Välisriigis tasutud tulumaksu arvestamine Eestis

Eesti residendist juriidilise isiku tulude maksustamist välisriigis mõjutavad kahepoolsed riikidevahelised tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise lepingud (edaspidi maksulepingud). Kui tulu on saadud Eestiga maksulepingu sõlminud riigis, saab Eesti residendist äriühing maksulepingut kohaldada Eestis tekkiva tulumaksukohustuse vähendamiseks välisriigis tasutud tulumaksu võrra. Maksulepingutes on sätestatud topeltmaksustamise vältimise reeglid, mida kohaldatakse Eestis ka juhul, kui tulumaksuseaduses (edaspidi TMS) seda ette ei näe (TMS § 6 lg 5). Maksulepingutes on topeltmaksustamise vältimiseks sätted Eestis tasumisele kuuluva tulumaksu vähendamise kohta välisriigis samalt tulult juba tasutud tulumaksu võrra.

Vormi TSD lisal 8 vähendataksegi Eestis residendist juriidilise isiku poolt dividendilt tasumisele kuuluvat tulumaksu (TMS § 50 lg 1) teises maksulepinguriigis tasutud tulumaksu võrra.

Kui dividend on Eestis tulumaksust vabastatud (TMS § 50 lg 11) või välisriigis tasutud tulumaks on Eestis juba arvesse võetud (TMS § 54 lg 5 ja 53), siis TSD lisa 8 ei täideta.

Tulumaksu tasumist välisriigis tõendab kirjalik dokument. Välisriigis tasutud tulumaks võetakse Eesti tulumaksukohustuse vähendamisel arvesse ulatuses, mille tasumine välisriigis oli kohustuslik. Eestis ei võeta arvesse tulumaksu osa, mille võrra välisriigis tasutud tulumaks on suurem Eesti seaduse kohaselt arvutatud tulumaksust. Välisriigis tagastatavat tulumaksu Eestis ei võeta samuti tulumaksu vähendamisel arvesse. Seega, kui maksulepingu kohaselt on vastavale tululiigile (intressid, litsentsitasu) ette nähtud suurim lubatud kinnipeetav maksumäär, siis ei võeta tulumaksu vähendamisel Eestis arvesse nimetatud summat ületavat osa.

Näited

Variant A

OÜ XXX (registrikood 12345678) tegi mais dividendiväljamakse, millelt tekkis põhivormi TSD real 13 tulumaksukohustus summas 10000 krooni.

Variant B

OÜ XXX (registrikood 12345678) tegi mais dividendiväljamakse, millelt tekkis põhivormi TSD real 13 tulumaksukohustus summas 1500 krooni. Dividendiväljamakse tehti taas juunis, mil tekkis taas tulumaksukohustus 1500 krooni.

1. OÜ XXX sai 01.02.2006 Soome äriühingult YYY OY (registrikood Soomes 0123456-7) renditasu summas 4000 krooni. OÜ XXX maksab Soomes nimetatud tasult tulumaksu 1040 krooni.

Vastus: Renditasu võidakse Soome maksulepingu art 6 kohaselt maksustada Soomes. OÜ XXX deklareerib dividendi tulumaksu vähendamiseks mitteresidendilt saadud tulu ja välisriigis tasutud lõpliku tulumaksu vormi TSD lisal 8.

Arvutuskäik: Eesti tulumaksukohustuse vähendamisel läheb arvesse 4000*23%=920. Eesti tulumaksukohustust ületavat osa 120(=1040-920) Eestis arvesse ei võeta ega tagastata.

2. Soome äriühingult ZZZ OY (registrikood Soomes 0176543-2) saadi 02.03.2006 litsentsitasu kaubamärgi kasutamise eest summas 15000 krooni. Soomes tasuti litsentsitasult tulumaksu 1500 krooni. Soome äriühing ZZZ OY ei ole Eesti äriühinguga OÜ XXX seotud isik.

