Äriühinguõiguse reformimisest Euroopa Liidus

Euroopa Komisjoni (EK) poolt on välja töötatud tegevuskava (Action Plan) äriühinguõiguse üle-euroopaliseks reformimiseks. Eesmärk ikka ettevõtluskliima parandamine, ettevõtete loomise lihtsustamine ja selgem regulatsioon. Tegevuskavas loetletakse konkreetseid tegevusi, mida EL-i üleselt ette võtta.

Tegevuskava põhimõte on, et EL-i tasemel püütakse direktiividega äriühinguõigust reguleerida vaid ulatuses, mis on hädavajalik ning toimiks EL-i üleselt paremini kui igas liikmesriigis eraldi reguleeritult. Praegu oodatakse huvigruppidelt tagasisidet ning ka Kaubanduskoda on oma esialgse arvamuse esitanud. Esmalt annan lühikese ülevaate, milliseid tegevusi EK poolt koostatud plaan hõlmab.

Aktsionäride võrdsus

Pakuti välja variant EL-i üleselt reguleerida aktsionäride võrdse kohtlemise põhimõte. Üks aktsia annaks otsustamisel ja kasumi jaotamisel ühe hääle. Hetkel on aktsionäridel erinevates riikides võimalik erinevate aktsiate omandamisega saada erinevaid õigusi. Mõned neist annavad eelisõiguse kasumi jaotamisel, teised otsustamisel. Ka Eestis on hetkel võimalik välja lasta eelisaktsiaid, mis annavad kasumi ja lõpetamise puhul vara jaotamisel eelisõiguse. Üldine suund EL-i riikides on hetkel kõikvõimalike eriõigusi andvate aktsiate vähendamise poole.

Aktsionäride õigused

Ühe võimalusena äriõiguse reformimisel nähakse aktsionäridele sarnaste õiguste andmist ettevõtte tegevuse üle otsustamisel. Praegu on mõnes riigis aktsionäridel rohkem õigusi ettevõtte tegevusse sekkuda kui teistel. Erinevad on ka tegevuse mõjutamise mehhanismid.

Väikeaktsionäride õiguste kaitseks pakutakse tegevusplaanis ühe võimalusena välja sätestada vähemusaktsionäri õigus nõuda enamusaktsionärilt tema osaluse omandamist. Tegemist oleks tasakaalustava meetmega. Hetkel on paljudes riikides (k.a Eestis) enamusaktsionäril, kes omab üle 90% ettevõtte aktsiatest, õigus õiglase hinnaga välja osta väikeaktsionäri osa aktsiapakist.

Investorite tegevuse läbipaistvus

Suured investeerimisfirmad omavad märkimisväärseid osalusi Euroopa börsidel osalevates ettevõtetes. Neil on suur roll otsustamisel firmade tegevuse üle. EK soovib investorite tegevust läbipaistvamaks muuta. See puudutab eelkõige informatsiooni (investeerimispoliitika, tegevuskava jne) jagamise kohustust erinevatele osapooltele.

Tegevusplaaniga soovitakse järjest lihtsamaks muuta ka firma asukoha üleviimist teise EL-i riiki. Hetkel on see liigse bürokraatia tõttu äärmiselt keeruline ja aeganõudev.

Uus äriühingu liik

Komisjon tutvustab ettepanekut luua uus EL-i ülene äriühingu liik – EPC (The European Private Company). Tegemist oleks äriühinguga, mis oma asutamise lihtsuse ning väikese omakapitali nõude näol sobib eelkõige väikeettevõtluse arendamiseks.

Tegevusplaanis nähakse ette ka Euroopa Äriühingu (SE) asutamise sätete lihtsustamine. Soovitakse suurendada SE moodustamise võimalusi. Praeguse seisuga ei ole SE äriühinguvorm EL-is loodetud populaarsust saavutanud. On riike, kus veel natuke aega tagasi polnud registreeritud ühtegi SE peakontorit.

Alljärgnevalt esitan lühendatult Kaubanduskoja esialgse seisukoha tegevusplaani kohta. Hindame positiivsena EK plaani äriühinguõiguse reformimise teel majandust konkurentsivõimelisemaks muuta. Samas osad tegevusplaanis ettenähtud tegevused aitavad meie hinnangul eesmärgile kaasa, teised mitte. Suuremad reformid peaksid alguse saama liikmesriikide siseselt. Meie hinnangul võiks just liikmesriikide vaheline konkurents olla põhiliselt see, mis paneb riikide valitsused tegutsema äriühinguõiguse reformimise suunas. Millises riigis on äriühingute asutamine lihtsam ja tegutsemine soodsam, sinna tullakse meelsamini ka äriühinguid asutama. Ülereguleeritus ja liigne bürokraatia EL-i poolt ei aita aga selle eesmärgi realiseerumisele kaasa. Leiame, et EL-i üleselt võiks olla reguleeritud vaid kõige üldisemad normid ning aktsionäride ja kolmandate isikute kaitse põhimõtted, et äriühingu teise riiki üleviimist ei saaks kasutada kohustustest kõrvalehiilimiseks.

Olemasoleva seadusandluse ühtlustamise asemel toetab Kaubanduskoda pigem uute võimaluste loomist. Meie hinnangul on toetust vääriv tegevusplaani punktis 2.2.2.1. väljendatud ettepanek laiendada SE loomise võimalusi. Statistika põhjal ei ole SE EL liikmesriikide äriühingute seas eriti populaarseks osutunud. Ehk annab selle loomisel bürokraatia vähendamine ja võimaluste laiendamine soovitud tulemusi. Samuti toetame tegevusplaani punktis 2.2.2.2. toodud ettepanekut EL-i tasandil uue äriühingu EPC loomiseks.

Kaubanduskoda kujundas juba varasemalt oma seisukoha niinimetatud squeeze out and sell out võimaluste loomise kohta (tegevusplaani punkt 2.2.1.3.). Oleme seisukohal, et on otstarbekas anda ka vähemusaktsionäridele õigus nõuda põhiaktsionärilt tema aktsiate väljaostmist.

Tegevusplaani ning sellega seotud dokumentidega on võimalik tutvuda Kaubanduskoja kodulehel rubriigis Majanduspoliitika, teema Aktuaalset all. Kõik arvamused ja ettepanekud on teretulnud.

Osale arutelus

  • Urmas Männa

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

TAAVI PALK – parim valik kõigile palgaarvestajaile

Töötasude arvutamist ja maksustamist puudutava seadusandluse igaaastane muutumine ja uute peensuste jätkuv lisandumine on palgaarvestusest teinud ühe komplitseerituma valdkonna finantsarvestuses.

Kiire ja lihtne aruandlus ja palgaarvestus

Raamatupidamistarkvaraga AccountStudio muudad aruannete koostamise ja palkade arvestamise kordades lihtsamaks ja kiiremaks.

Valdkonna tööpakkumised

Harju KEK otsib PEARAAMATUPIDAJAT

M-Partner HR OÜ

23. veebruar 2018

Deloitte otsib RAAMATUPIDAJAT

Deloitte Audit Eesti AS

25. veebruar 2018

Uudised

Tööriistad