SIC12 Konsolideerimine – eriotstarbelised maj.ük

Standardi IAS 1 (muudetud 1997)
“Finantsaruannete esitamine” paragrahv 11 nõuab, et finantsaruandeid tohib
nimetada rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega vastavuses olevateks
ainult siis, kui nad vastavad kõikide rakendatavate standardite ja Standardite
Tõlgendamise Alalise Komisjoni kõikide rakendatavate tõlgenduste kõikidele
nõuetele. SIC tõlgendused ei ole ette nähtud rakendamiseks ebaoluliste
objektide suhtes.

Viide: IAS 27 “Konsolideeritud finantsaruanded ja tütarettevõtetesse tehtud investeeringute arvestus”.

Probleem

1. Majandusüksuse võib luua kitsalt piiritletud ja täpselt määratletud eesmärgi täitmiseks (näiteks renditegevuseks, uurimis- ja arendustegevuse korraldamiseks või finantsvara väärtpaberistamise eesmärgil). Selline eriotstarbeline ettevõte (special purpose entity – SPE) võib eksisteerida äriühingu, trusti, täisühingu või juriidilise isiku õiguseta üksusena. SPE-d luuakse sageli sellise õigusliku korralduse teel, mis seab ranged ja mõnikord alalised piirangud nende juhatuse, usaldusisiku või juhtkonna õigustele otsustada SPE tegevuse üle. Sageli näevad need sätted ette, et SPE tegevuste juhtimist käsitlevat poliitikat ei või muuta muul viisil, kui võib-olla asjaomase ettevõtte asutaja või sponsori otsusega (st nad toimivad “autopiloodi” põhimõttel).

2. Sponsor (või ettevõte, mille nimel SPE loodi) kannab tihti vara üle SPE-sse, saab õiguse kasutada SPE valduses olevat vara või osutab SPE-le teenuseid, samal ajal kui teised osapooled (“rahastajad”) võivad SPE-d rahastada. Ettevõte, mis teeb tehinguid SPE-ga (tihti asutaja või sponsor) võib SPE-d sisuliselt kontrollida.

3. Kasutoov osalus SPE-s võib esineda näiteks võlainstrumendi, omakapitaliinstrumendi, osalusõiguse, lõpposaluse või rendi kujul. Mõningad kasutoovad osalused võivad omanikule anda lihtsalt kindla summa või protsentuaalselt määratud osa tulust, samal ajal kui teised võimaldavad juurdepääsu SPE tegevusega seotud muule tulevasele majanduslikule kasule.  Enamikul juhtudel jätab SPE asutaja või sponsor (või ettevõte, mille nimel SPE loodi) endale olulise kasutoova osaluse SPE tegevuses isegi siis, kui tema osalus SPE omakapitalis on väike või puudub üldse.

4. Standard IAS 27 nõuab aruandva ettevõtte kontrolli all olevate majandusüksuste konsolideerimist. Nimetatud standard ei anna aga täpseid juhiseid SPE-de konsolideerimiseks.

5. Käsitletav probleem on, millistel asjaoludel peab ettevõte SPE konsolideerima.

6. Käesolevat tõlgendust ei rakendata töösuhtejärgsete hüvitiste plaanide ega omakapitalipõhiste hüvitiste plaanide suhtes.

7. Ettevõtte ja SPE vahelist varade üleandmist võib käsitleda kui ettevõtte poolset müüki. Isegi juhul, kui üleandmist käsitletakse müügina, võivad IAS 27 ja käesolev tõlgendus ette näha, et ettevõte peab SPE konsolideerima. Käesolev tõlgendus ei tegele asjaoludega, mille puhul tuleb ettevõtte suhtes rakendada müügikäsitlust ega nimetatud müügi elimineerimisega konsolideerimisel.

Konsensus

8. SPE tuleb konsolideerida siis, kui ettevõtte ja SPE vaheliste suhete iseloom osutab, et ettevõte omab kontrolli SPE üle.

9. Seoses SPE-ga võib kontroll tekkida läbi SPE tegevuse määratlemise (“autopiloodi” põhimõttel töötamine) või muul viisil.

Standard IAS 27.12 viitab mitmele asjaolule, mille tagajärjel tekib kontroll isegi juhul, kui ettevõte omandis on pool või alla poole teise ettevõtte hääleõigusest. Samuti võib kontroll eksisteerida isegi siis, kui ettevõtte osalus SPE omakapitalis on väike või puudub üldse. Kontrolli mõiste rakendamine nõuab iga juhtumi puhul hinnangut, mis võtaks arvesse kõiki asjakohaseid tegureid.

10. Lisaks standardis IAS 27.12 kirjeldatud olukordadele võivad näiteks järgmised asjaolud osutada, et ettevõte omab kontrolli SPE üle, ja sellest tulenevalt peab konsolideerima SPE (täiendavad juhised on esitatud käesoleva tõlgenduse lisas):

a) sisuliselt toimub SPE tegevus ettevõtte nimel kooskõlas selle eriotstarbeliste ärivajadustega nii, et ettevõte saab SPE tegevusest kasu;

b) ettevõttel on sisuliselt otsustusõigus, mis võimaldab tal omandada suurema osa SPE tegevusest saadud kasust või, rakendades “autopiloodi” mehhanismi, on ettevõte selle otsustusõiguse edasi delegeerinud;

c) ettevõttel on sisuliselt õigus omandada suurem osa SPE loodud kasust ja seetõttu võib ta olla avatud riskidele, mis võivad kaasneda SPE tegevusega;

või
d) sisuliselt jääb ettevõttele suurem osa SPE või selle varasid käsitlevatest lõpposalusega seotud riskidest või omandiriskidest, et saada SPE tegevusest tulenevat kasu.