Vastus: Soome äriühingult saadud litsentsitasu võidakse Soome maksulepingu art 12 lg 2 p b kohaselt maksustada Soomes, kui saaja on kasusaav omanik, siis tulumaksusumma ei või ületada 10%. Seega, kui Eesti residendist äriühing on kasusaav omanik, deklareeritakse välisriigist saadud litsentsitasu ning tasutud tulumaks vormi TSD lisal 8.

Arvutuskäik: Eesti tulumaksukohustuse vähendamisel läheb arvesse 15000*10%=1500.

3. Eesti äriühing OÜ XXX sai 03.04.2006 Soome äriühingult YYY OY intresse summas 5000 krooni. Soomes peeti kinni tulumaks 1450 krooni. Soome äriühing YYY OY ei ole Eesti äriühinguga seotud isik.

Vastus: Maksulepingu art 10 lg 2 kohaselt ei peeta kasusaavale omanikule makstavalt intressilt tulumaksu kinni üle 10%, seega enammakstud tulumaks (950=1450-500) tagastatakse Soomes. Eestis võib tulumaksukohustust vähendada lõpliku tulumaksusumma võrra. Saadud intressid koos välisriigis makstud tulumaksuga deklareeritakse vormi TSD lisal 8.

Arvutuskäik: Eesti tulumaksukohustuse vähendamisel läheb arvesse 5000*10%=500.

Vormi TSD lisa 8 täitmine

Vormi TSD lisa 8 täidetakse maksustamisperioodil, mil tekib maksustatav tulu dividendilt (põhivormi TSD real 13).

Täitmist alustatakse vormi TSD lisa 8 pöördel olevast tabelist.Lahtritesse 1 ja 2 märgitakse üksteise alla kõigi näidisülesannete puhul riigi nimetus Soome Vabariik ja riigikood FIN, kuna välisriigis maksustatud tulu saadi Soome residendilt. Maksulepinguriikide koodide nimekiri on vormi TSD lisa 8 märkuste lõpus.Lahtritesse 3 ja 4 märgitakse üksteise alla välisriigi äriühingu nimi (näit YYY OY või ZZZ OY) ja registrikood (näit 0123456-7 või 0176543-2), kellelt välisriigis maksustatud tulu saadi.Lahtrisse 5 märgitakse väljamakse liik, mis peab vastama lahtrisse 6 märgitud väljamakse koodile. Lõplik loetelu väljamakse liikidest ja koodidest on TSD lisa 8 märkuste punktis 7.4.Lahtrisse 7 märgitakse välisriigist saadud tulu saamise kuupäev.Lahtrisse 8 märgitakse välisriigist saadud tulusumma koos sellelt välisriigis tasutud või kinnipeetud tulumaksuga. Summa märgitakse Eesti kroonides väljamakse saamise päeval kehtinud Eesti Panga päevakursiga.Lahtrisse 9 märgitakse välisriigis tulumaksu tasumise või kinnipidamise kuupäev.Lahtrisse 10 märgitakse välisriigis makstud või kinnipeetud tulumaksu summa Eesti kroonides, tulumaksu tasumise päeval kehtinud Eesti Panga päevakursiga.Lahtrisse 11 märgitakse Eestis arvesse võetav osa välisriigis tasutud või kinnipeetud tulumaksust. Kui välisriigis on tasutud tulumaksu enam kui välisriigi seaduses või maksulepingus ette nähtud, tagastatakse enammakse välisriigis. Kui välisriigi tulumaks on suurem Eesti seaduste alusel arvutatud tulumaksust, siis Eestis tulumaksu ületavat osa ei tagastata.Kõigilt välisriigist saadud tuludelt arvesse võetav tulumaksusumma liidetakse kokku. Arvutuskäik: 920+1500+500=2920. Sama summa kantakse TSD lisa 8 esiküljele tabeli ritta 1.

