Aastal 2012 jõustuvadtulumaksumuudatused

Tulumaksuseaduses jõustub uue aasta alguses kõige rohkem muudatusi.

Vastuvõetud muudatustest puudutab kõige suuremat hulka inimesi maksumäära vähendamine 21%`lt 20%´le, kuid see toimub alles 2015. aastal.

Ühe olulisema muudatusena vähendatakse tulust tehtavate mahaarvamiste ülempiiri. Praeguse 3196 euro (50 007 krooni) asemel hakkab nn vabatahtlike mahaarvamiste (eluasemelaenu intressid, koolituskulud, heategevuslikud kingitused ja annetused) maksimaalse mahaarvamise summa ühe inimese kohta olema 1920 eurot (30 041 krooni) aastas.
See tähendab, et isiku, kes praegu teeb maksimaalses summas tulust mahaarvamisi, tulumaksutagastus väheneb 2013. aasta kevadel ligikaudu 268 euro (4193 krooni) võrra. Muudatus ei mõjuta 2011. aasta tulust tehtavaid mahaarvamisi, mida deklareeritakse 2012. aasta veebruaris-märtsis esitataval tuludeklaratsioonil. Endiselt säilib seaduses ka piirang, et eespool nimetatud mahaarvamised ei tohi ületada 50% isiku maksustamisperioodi tulust.

Ülalpoolkirjeldatud piirmäärad (1920 eurot ja 50%) ei kehti pensioni nn III samba (st vabatahtliku pensionifondi või täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu) sissemaksetele.

Siiski muutub seadus küllaltki palju ka III samba osas:

- lisaks senisele protsentuaalsele piirmäärale – III samba sissemaksetena on tulust lubatud maha arvata kuni 15% maksumaksja Eestis maksustatavast aastatulust – sätestatakse edaspidi III samba sissemaksete tulust mahaarvamise summaline piir, milleks on 6 000 eurot aastas ühe isiku kohta (abikaasade ühise tuludeklaratsiooni puhul kokku 12 000 eurot aastas);

- positiivse muudatusena võimaldatakse tööandjatel teha töötajate eest III samba pensionifondi või III samba kindlustuslepingu alusel sissemakseid. Tööandja tehtud sissemaksetele laieneb vaid tulumaksusoodustus. Sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja pensioni II samba maksete osas soodustust ei  anta (käsitatakse  tavalise palgana), sest vastasel juhul tekiks ebavõrdne kohtlemine töötaja ja tööandja poolt III sambasse tehtud sissemaksete vahel.

Tulumaksuseadus täpsustab ka seda, et eespool mainitud piirmäärade (15% ja 6000 eurot) hulka tuleb arvata ka need sissemaksed, mille on kindlustusvõtja või osakuomaniku eest teinud tema tööandja. Tööandja poolt III samba fondiosakute eest või kindlustuslepingusse makstud summadelt tulumaksu kinni ei peeta, sest vastav summa on tulumaksust vabastatud. Töötaja soovil peab tööandja andma kalendriaasta 1. detsembriks talle tõendi III sambasse makstud summade kohta. Siis jääb töötajale veel 1 kuu mõtlemiseks ja reageerimiseks, kui ta soovib ise veel täiendavaid sääste III sambasse paigutada.

Kindlustusseltsid ja vabatahtliku pensionifondi valitsejad peavad edaspidi maksuhaldurile andma teavet ka nende III samba sissemaksete osas, mida on teinud tööandja;

- Alates 2012. aastast saab vabatahtliku kogumispensioniga seotud kindlustusmakseid ja fondiosakute omandamiseks makstud summasid maksustatavast tulust maha arvata ka siis, kui lepingu teiseks pooleks on kindlustusandja, kellele on tegevusloa väljastanud Euroopa Majanduspiirkonda mittekuuluv riik või kui pensionifondi, mille osakuid omandati, tegevuskoht asub väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda.
Lisaks sissemaksetele kohalduvad maksusoodustused (10% maksumäär või lausa maksuvabastus) ka selliste kindlustusandjate ja pensionifondide väljamaksetele. Nii sissemaksete kui väljamaksete soodsama maksukäsitluse saamiseks sätestab tulumaksuseadus siiski rea eeltingimusi, mille täidetust tuleks kontrollida, enne kui väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda tegutseva teenusepakkuja abiga III samba säästusid koguma hakata;

