Justiitsministeerium kuulutab välja pankrotihalduri eksami

Eksam toimub 29. oktoobril 2007 ja koosneb õigusteadmiste testist ning vestlusest. Õigusteadmiste test koosneb õigus-,majandus- ja raamatupidamisküsimustest. Vestlusel hinnatakse kandidaadi sobivust tegutseda pankrotihaldurina.

Vajadusel esitab eksamikomisjon kandidaadile lisaküsimusi õigusteadmiste testi vastuste kohta. Eksamikomisjon arvestab ka muid andmeid, mis on olulised sobivuse hindamiseks. Täpsema eksamikava kinnitab eksamikomisjon. Kavast teavitatakse iga kandidaati.

Eksamil osaleja on teovõimeline füüsiline isik, valdab kõnes ja kirjas eesti keelt ning on aus ja kõlbeline. Eksamil osalemiseks esitab kandidaat komisjonile avalduse, milles märgib oma sideandmed ja kinnituse selle kohta, et ta vastab pankrotiseaduse §-s 57 nimetatud nõuetele. Avalduse esitamise tähtaeg on 8. oktoober 2007. Täpsem kellaaeg tehakse kandidaatidele teatavaks personaalselt.

Avaldusele tuleb lisada:

1) isikut tõendava dokumendi koopia;

2) elu- ja töökäigu kirjeldus;

3) töö- ja teenistuskäiku tõendava dokumendi koopia;

4) haridust tõendava dokumendi koopia;

5) riigilõivu tasumist tõendav dokument.

Avaldusi võib saata kirjalikult Justiitsministeeriumi postiaadressil Tõnismägi 5a, 15191, ümbrikule märkida märksõna „Pankrotihalduri eksam“.

Pankrotihalduri kutset ei saa anda isikutele (PankrS § 57):

1) kellel on karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest;

2) kes on viimase 10 aasta jooksul tagandatud kohtuniku-, notari-, prokuröri- või kohtutäituri ametist või advokatuurist välja heidetud;

3) kes on viimase viie aasta jooksul avalikust teenistusest distsiplinaarsüüteo eest vabastatud;

4) kes on pankrotivõlgnik;

5) kelle suhtes kehtib ärikeeld;

6) kes on kohtuotsusega jäetud ilma õigusest olla haldur või ettevõtja.

Kandidaat võib omal äranägemisel esitada komisjonile teda iseloomustavaid dokumente.

Justiitsministeeriumil on õigus teha osalejate kohta järelepärimisi karistusregistrisse.

Vastavalt Riigilõivuseaduse §-le 55 tasutakse pankrotihalduri kutse taotluse läbivaatamise eest riigilõivu 2000 krooni. Riigilõiv tasutakse Rahandusministeeriumi kontole Hansapangas (221023778606) või Ühispangas (10220034796011). Tasumisel tuleb näidata isik, kelle kasuks lõiv tasuti, ning vastav viitenumber. Pankrotihalduri kutse taotlemise viitenumber on 2900075036.

Osale arutelus

Toetajad:

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

e-arveldaja – raamatupidamise tarkvara alustavale ja väikeettevõtjale (esimene aasta tasuta)

e-arveldaja on veebipõhine tarkvara, mis sobib hästi just alustavale ja väikeettevõtjale, aga ka mittetulundusühingule ning sihtasutusele. Sellel on tänaseks juba üle 5300 kasutaja.

Taavi Majandustarkvara

Taavi Majandustarkvara iseloomustab laialdane funktsionaalsus, integreeritavus ja hea klienditugi. TAAVI Majandustarkvara aitab ettevõttel luua tervikliku integreeritud infosüsteemi, mis käib pidevalt ajaga kaasas.

Valdkonna tööpakkumised

Uudised

Tööriistad