Eessõna Raamatupidamise Toimkonna juhenditele (muudetud 2005)

Raamatupidamise Toimkonna juhendite eesmärk

1. Raamatupidamise Toimkonna juhendite (edaspidi RT juhendid) eesmärgiks on selgitada raamatupidamise seaduses defineeritud mõisteid ja alusprintsiipe ning sätestada konkreetsed reeglid rakendatavate arvestuspõhimõtete ja informatsiooni avalikustamise osas Eesti hea raamatupidamistava kohaselt koostatavates raamatupidamise aruannetes.

2. Vastavalt raamatupidamise seadusele on alates 1.01.2003 kõigil ettevõtetel võimalik valida, kas koostada oma aruandeid vastavuses rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega (IFRS) või Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava, mida kirjeldatakse RT juhendites, on mõeldud rakendamiseks eelkõige sellistele ettevõtetele, kellel puudub vajadus täismahus IFRSi aruannete koostamiseks (näiteks väiksemad ja keskmise suurusega ettevõtted). Kuigi ka Eesti hea raamatupidamistava lähtub IFRSist, lubab ta teatud valdkondades lihtsustatud käsitlusi ning esitab vähem nõudeid lisades avalikustatavale informatsioonile.

RT juhendite koostamise lähtealus

3. RT juhendid lähtuvad üldjuhul IFRSist, kuid võivad teatud juhtudel kehtestada erinevuse IFRSist või IFRSis kirjeldatud arvestuspõhimõtte lihtsustatud rakendamise kas kõigi või teatud raamatupidamiskohustuslaste suhtes. Erisuste rakendamise korral kirjeldatakse vastavas juhendis selle olemust ning põhjendatakse, miks see on Raamatupidamise Toimkonna arvates vajalik.

4. RT juhendid sisaldavad viiteid konkreetsetele IFRSi või IASi1 paragrahvidele, millel juhendi nõuded tuginevad. Näiteks viide IAS 2.6 tähendab viidet standardi IAS 2 «Varud» paragrahvile 6; IFRS 5.25 tähendab viidet standardi IFRS 5 «Müügiootel põhivara ja lõpetatavad tegevusvaldkonnad» paragrahvile 25.

5. RT juhendid keskenduvad Eesti oludes olulistele raamatupidamise valdkondadele. Seega ei käsitle RT juhendid kõiki IFRSi poolt reguleeritud valdkondi, vaid ainult neid, mis Raamatupidamise Toimkonna hinnangul on olulised suurema hulga Eesti ettevõtete jaoks. Valdkondades, kus RT juhendid ei täpsusta mingit spetsiifilist arvestuspõhimõtet, kuid see on reguleeritud mõnes IFRSis, on soovitatav lähtuda vastavas IFRSis kirjeldatud arvestuspõhimõttest (näiteks pensionieraldiste arvestuse puhul).

6. Ülevaade Raamatupidamise Toimkonna poolt koostatud või koostamisel olevatest juhenditest avaldatakse Raamatupidamise Toimkonna veebilehel www.easb.ee.

RT juhendite esitusviis ja kasutatav terminoloogia

7. RT juhendite esitusviis lähtub rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite esitusviisist. Parema loetavuse huvides on olulisemaid põhimõtteid kirjeldavad paragrahvid esitatud rasvases kursiivkirjas. Kõik paragrahvid, sõltumata sellest, kas need on esitatud rasvases kursiivkirjas või tavakirjas, on võrdse jõuga.

8. RT juhendites kasutatavate mõistete valikul lähtutakse Raamatupidamise Toimkonna poolt heakskiidetud soovituslikust raamatupidamisalasest sõnavarast, mis avaldatakse Raamatupidamise Toimkonna veebilehel www.easb.ee.

9. Kuigi RT juhendid on kirjutatud kasutades äriettevõtete terminoloogiat, on nendes kirjeldatud põhimõtted rakendatavad ka kõigile teistele raamatupidamiskohustuslastele, kes koostavad oma aruandeid lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast. Näiteks RT juhendites kasutatav mõiste «ettevõte» on laiendatav kõigile raamatupidamiskohustuslastele, sõltumata nende juriidilisest vormist; mõiste «äritegevus» võib tähistada ka mittetulundusühingu majandustegevust jne.

RT juhendite projektide avalikustamine kommentaarideks

10. Kõikide uute või muudetud RT juhendite projektid avalikustatakse kommentaarideks Raamatupidamise Toimkonna veebilehel www.easb.ee vähemalt kaks kuud enne nende jõustamist lõpliku juhendina. Raamatupidamise Toimkond kaalub kõiki saabuvaid kommentaare enne lõpliku juhendi kinnitamist.

RT juhendite jõustumine ja avaldamine

11. RT juhendid jõustuvad vastavas juhendis sätestatud jõustumiskuupäeval.

12. Kõik RT juhendid avaldatakse Riigi Teatajas ning Raamatupidamise Toimkonna veebilehel www.easb.ee.


1 RT juhendites kasutatakse nii lühendit IFRS kui IAS rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite tähenduses. Lühend IFRS (International Financial Reporting Standards) viitab rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite kogumile kui tervikule (mis sisaldab nii IAS kui IFRS standardeid ning nende standardite tõlgendusi) või konkreetsetele IFRS standarditele (näiteks IFRS 5). Lühendit IAS (International Accounting Standards) kasutatakse konkreetsete IAS standardite kontekstis (näiteks IAS 2).

Osale arutelus

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Vabaned rutiinsest paberitööst ja saad pühendada oma aja inimestele!

Me usume, et tarkvara peab kiirendama ja lihtsustama tööd ning vältima inimlikke vigu. Et seda saavutada palgaarvestuses, on mõistlik teha arvestus samas programmis, kus on selle aluseks olevad andmed – palk, koormus, puhkused, haiguslehed, lisatasud, töögraafikud jne.

Majandustarkvara RAPID

Tarkvaraga RAPID saate korraldada keskmise või väikese ettevõtte raamatupidamise ja majandusarvestuse - laoarvestus, palgaarvestus, teenindus, üüriarvestus, jm. RAPIDi tasuta versiooniga saab töö tehtud üksikettevõtja, alustav ettevõte või mittetulundusühing.

Valdkonna tööpakkumised

Uudised

Tööriistad