Ettevõtted – pöörake riskid ja võimalused tulemusteks!

Muutlikes ja kiiresti arenevates majandustingimustes ellujäämiseks tuleks rakendada endisest süsteemsemat lähenemist nii riskide kui ka võimaluste hindamiseks, kirjutab Ernst & Young Baltic AS ärikonsultatsioonide osakonna konsultant Bert-Erik Saluveer.

Muutlikes ja kiiresti arenevates majandustingimustes ellujäämiseks tuleks rakendada üha süsteemsemat lähenemist nii riskide kui ka võimaluste hindamiseks.

Ernst & Young viis läbi Äririskide uuringu (Turn risks and opportunities into results 2011), mis vaatles seekord lisaks riskidele ka erinevaid ärivõimalusi. Uuringu tulemustest selgub, et rahvusvahelises kontekstis kõige suuremat mõju omavad regulatsiooni- ja vastavusriskid ning kulude kärpimisest ja hinnasurvest tulenevad riskid. Seevastu peamiste võimalustena toodi esile strateegia rakendamise tõhustamist kõikide ärifunktsioonide lõikes ning investeerimist äriprotsessidesse ja töötajate kompetentsidesse tagamaks seeläbi organisatsiooni eesmärkide parem saavutamine.

Regulatsiooni- ja vastavusriskid paigutusid pingereas esikohale ka 2010. aasta uuringus ning põhilisteks riskiteguriteks peetakse uute sektorispetsiifiliste regulatsioonide kehtestamist ja kiiret rakendumist. Nimetatud riskid omavad kõige suuremat mõju finantssektoris, kus üha rangemad kapitalinõuded muudavad äriliste eesmärkide saavutamise keeruliseks, kuid mõjutavad kapitalituru kaudu praktiliselt kõiki sektoreid. Kuigi juba rakendatud maandamismeetmeid peeti efektiivseks, oli ka vähem optimistlikke, kes leidsid, et suurem kapitali hulk ei taga iseenesest finantssüsteemi turvalisust, vaid oluline on siiski juurutada mõjusad riskijuhtimissüsteemid. Peamiste riski maandamismeetmetena nimetati eraldi riskijuhtimise funktsiooni loomist, vastavusfunktsiooni pidevat arendamist ning suhete loomist ja hoidmist vastavate järelevalveinstitutsioonidega.

Märkimisväärseks riskiteguriks on nimetatud ka valitsussektoris viimastel aastatel aset leidnud arenguid, mis on asetanud eelkõige tervishoiu- ja energiasektori ettevõtted hinnasurve alla. Riski maandamiseks optimeeritakse protsesse, rakendatakse täiendavaid kontrolle, arendatakse eelarvestamis- ja prognoosimisprotsessi, tõhustatakse hankeprotsessi ning keskendutakse põhitegevusele.

Liikudes aga riskidest võimaluste juurde, toodi kõikide sektorite lõikes esile strateegia rakendamise tõhustamist. Ettevõtted näevad põhiliste probleemidena tegevuse fookuse hajumist, investeeringute ebapiisavat planeerimist ja tagasilööke plaanide rakendamisel. Konkurentsieelise saavutamiseks nähakse vajadust tõhustada strateegia ja eesmärkide kommunikatsiooniprotsessi ning arendada välja kõiki funktsioone hõlmav strateegia planeerimise protsess. Samuti nimetati olulise parendusvõimalusena ärikeskkonna pidevat monitooringut ning planeerimis-, eelarvestamis- ja prognoosimisprotsessi täiustamist.

Konkurentsieelise saavutamiseks või suurendamiseks peavad ettevõtted oluliseks ka investeerimist protsessidesse ja inimestesse. Peamiste kitsaskohtadena nimetati ebapiisavaid ressursse protsesside parendamisse investeerimiseks, liiga vähest panustamist inimressurssi ja personalistrateegiasse ning ebapiisavat keskendumist operatiivse efektiivsuse saavutamisele. Kuigi siinkohal kattuvad parendusvõimalused suures osas eelmises lõigus nimetatuga, on tähtis tuvastada valdkonnad, mis omavad kõige suuremat optimeerimise potentsiaali. Sõltuvalt sektorist on näiteks kliendiandmete struktuuri ühtlustamise, lepinguhalduse  tõhustamise ja hinnastamispoliitika (sh allahindluste ulatus ja ajastus) põhimõtete ülevaatamise tulemusena võimalik saavutada lisatulu 1-7% aastakäibest.

