näol ja kuidas oli füüsilisel isikul võimalik äriühingule laekunud tasu oma huvides kasutada. Siinkohal võib tähtsust omada ka asjaolu, kas äriühing oli konkreetse füüsilise isiku kontrolli all või mitte.
 
Riigikohus asus seisukohale, et aktsiate tasu eest või tasuta võõrandamise ja mitterahalise sissemakse puhul on oluline, kas võõrandamine või sissemakse tegemine toimus tulumaksust kõrvalehoidumise eesmärgil MKS § 84 mõttes. Sellise eesmärgi tuvastamisel ei saa alati lähtuda maksukohustuslase subjektiivsetest kaalutlustest, sest nende väljaselgitamine pole sageli võimalik. Määravaks võivad osutuda faktilised asjaolud, mis kinnitavad tulumaksust kõrvalehoidumist. Riigikohus nentis, et õigusselgus ja -kindlus oleksid paremini tagatud, kui selliste faktiliste asjaolude arvestamine oleks sätestatud seadusega või määrusega. Siiski ei saa välistada olukorda, kus maksudest kõrvalehoidumise eesmärk tuleneb piisavalt selgelt faktilistest asjaoludest ja sellise järelduse eiramine oleks ebamõistlik. 
 
Riigikohtu arvates võivad antud kaasuses kõrvalehoidumise eesmärki kinnitada näiteks asjaolud, et füüsiline isik andis aktsiad üle tema kontrolli all olevale äriühingule ajal, kui oli selge, et need tuleb peatselt võõrandada Swedbank’ile.
 
Täiendav informatsioon: partner Priit Lätt (priit.latt@glimstedt.ee).

Osale arutelus

Toetajad:

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Books 8 on uue põlvkonna äritarkvara väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Põhipakett sisaldab kõike majandusarvestuseks esmatarvilikku võimaldades registreerida ostu ja müügitehinguid, jälgida klientide võlgnevusi ning enda võlgnevusi tarnijatele. Kõikidest sisestatud toimingutest tehakse automaatselt kanne pearaamatusse.

Taavi Majandustarkvara

Taavi Majandustarkvara iseloomustab laialdane funktsionaalsus, integreeritavus ja hea klienditugi. TAAVI Majandustarkvara aitab ettevõttel luua tervikliku integreeritud infosüsteemi, mis käib pidevalt ajaga kaasas.

Valdkonna tööpakkumised

METSÄ GROUP`S FINANCE TEAM is looking for ASSISTANT CONTROLLER

Tammiste Personalibüroo OÜ

05. november 2017

Uudised

Tööriistad