Sajajalgse Maksukonverents 2006

28. märtsil toimus pisut enam kui kuu aega
avatud olnud KUMU-s raamatupidaja.ee korraldatud maksukonverents.
Rohkem kui 200 konverentsile registreerunut said päeva jooksul
hea ülevaate hetke maksunduse aktuaalsetest teemadest. Lisaks
päevakajalistele teemadele nagu maksuseadustes 2006. aastast
juba jõustunud ja tulevikus kavandatavad muudatused käsitleti
teemasid, mis puudutavad äriühingute tulumaksustamise
arenguid Euroopa Liidus, arutleti raamatupidamises fiktiivsete arvete
kajastamisega kaasnevaid probleeme, aga räägiti ka kunstist
olla õnnelik tööl.

Rahandusministeeriumi nõunik Erki Uustalu andis oma ettekandes põhjaliku ülevaate sellest, milliseid võimalusi kaalub Euroopa Komisjon äriühingute tulude maksustamise põhimõtete muutmiseks. Praegu kehtivad põhimõtted on koormavad piiriüleselt tegutsevatele äriühingutele ja nende administreerimine on maksuhaldurile kulukas. Välja on pakutud kaks lahendust: koduriigipõhine maksustamine ja ühtne konsolideeritud maksubaas. Esimesel juhul maksustatakse kontserni tulud riigis, kus asub peakontor. Teisel juhul lepitakse kokku selles, mida loetakse maksubaasiks. See tähendab, et maksustamisele kuuluv tulem arvutatakse riikides ühtemoodi.

Maksu- ja Tolliameti vastse peadirektori Enriko Aava ettekanne keskendus ühele suurimale käibemaksupettuse liigile, milleks on nn arvevabrikud, kes „toodavad” fiktiivseid arveid. Ettekande käigus anti ülevaade maksuhalduri tegevusest pettuste piiramisel ja takistamisel. Maksuhalduri huviorbiidis on ebaausad maksumaksjad, kelle puhul on alust eeldada, et nad oma maksukohustusi korrektselt ei täida. Samuti ütles Enriko Aav saalis olijatele, et Maksu- ja Tolliameti prioriteediks jääb kliendikeskne teenindus ka tema ametisoleku ajal.

Ernst & Young Balti AS juhtiv maksukonsultant Ranno Tingas rääkis õigustest ja kohustustest, mis maksumaksjal on suhetes maksuhalduriga ning kuidas peab maksuhaldur suhtluses maksumaksjaga käituma. Kohtulahendite ja huvitavate näidete toel anti ülevaade maksumenetluse üldprintsiipidest. Raamatupidajate seas tekitas elevust juhatuse liikme ja raamatupidaja vastutuse teema.

Kalle Kägi, BDO Eesti AS juhtiv maksukonsultant, andis põgusa ülevaate 2006. aastal toimunud maksuseaduste muudatustest ning ka eesootavatest tulumaksuseaduse muudatustest. Riigikogu menetluses on tulumaksuseaduse eelnõu, mille raames soovitakse laiendada isikliku sõiduauto regulatsiooni ka sellistele sõiduautodele, mis ei ole töötaja isiklikus omandis või liisingulepingu alusel kasutatavad; isiklikuks sõiduautoks peetakse sõiduautot, mis ei ole tööandja omandis ega valduses. Reklaamkingitustele on kavas kehtestada sarnaselt käibemaksuseadusele 150-kroonine maksuvaba piirmäär. Mõningaid muudatusi on oodata ka dividendide maksustamisel.

Dmitri Jegorovi, Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna juhataja, ettekanne keskendus tehingutele, mida tehakse siirdehindasid kasutades, so turuhindadest kõrgemate või madalamate hindadega tehingud seotud isikute vahel. Kuigi hetkel vaatavad paljud ettevõtjad nendele küsimustele läbi sõrmede teadmises, et maksuhalduril ei ole käesoleval ajal kogemuse puudumise tõttu prioriteediks siirdehindadega seonduv, siis tulumaksuseaduse muutmise seaduse vastuvõtmise järel 2007. aastast laiendatakse oluliselt maksuhalduri õigust selliste tehingute ümber hindamisel ja tulumaksuga maksustamisel.