11See, et ettevõte (sponsor või muu kasutoova osalusega osapool) saab määrata SPE-s käimasolevat tegevust, ei kuulu standardis IAS 27.13(b) nimetatud piirangute hulka.

Konsensuse kuupäev: juuni 1998.

Jõustumiskuupäev: käesolevat tõlgendust rakendatakse aruandeaastate suhtes, mis algavad 1. juulil 1999 või pärast seda; varasem rakendamine on soovitatav. Muutusi arvestusmeetodites kajastatakse vastavalt standardi IAS 8.46 üleminekunõuetele.

Lisa

Lisade eesmärk on illustreerida tõlgenduse rakendamist, et aidata tema tähendust selgitada.

 

SPE ÜLE KONTROLLI OMAMISE NÄITAJAD

Käesoleva tõlgenduse paragrahvis 10 esitatud näited on mõeldud selleks, et näidata, millist liiki asjaolusid tuleb arvesse võtta konkreetse korralduse hindamisel, pidades silmas põhimõtet “sisu üle vormi”. See juhis ei ole mõeldud kasutamiseks “kõikehõlmava kontroll-lehena”, mida tuleb järgida kumulatiivselt, et nõuda SPE konsolideerimist.

a) Tegevus

SPE tegevus toimub sisuliselt aruandva ettevõtte nimel, mis otseselt või kaudselt asutas SPE vastavalt oma eriotstarbelistele ärivajadustele.

Näited:

SPE tegutseb põhiliselt ettevõtte pikaajalise kapitali allikana või rahastab ettevõtte peamisi või keskseid käimasolevaid tegevusi; või

SPE pakub kaupu või teenuseid, mis on kooskõlas ettevõtte peamiste või kesksete käimasolevate tegevustega, mida SPE puudumisel oleks pidanud pakkuma ettevõte ise.

Kõnealuse majandusüksuse majanduslik sõltuvus aruandvast ettevõttest (nagu näiteks tarnijate suhe olulise kliendiga) ei too iseenesest kaasa kontrolli SPE üle.

b) Otsustamisprotsess

Aruandval ettevõttel on sisuline õigus kontrollida SPE-d või selle varasid või omandada kontroll nende üle, sealhulgas teatav otsustusõigus, mis tekib pärast SPE loomist. Sellist otsustamisõigust võib delegeerida “autopiloodi” mehhanismi kehtestamise teel.

Näited:

õigus SPE tegevus ühepoolselt lõpetada;

õigus muuta SPE põhikirja või põhimäärust; või

õigus panna veto SPE põhikirja või põhimääruse muudatusettepanekule.

c) Kasu

Aruandval ettevõttel on sisuline õigus omandada suurem osa SPE tegevusest saadud kasust vastavalt põhikirjale, lepingule, kokkuleppele või usalduslepingule või mis tahes muule skeemile, korraldusele või vahendile. Selline õigus SPE tekitatud majanduslikule kasule võib osutuda kontrolli omamise tunnuseks, kui see on määratud sellise ettevõtte kasuks, mis teeb tehinguid SPE-ga ja kui see ettevõte tegutseb selle nimel, et saada kasu kõnealuse SPE majandustulemustest.

Näited:

õigused suuremale osale kogu majanduslikust kasust, mille majandusüksus on jaotanud tulevaste netorahavoogudena, kasumina, netovarana või muu majandusliku kasuna; või

õigused suuremale osale lõpposalusest kavandatavas lõppjaotuses või SPE likvideerimise korral.

d) Riskid

Kontrolli tunnused võib omandada hinnates SPE-ga tehinguid tegevate osapoolte riske. Sageli tagab aruandev ettevõte otseselt või kaudselt SPE kaudu tulu või krediidikaitse ettevõttevälistele investoritele, kes annavad olulise osa SPE kapitalist. Selle tagamise tulemusena jäävad ettevõttele lõpposalusega seotud riskid ja omandiriskid ning investorid on põhimõtteliselt ainult laenuandjad, kuna kasumi ja kahjumi mõju neile on piiratud.

Näited:

rahastajatel ei ole olulist osalust SPE netovaras;

rahastajatel ei ole õigust SPE tulevasele majanduslikule kasule;

rahastajad ei ole olulisel viisil avatud SPE netovarast või tegevusest tulenevatele riskidele; või

rahastajad saavad sisuliselt tulu, mis on samaväärne laenuandja tuluga, mis saadakse laenu- või omakapitali intressidest.

Osale arutelus

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Paindlik NOOM pakub erilahendusi

Üks korralik majandustarkvara on kohaldatav Teie ettevõtte soovide ja vajadustega. Astro Balticsi loodud majandustarkvaraga NOOM saate kindlad olla, et tarkvara suudab kaasas käia kõikide erisoovidega, mis Teie ettevõtte arenedes võivad tekkida.

Parima juhtimisaruandluse ja automatiseeritud raamatupidamisega majandustarkvara Suno365

Columbus Eesti on toonud turule uue täisfunktsionaalse majandustarkvara Suno365. Tegu on pilvepõhise ja kuutasulise majandustarkvaraga (ERP) ettevõtetele, kes hindavad kaasaegseid lahendusi taskukohaste kuludega.

Valdkonna tööpakkumised

PLAYTECH ESTONIA OÜ is hiring a SENIOR ACCOUNTANT in Tartu

Playtech Estonia OÜ

04. jaanuar 2019

Uudised

Tööriistad