Kuidas aga kohalikud ettevõtted saavad uuringu tulemusi ära kasutada? Kuigi riskide käsitlus võib sektorite ja ettevõtete lõikes väga suures ulatuses varieeruda, on uuring kindlasti oluliseks sisendiks analüüsiprotsessile, mille käigus peaks iga ettevõte arvesse võtma majandus- ja poliitiliste arengute võimalikke praegusi ja hilisemaid mõjusid. Iga ettevõtte seisukohast on oluline välja töötada riskide hindamise mudel, mis lähtuks konkreetse ettevõtte ärimudelist ja vajadustest.
Võttes arvesse rahvusvahelise taseme riske, peaks iga ettevõte kriitiliselt hindama, kas tema äritegevuse seisukohast olulised riskid on tuvastatud või esineb riske, millele pole eelnevalt piisavalt tähelepanu pööratud. Samuti tuleks hinnata, kas rahvusvaheliste ettevõtete kogemusest on võimalik midagi õppida.

Lisaks peaks ettevõtte juhtkond esitama endale järgmised küsimused ja leidma nendele ka vastused:

? Millised on olulised riskid?
? Kas me oleme keskendunud õigetele riskidele?
? Kes vastutab riskide maandamise tegevusplaanide eest?
? Kas ettevõtte ressursid on vastavuses riskiprofiiliga?
? Kas me aktsepteerimine õiget riskitaset ja kas me saame piisavalt tulu riskide võtmisel?
? Kes ettevõtte riskijuhtimine on süsteemne?
? Kuidas me tagame järjepideva kontrollmeetmete arendamise?

Tuues paralleele ja jälgides Eesti majanduskeskkonna viimaste aastate arenguid, on kindlasti ka kohalike ettevõtete jaoks tähtsustunud strateegia planeerimise ja rakendamise protsessi arendamine, kuna sihtkliendi määramine, keskendumine põhitegevusele ja õigete strateegiliste valikute tegemine eristumaks konkurentidest on kriitilise tähtsusega ellujäämiseks ja edasiarenemiseks. Samuti ei ole kapitali adekvaatsuse hindamine vajalik üksnes finantssektori seisukohast, vaid iga ettevõte peaks arvestama, kui palju kapitali ettevõte võimalike riskide realiseerumisel kohustuste teenindamiseks vajab ning kuidas kapitali olemasolu tagatakse.

Oluline märksõna siinjuures on aga nö „riskijuhtimise keel“ ja selle kujundamine, mis tähendab, et kogu organisatsioon mõistab võimalikke riske ja ka nendest tulenevaid võimalusi üheselt. Ainult seeläbi on võimalik riskisündmusi piisavalt varakult tuvastada, et vähendada nende mõju ulatust ning avanevatest võimalustest kinni haarata.

Artikli autor on Bert-Erik Saluveer, Ernst & Young Baltic AS ärikonsultatsioonide osakonna konsultant

Osale arutelus

  • Lemmi Kann, Ettevõtlusblog Ernst & Young

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Lihtne äritarkvara juhile

BudgetMatador on juhi töölaud ettevõtte rahaasjade haldamiseks. Rakendus optimeerib juhi ning raamatupidaja vahelist koostööd ning annab juhile mõeldud ülevaate ettevõtte finantsolukorrast.

Tarkvararobootika ja tööprotsesside automatiseerimine – millal see läbimurde saavutab?

Olles kuulnud tarkvararobootikast ja tööprotsesside automatiseerimisest (robotic process automation, RPA), hakkavad ettevõtted sageli mõtlema, kas peaks eelistama RPAd praeguste süsteemide uute funktsioonidega värskendamise või integreeritud lahenduste loomise asemel.

Valdkonna tööpakkumised

PricewaterhouseCoopers otsib RAAMATUPIDAJAT

PricewaterhouseCoopers AS

04. veebruar 2019

Uudised

Tööriistad