TSD lisa 8 põhitabel esiküljel

Vormi TSD lisa 8 esiküljel peetakse arvestust välisriigis tasutud tulumaksu arvestamise üle. Kui põhivormi TSD real 13 märgitud Eesti tulumaksukohustus on väiksem kui TSD lisa 8 reale 1 märgitud summa, kantakse välisriigi tulumaksu jääk üle järgmistele maksustamisperioodile, mil tekib taas tulumaksukohustus dividendilt. TSD lisa 8 reale 3 kantakse:TSD lisa 8 real 1 märgitud summa, millele on liidetud real 2 märgitud eelnevatest perioodidest ülekantud kasutamata jääk.Või dividendi tulumaksusumma TSD põhivormi real 13, kui see on väiksem kui real 1 märgitud välisriigi tulumaksusumma ja eelnevast perioodist ülekantud välisriigi tulumaksusumma jääk real 2 kokku. Variant AKuna meie näites eelmistel perioodidel TSD lisa 8 täidetud pole ja dividendi tulumaksukohustus oli 10 000 krooni, siis rida 3 arvutuskäik on 2920+0=2920. Kogu välisriigis tasutud tulumaksusumma läheb seega arvesse ning järgmistele perioodidele ülekantavat summat ei jää. TSD lisa 8 rida 4 jääb tühjaks.TSD lisa 8 real 3 märgitud summa kantakse TSD põhivormi reale 14, mis vähendab TSD põhivormi real 13 märgitud dividendi tulumaksukohustust (10000-2920).

Variant B

Kui tulumaksukohustus dividendilt on 1500 krooni, siis reale 3 märgitakse 1500, mis on väiksem kui 2920 (rida1+rida2). Nüüd tekkis kasutamata välisriigi tulumaksu jääk (2920–1500=1420), mis märgitakse reale 4. Realt 4 kantakse summa järgmisele täidetavale vormi TSD lisa 8 reale 2, kui tekib taas dividendi tulumaksukohustus, mida saab siis vähendada välisriigi tulumaksu jäägi (1420) võrra.TSD lisal 8 juunis 2006, kui taas on TSD põhivormi real 13 tulumaksukohustus 1500 krooni, jäetakse TSD lisa 8 rida 1 tühjaks, kuid reale 2 märgitakse eelmise (maikuu) täidetud TSD lisa 8 realt 4 kasutamata jääk 1420. TSD lisa 8 reale 3 märgitakse 1420 ning rida 4 jääb tühjaks. Nüüd vormi TSD põhivormil väheneb dividendi tulumaksukohustus 80 (1500-1420) kroonini.Vaid välisriigis tasutud tulumaksu kasutamata jäägi (TSD lisa 8 rida 4) edasikandmiseks TSD lisa 8 reale 2 täita pole vaja, kui põhivormil TSD real 13 dividendikohustust ei teki.

Osale arutelus

  • Merje Roomet

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Vabaned rutiinsest paberitööst ja saad pühendada oma aja inimestele!

Me usume, et tarkvara peab kiirendama ja lihtsustama tööd ning vältima inimlikke vigu. Et seda saavutada palgaarvestuses, on mõistlik teha arvestus samas programmis, kus on selle aluseks olevad andmed – palk, koormus, puhkused, haiguslehed, lisatasud, töögraafikud jne.

Majandustarkvara RAPID

Tarkvaraga RAPID saate korraldada keskmise või väikese ettevõtte raamatupidamise ja majandusarvestuse - laoarvestus, palgaarvestus, teenindus, üüriarvestus, jm. RAPIDi tasuta versiooniga saab töö tehtud üksikettevõtja, alustav ettevõte või mittetulundusühing.

Valdkonna tööpakkumised

PLAYTECH ESTONIA OÜ is hiring a SENIOR ACCOUNTANT in Tartu

Playtech Estonia OÜ

04. jaanuar 2019

Uudised

Tööriistad