Varade ja varude mahakandmine

Käes on aasta lõpp ning varade ja varude inventuuride läbiviimine hoogu kogumas. Inventuuri eesmärk on tuvastada, kas raamatupidamises kajastatud varad ja varud on olemas, hinnata nende väärtust ja kasutuskõlblikkust ning vajadusel korrigeerida raamatupidamisandmeid vastavalt inventuuri tulemustele.
Inventuuri tulemusena võib ilmneda, et raamatupidamises arvel olevad varad ja varud on kas kadunud, riknenud, amortiseerunud või muul moel kasutuskõlbmatuks muutunud, mistõttu on vajalik kas nende väärtuse allahindamine või raamatupidamisest mahakandmine ehk bilansist välja arvamine.

Riigi raamatupidamise üldeeskiri sätestab põhivara mahakandmise alused (samad protsessipõhimõtted on rakendatavad ka erasektoris). Põhivara kantakse maha, kui:
1. vara enam ei eksisteeri, s.t vara on hävitatud või hävinud, kadunud jms,
2. põhivara mahakandmise otsuse alusel enne selle utiliseerimist või hävitamist.

Mahakandmisel saab sarnaselt põhivaraga toimida ka varudega ja bilansivälise varaga.

Vara kõlbmatuks tunnistamise taotluses peab sisalduma järgnev informatsioon:
1. asja liik, täielik nimetus, kogus, soetamise aeg ja maksumus, jääkväärtus, tehnilised andmed ja asukoht ning seisukorra lühiiseloomustus taotluse esitamise ajal. Juhul, kui kõlbmatuks tunnistamise taotlus esitatakse asja osale, siis tuleb eeltoodud infole lisada ka asja osa lühikirjeldus, osakaal tervikust protsentides ja rahalises väljenduses,
2. põhivara puhul andmed jooksva aruandeaasta ümberhindluste kohta ning remontide, parenduste ja ümberehituste maksumus jooksval aruandeaastal,
3. asjaga seotud eritingimused (nt kultuuri- või arhitektuuriline väärtus, keskkonnaohtlikkus jms),
4. info, millest selgub, et asja ei ole õnnestunud kasutusse anda ega võõrandada, asja säilitamise ebaotstarbekuse puhul seda tõendav info,
5. asja osalise või täieliku hävimise korral kogu sellekohane teave,
6. asja või selle osa kõlbmatuks tunnistamise peamised põhjused, asja hävitamise tegevuskava, arvestades kohaliku omavalitsuse keskkonnaorganite, päästeameti jt asjakohaste ametite ja organisatsioonide ettekirjutusi,
7. asja hävitamiseks vajalike tööde eelarve kohta,
8. andmed asjaga seotud rahaliste õiguste ja kohustuste kohta,
9. kinnisasja puhul andmed kinnistusraamatu kande kohta.

Mahakandmise aktis tuleb kajastada järgnev informatsioon:
· vara/varu number või kood,
· vara/varu nimetus,
· kogus,
· soetamise kuupäev (päev, kuu, aasta),
· soetusmaksumus,
· arvestatud kulum (põhivara puhul)
· jääkmaksumus (põhivara puhul)
· mahakandmise täpne põhjendus.
Samuti tuleb aktis märkida viide vara/varu mahakandmise alusele (nt asutuse juhi käskkiri või otsus vara kasutuskõlbmatuks tunnistamise kohta jms) ning fikseerida kuupäev, mis seisuga raamatupidamises korrigeerimiskanded teostada.
Olenevalt organisatsiooni suurusest ja asjassepuutuvate isikute arvust, tuleb mahakandmise akt koostada vähemalt kolmes eksemplaris, millest üks läheb materiaalselt vastutavale isikule, üks raamatupidamisele ja üks jääb hoiule varasid haldavasse üksusesse.
Tulenevalt olukorrast ja vastavalt vajadusele, võib vara kõlbmatuks tunnistamise taotlus ja mahakandmise akt olla koostatud ka ühe dokumendina (nt siis, kui kasutuskõlbmatuks tunnistamist taotletakse ühele põhivara objektile). Peale vara või varu mahakandmist tuleb vajadusel korraldada selle hävitamine kooskõlas kehtestatud protseduurireeglitega.

Skeem:

Inventuur =>vara/varu kasutuskõlbmatuks tunnistamise taotlus => kõlbmatuks tunnistamise otsus => vara/varu mahakandmise akt ja mahakadmine => vara/varu hävitamine

Allikas Ajakiri RP.19

Varade ja varude inventuuri läbiviimisest loe ajakirja RP.20 detsembrinumbrist.

Osale arutelus

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Merit Palk

Merit Palk on kaasaegne pilvetehnoloogias palgaprogramm, kus professionaalsed võimalused on ühendatud kasutamise lihtsusega. Teil pole vaja süveneda erinevate tasude ja maksude arvestamise nüanssidesse, kogu tarkus on programmis olemas ning tulemus alati 100% õige.

Dokumentide haldus- ja arhiveerimise süsteem

Ellrex digidoc on ettevõtte dokumentide haldus- ja arhiveerimise süsteem mis on eraldatud raamatupidamise programmist.

Valdkonna tööpakkumised

PricewaterhouseCoopers otsib RAAMATUPIDAJAT

PricewaterhouseCoopers AS

04. veebruar 2019

Uudised

Tööriistad