- tulumaksuseaduses sätestatakse põhimõte, et pensionikoguja võib vahetada erinevaid III samba tooteid, ilma et sellega kaasneksid maksutagajärjed. Tulumaksuga maksustatakse üksnes väljamaksed.

Alates 2012. aasta jaanuarist on tööandjatel võimalik oma töötajatele anda tasemekoolitust (sh ülikooliharidust) ilma et sellega kaasneks erisoodustusena maksustamine. Kui vaadata seadusesätte (tulumaksuseaduse § 48 lg 4 punkt 10) täpset sõnastust, siis erisoodustuste alt on välistatud töö- ja teenistussuhtega ning juriidilise isiku juhatuse liikme, välismaa äriühingu filiaali juhataja ja mitteresidendi muu püsiva tegevuskoha tegevjuhi ülesannetega otseselt seotud tasemekoolituse kulude katmine.

Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamise osas kehtestatakse maksuarvestusele erikord. Erikorra kohaselt võib füüsiline isik raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamise tulu saamise aastast arvates kuni kolme aasta jooksul tehtud metsa majandamise kulusid võõrandamistulust maha arvata. Selleks lükatakse sellise kasu maksustamise hetke kolm aastat edasi.  Mingeid piiranguid võõrandatava raieõiguse mahule ega metsamaterjali kogusele ei seata. Endiselt jäävad kehtima nõuded, et tegemist peab olema metsa majandamisega metsaseaduse tähenduses ning et seaduses nõutud juhul on Keskkonnaametile esitatud metsateatis.
Muudatus peaks olema soodne eeskätt füüsilisest isikust metsaomanikele, kelle jaoks raieõiguse ja raiutud metsamaterjali müük on ühekordne tehing, mitte jätkuv majandustegevus. Lisaks täpsustab seadus, et mahaarvatavate kulude hulka ei loeta tulumaksuga mittemaksustatavate toetuste arvel tehtud kulusid.

Seoses juba varem otsustatud maksusoodustuste piiramisega ei pea erakonnad, avalik-õiguslikud ülikoolid ning haiglat pidavad isikud enam esitama Maksu-ja Tolliametile deklaratsioone kalendriaasta jooksul saadud kingituste ja annetuste ning nende kasutamise kohta. Samas näeb tulumaksuseaduse § 571 lõige 3 alates 2012. aastast ette informatsiooni esitamise kohustuse usulistele ühendustele, kuid nemad peavad esitama deklaratsiooni vaid oma tulude kasutamise kohta.

                                                           
Artikli autor on Ivo Vanasaun, AS Deloitte Advisory maksu ja juriidilise osakonna juhtivkonsultant

Osale arutelus

  • Lemmi Kann, Finantsblog Deloitte

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Seotud lood

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Lihtne äritarkvara juhile

BudgetMatador on juhi töölaud ettevõtte rahaasjade haldamiseks. Rakendus optimeerib juhi ning raamatupidaja vahelist koostööd ning annab juhile mõeldud ülevaate ettevõtte finantsolukorrast.

SimplBooks – kõige lihtsam raamatupidamis-
tarkvara

SimplBooksi veebipõhine raamatupidamistarkvara on oma lihtsuse ja soodsa hinna poolest mõeldud just eelkõige väikeettevõtetele. Meid kasutab üle 2500 ettevõtte ja raamatupidaja.

Valdkonna tööpakkumised

PricewaterhouseCoopers otsib RAAMATUPIDAJAT

PricewaterhouseCoopers AS

04. veebruar 2019

Uudised

Tööriistad