Tartu Ülikooli Finantsõiguse dotsent ja Eesti Maksumaksjate Liidu nõukoja esimees Lasse Lehis ettekanne käsitles käibemaksuseaduse „raskeid kohti”. Peamiselt keskendus ettekanne teemadele, kus tema seisukohad maksuhalduri omadest erinesid või maksuhalduripoolsed seisukohad tekkinud probleeme ei lahenda. Käsitletud teemade ring oli lai ja seetõttu toome siinkohal välja ainult mõningad neist. Näiteks segatarnete puhul, kus võõrandatakse asi koos selle oluliste osadega, toimub maksustamine selle kauba või teenuse reegli järgi, mis on antud tehingus kõige olulisem. Kinnisasja võõrandamist koos päraldistega, maksustatakse ühe tehingu ehk kinnisasja võõrandamisena. Samuti andis ta selgitusi selle kohta, millal tuleb tehingute kohta väljastada ettemaksuarveid ja missugustel juhtudel saab tehingute toimumise fakti tõendada saatelehe või lepinguga. Endiselt on Lasse Lehise seisukoht garantiiremondi maksustamisest erinev maksuhalduri seisukohast, sest tema hinnangul on see kauba müügihinna komponent mitte iseseisva teenuse osutamine. Oma ettekandes käsitles ta veel omatarbe maksustamist, maksustatava väärtuse määramist, hinnasoodustuste andmist jm teemasid.

Maksuteemad lõpetas Vahur Kivistik, Hansa Law Offices OÜ advokaat ja juhatuse liige. Ettekande raames anti ülevaade maksuplaneerimise võimalustest renditasude ja litsentside maksmise kaudu vältides sellisel viisil sotsiaalmaksukohustuse tekkimist.

Suhtlemistreener ja psühholoog Anu Virovere rääkis, kuidas olla tööl õnnelik. Üheks olulisemaks komponendiks on suhted tööl, kui me oleme tõsiselt võetud ja meid koheldakse inimesena, mitte rolliliselt ja ametist lähtuvalt. Samuti toovad rõõmu töösuhted, mis annavad meile tunde, et me teeme olulist ja väärtuslikku tööd.

Sisutihedate ja huvitavate teemade käsitlemist ohjas konverentsil KPMG Baltics AS maksu- ja juriidilise valdkonna juht Kadri Arula.

28. märtsil toimus pisut enam kui kuu aega avatud olnud KUMU-s raamatupidaja.ee korraldatud maksukonverents. Rohkem kui 200 konverentsile registreerunut said päeva jooksul hea ülevaate hetke maksunduse aktuaalsetest teemadest. Lisaks päevakajalistele teemadele nagu maksuseadustes 2006. aastast juba jõustunud ja tulevikus kavandatavad muudatused käsitleti teemasid, mis puudutavad äriühingute tulumaksustamise arenguid Euroopa Liidus, arutleti raamatupidamises fiktiivsete arvete kajastamisega kaasnevaid probleeme, aga räägiti ka kunstist olla õnnelik tööl.

Rahandusministeeriumi nõunik Erki Uustalu andis oma ettekandes põhjaliku ülevaate sellest, milliseid võimalusi kaalub Euroopa Komisjon äriühingute tulude maksustamise põhimõtete muutmiseks. Praegu kehtivad põhimõtted on koormavad piiriüleselt tegutsevatele äriühingutele ja nende administreerimine on maksuhaldurile kulukas. Välja on pakutud kaks lahendust: koduriigipõhine maksustamine ja ühtne konsolideeritud maksubaas. Esimesel juhul maksustatakse kontserni tulud riigis, kus asub peakontor. Teisel juhul lepitakse kokku selles, mida loetakse maksubaasiks. See tähendab, et maksustamisele kuuluv tulem arvutatakse riikides ühtemoodi.

Maksu- ja Tolliameti vastse peadirektori Enriko Aava ettekanne keskendus ühele suurimale käibemaksupettuse liigile, milleks on nn arvevabrikud, kes „toodavad” fiktiivseid arveid. Ettekande käigus anti ülevaade maksuhalduri tegevusest pettuste piiramisel ja takistamisel. Maksuhalduri huviorbiidis on ebaausad maksumaksjad, kelle puhul on alust eeldada, et nad oma maksukohustusi korrektselt ei täida. Samuti ütles Enriko Aav saalis olijatele, et Maksu- ja Tolliameti prioriteediks jääb kliendikeskne teenindus ka tema ametisoleku ajal.

Ernst & Young Balti AS juhtiv maksukonsultant Ranno Tingas rääkis õigustest ja kohustustest, mis maksumaksjal on suhetes maksuhalduriga ning kuidas peab maksuhaldur suhtluses maksumaksjaga käituma. Kohtulahendite ja huvitavate näidete toel anti ülevaade maksumenetluse üldprintsiipidest. Raamatupidajate seas tekitas elevust juhatuse liikme ja raamatupidaja vastutuse teema.

