Mida tähendab kaubamärgi omaniku ainuõiguste ammendumine ja nn paralleelimport?

Küsimused kaubamärgi omaniku õiguste ammendumisest ja paralleelimpordist on seotud registreeritud kaubamärgi omaniku ainuõiguste piiramisega. Teatavasti rajaneb üldine kaubamärkide õiguslik kaitse põhimõttel, mille kohaselt kaubamärgi omanikul on kaubamärgi kasutamiseks ainuõigus.

Ta võib keelata teistel isikutel identse või sarnase kaubamärgi kasutamist samade või sarnaste kaupade tähistamisel. Samas on sellest ka erandid. Lähtudes vaba konkurentsi tagamisest on seadustega ning rahvusvaheliste kokkulepetega nähtud ette olukorrad, millal kaubamärgi omanik kaubamärgi õiguspärast kasutamist piirata ei saa.

Üks taolistest olukordadest, mil kaubamärgi omanik kaubamärgi kasutamist takistada ei saa on seotud „(ainu)õiguste ammendumisega“. Õiguste ammendumine tähendab, et kui kaubamärgiga kaitstud kaup on korra juba kaubamärgiomaniku poolt või tema loal turule lastud, siis peetakse kaubamärgi õiguskaitset ammendunuks ja kaubamärgiomanik ei saa kord juba turule lastud kauba edasist ärilisel eesmärgil kasutamist (k.a edasimüüki) takistada. Õiguste ammendumine on omakorda seotud jällegi „paralleelimpordi“ mõistega. Paralleelimpordiks nimetatakse nähtust, kus kolmas isik ostab kaubad, mida kaubamärgiomanik turustab korraga mitmes riigis, ühest riigist ja viib need teise riiki, kus neid hakatakse müüma paralleelselt ja konkureerivatena nende kaupadega, mille on vastavas riigis turule toonud kaubamärgiomanik ise või mõni tema (ainu)esindajatest.

Taolised põhimõtted on rahvusvaheliselt aktsepteeritud ja väljendatud nii Eesti kaubamärgiseaduses (KaMS § 16 lg 3) ning Euroopa Liidu kaubamärgidirektiivis (Esimene Nõukogu direktiiv, kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, 89/104/EMÜ, Art 7) samuti aga ka Euroopa Ühenduse kaubamärki puudutavas EL vastavas määruses (Nõukogu määrus nr 40/94, Art. 13). Samades õigusaktides on lisaks täpsustatud, millist territooriumit turuna käsitletakse ning millal rakendub toote omaduste muutumisest tingitud erand. Nii ei ole näiteks Eesti seaduse kohaselt kaubamärgi omanikul õigust keelata tema poolt või tema loal kaubamärgiga tähistatud ja Eestis või Euroopa Majanduspiirkonna (EL + Norra, Island ja Liechtenstein) lepingu liikmesriigis käibesse lastud kauba edasist ärieesmärgil kasutamist, välja arvatud juhul, kui kauba omadused on pärast käibesse laskmist muutunud.

Samas tuleb aga tõdeda, et kaubamärgiseaduse tsiteeritud § 16 lg 3 ei ole täielikult kooskõlas kaubamärgidirektiivi Art 7 lg-ga 2, mille järgi võib kaubamärgi omanikul olla kaubamärgiga tähistatud kauba ärieesmärgil kasutamise keelamiseks ka muu õiguslik põhjus. Euroopa Kohtu praktika järgi on selline muu põhjus kaubamärgi kasutamise keelamiseks olemas nt juhul, kui edasimüüja poolt kaubamärgi reklaamimisel kahjustatakse oluliselt kaubamärgi omanikku või kui kaubamärki kasutatakse viisil, mis võib jätta mulje, et edasimüüja ja kaubamärgiomaniku vahel on ärisidemed (n. kuuluvus kaubamärgiomaniku turundusvõrku).

Kuivõrd direktiivist tulenevad kaubamärgiomaniku õigused peavad olema tagatud igas EL liikmesriigis tuleb direktiivi alusel kehtestatud siseriikliku regulatsiooni (Eestis kaubamärgiseadus) tõlgendamisel võimalusel arvestada ka direktiivi põhimõtteid.

Osale arutelus

  • Mait Palts

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Standard ERP on integreeritud äritarkvara keskmistele ja suurtele ettevõtetele.

Standard ERP ühendab endas traditsioonilise ettevõtte ressursiplaneerimise (ERP) ja kliendihalduse (CRM) kõrval laialdasel hulgal erilahendusi lähtuvalt ettevõtte spetsiifikast ning vajadustest.

TAAVI PALK – parim valik kõigile palgaarvestajaile

Töötasude arvutamist ja maksustamist puudutava seadusandluse igaaastane muutumine ja uute peensuste jätkuv lisandumine on palgaarvestusest teinud ühe komplitseerituma valdkonna finantsarvestuses.

Valdkonna tööpakkumised

Maxima otsib FINANTSANALÜÜTIKUT

Maxima Eesti OÜ

22. detsember 2017

Taxify is looking for an ACCOUNTANT

Taxify OÜ

17. detsember 2017

Uudised

Tööriistad