Kalle Kägi, BDO Eesti AS juhtiv maksukonsultant, andis põgusa ülevaate 2006. aastal toimunud maksuseaduste muudatustest ning ka eesootavatest tulumaksuseaduse muudatustest. Riigikogu menetluses on tulumaksuseaduse eelnõu, mille raames soovitakse laiendada isikliku sõiduauto regulatsiooni ka sellistele sõiduautodele, mis ei ole töötaja isiklikus omandis või liisingulepingu alusel kasutatavad; isiklikuks sõiduautoks peetakse sõiduautot, mis ei ole tööandja omandis ega valduses. Reklaamkingitustele on kavas kehtestada sarnaselt käibemaksuseadusele 150-kroonine maksuvaba piirmäär. Mõningaid muudatusi on oodata ka dividendide maksustamisel.

Dmitri Jegorovi, Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna juhataja, ettekanne keskendus tehingutele, mida tehakse siirdehindasid kasutades, so turuhindadest kõrgemate või madalamate hindadega tehingud seotud isikute vahel. Kuigi hetkel vaatavad paljud ettevõtjad nendele küsimustele läbi sõrmede teadmises, et maksuhalduril ei ole käesoleval ajal kogemuse puudumise tõttu prioriteediks siirdehindadega seonduv, siis tulumaksuseaduse muutmise seaduse vastuvõtmise järel 2007. aastast laiendatakse oluliselt maksuhalduri õigust selliste tehingute ümber hindamisel ja tulumaksuga maksustamisel.

Tartu Ülikooli Finantsõiguse dotsent ja Eesti Maksumaksjate Liidu nõukoja esimees Lasse Lehis ettekanne käsitles käibemaksuseaduse „raskeid kohti”. Peamiselt keskendus ettekanne teemadele, kus tema seisukohad maksuhalduri omadest erinesid või maksuhalduripoolsed seisukohad tekkinud probleeme ei lahenda. Käsitletud teemade ring oli lai ja seetõttu toome siinkohal välja ainult mõningad neist. Näiteks segatarnete puhul, kus võõrandatakse asi koos selle oluliste osadega, toimub maksustamine selle kauba või teenuse reegli järgi, mis on antud tehingus kõige olulisem. Kinnisasja võõrandamist koos päraldistega, maksustatakse ühe tehingu ehk kinnisasja võõrandamisena. Samuti andis ta selgitusi selle kohta, millal tuleb tehingute kohta väljastada ettemaksuarveid ja missugustel juhtudel saab tehingute toimumise fakti tõendada saatelehe või lepinguga. Endiselt on Lasse Lehise seisukoht garantiiremondi maksustamisest erinev maksuhalduri seisukohast, sest tema hinnangul on see kauba müügihinna komponent mitte iseseisva teenuse osutamine. Oma ettekandes käsitles ta veel omatarbe maksustamist, maksustatava väärtuse määramist, hinnasoodustuste andmist jm teemasid.

Maksuteemad lõpetas Vahur Kivistik, Hansa Law Offices OÜ advokaat ja juhatuse liige. Ettekande raames anti ülevaade maksuplaneerimise võimalustest renditasude ja litsentside maksmise kaudu vältides sellisel viisil sotsiaalmaksukohustuse tekkimist.

Suhtlemistreener ja psühholoog Anu Virovere rääkis, kuidas olla tööl õnnelik. Üheks olulisemaks komponendiks on suhted tööl, kui me oleme tõsiselt võetud ja meid koheldakse inimesena, mitte rolliliselt ja ametist lähtuvalt. Samuti toovad rõõmu töösuhted, mis annavad meile tunde, et me teeme olulist ja väärtuslikku tööd.

Sisutihedate ja huvitavate teemade käsitlemist ohjas konverentsil KPMG Baltics AS maksu- ja juriidilise valdkonna juht Kadri Arula.

Osale arutelus

  • Aidi Kallavus, Merike Oja

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Paindlik NOOM pakub erilahendusi

Üks korralik majandustarkvara on kohaldatav Teie ettevõtte soovide ja vajadustega. Astro Balticsi loodud majandustarkvaraga NOOM saate kindlad olla, et tarkvara suudab kaasas käia kõikide erisoovidega, mis Teie ettevõtte arenedes võivad tekkida.

Parima juhtimisaruandluse ja automatiseeritud raamatupidamisega majandustarkvara Suno365

Columbus Eesti on toonud turule uue täisfunktsionaalse majandustarkvara Suno365. Tegu on pilvepõhise ja kuutasulise majandustarkvaraga (ERP) ettevõtetele, kes hindavad kaasaegseid lahendusi taskukohaste kuludega.

Valdkonna tööpakkumised

PLAYTECH ESTONIA OÜ is hiring a SENIOR ACCOUNTANT in Tartu

Playtech Estonia OÜ

04. jaanuar 2019

Uudised

Tööriistad