Miks maksuhaldur  käibemaksu tagatise vähendamata jätab

Millised on tüüpilised probleemid, mille tõttu maksuhaldur ei ole rahuldanud tarbimisse lubatud kütuse müüja taotlust vähendada käibemaksu tagatist, sellest annab ülevaate advokaadibüroo VARUL vandeadvokaat ja partner Helmut Pikmets.

Alljärgnevalt esitame ülevaate tüüpilistest probleemidest, mille tõttu maksuhaldur ei ole rahuldanud tarbimisse lubatud kütuse müüja taotlust vähendada käibemaksu tagatist. Siinkohal tasub tähele panna, et tulenevalt VKSi § 42 lg s 4 sätestatust on maksuhalduril võimalik allpool käsitletavate probleemide ilmnemise korral suurendada tagatist ka üle seaduses sätestatud määra.

Kogemus näitab, et käibemaksu tagatise vähendamise taotlusi lahendades kohaldab maksuhaldur käibemaksu tagatise vähendamise regulatsiooni (VKS § 4² lg 5) maksumaksjate suhtes ebaühtlaselt, tõlgendades seda formaalselt ja laiendavalt.

Sagedasemad probleemid võib jaotada kolmeks:

1) maksuhalduri hinnang kütuse müüja reputatsioonile ja kogemusele,

2) kütuse müüjast äriühingu ja/või äriühingu juhtkonna suhtes jõustunud süüteootsus või algatatud süüteomenetlus,

3) äriühingul maksuvõla või ajatatud maksuvõla olemasolu.

1. Maksuhalduri hinnang kütuse müüja reputatsioonile ja kogemusele

Maksuhaldur hindab maksukohustuslase reputatsiooni temale kättesaadavate andmete alusel. Seetõttu peab äriühing, kes esitab maksuhaldurile käibemaksu tagatise vähendamise taotluse, arvestama, et maksuhaldur võib anda äriühingu reputatsioonile ebatavalise hinnangu ja keelduda selle alusel tagatise vähendamisest. Maksuhalduri praktika kohaselt võib tagatise vähendamisel saada takistuseks asjaolu, et kütuse müüjast äriühingu juhatuse liige on seotud ka mingi teise äriühinguga (nt kuulub selle juhatusse), mille reputatsioonis on maksuhalduri arvates alust kahelda.

Maksuhalduri silmis kahtlust tekitavaks asjaoluks võib olla näiteks see, et äriühing, millega on seotud kütuse müüja juhatuse liige, on maksuvõlglane, selle äriühingu suhtes on algatatud likvideerimismenetlus, sundlõpetamine või pankrotimenetlus või on välja kuulutatud äriühingu pankrot. Seejuures võib maksuhaldur anda negatiivse hinnangu kütuse müüja juhatuse liikmega seotud teisele äriühingule ja sellest tulenevalt järeldada, et ka kütuse müüja reputatsioon ei ole laitmatu. Selle järelduse tegemisel ei vaevu tagatise vähendamise taotlust lahendav maksuhalduri ametnik välja selgitama, kas kütuse müüja ja tema juhatuse liikmega seotud teise äriühingu vahel on ärisuhted või kas see teine äriühing üldse tegeleb kütuse müügiga1

Seega võib kütuse müüja tagatise vähendamise taotlus jääda rahuldamata juhul, kui maksuhalduri ametnikule kättesaadavatest andmetest selgub, et kellelgi kütuse müüja juhatuse liikmetest on varem ebaõnnestunud mingi muu äriprojekt või ta on soovinud äritegevuse lihtsalt lõpetada.

Käibemaksu tagatise vähendamise taotluse lahendamisel kontrollib maksuhaldur ka kütuse müüja kogemust kütuse käitlemise valdkonnas. Paraku on kontroll formaalne ja piirdub majandustegevuse registris registreeringu ajalise kehtivuse kontrollimisega.

Büroo praktika näitab, et tagatise vähendamise taotluse menetlemisel ei huvita maksuhaldurit kütuse müüja juhtkonna või personali faktiline kogemus kütuse käitlemise valdkonnas, äriühingu kliendibaas ega muud kriteeriumid, peamiseks kriteeriumiks jääb kolmeaastane registreering majandustegevuse registris. Nii on isegi juhul, kui kütuse müüja juhatuse liige või vastutav töötaja on saanud kogemuse teises kütusefirmas, endine juhatuse liige tegeleb samal ajal vahetult kütuse müügiga või äriühing tegeles kütuse müügiga teises riigis ega vajanud registreeringut Eesti majandustegevuse registris. On juhtumeid, kus maksuhaldur on kütuse müüja kogemuse hindamisel jätnud arvestamata tema varasema registreeringu, mis oli isiku enda taotlusel majandustegevuse registrist kustutatud.

2. Kütuse müüja või tema juhtkonna liikme suhtes jõustunud süüteootsus või algatatud süüteomenetlus võib olla takistuseks tagatise vähendamisel

VKSi § 4² lg 5 p 2 alusel võib maksuhaldur keelduda käibemaksu tagatise vähendamisest, kui kütuse müüja või tema juhtimis- või kontrollorgani liige on pannud viimase kolme aasta jooksul korduvalt toime maksuseaduste, vedelkütuse seaduse või tollieeskirjade rikkumisi või kütuse müüja või tema juhtimis- või kontrollorgani liikme suhtes on alustatud maksuseaduste, vedelkütuse seaduse või tollieeskirjade rikkumise süüteomenetlus. Arvestades sellega, et nende süütegude kohtuväline menetleja / uurimisasutus on maksuhaldur ise, siis lähtub maksuhaldur ka tagatise vähendamise taotluste menetlemisel peamiselt enda tehtud väärteootsustest ning algatatud väärteo- ja kriminaalmenetlustest.

Büroo praktika näitab, et tagatise vähendamise taotluste lahendamisel rakendab maksuhaldur viidatud normi formaalselt, tuginedes oma andmebaasides registreeritud andmetele kütuse müüja või tema juhtkonna liikmete suhtes algatatud süüteomenetluste või tehtud väärteootsuste kohta. Seejuures ei hõlma maksuhalduri tagatise vähendamisest keeldumise otsustes esitatud põhjendused selliseid küsimusi nagu karistuse aegumine või algatatud süüteomenetluse lõpetamise põhjused.

Näiteks on büroo puutunud kokku sellise juhtumiga, kus maksuhaldur viitas VKSi § 4² lg 5 p s 2 nimetatud asjaolude esinemise väljatoomiseks tagatise vähendamisest keeldumise otsuses väärteomenetlusele, mille maksuhaldur oli väärteokoosseisu puudumise tõttu ise lõpetanud. Seega tuleb kütuse müüjatel, kelle suhtes maksuhaldur on keeldunud tagatise vähendamisest VKSi § 4² lg 5 p 2 alusel, hoolikalt kontrollida maksuhalduri põhjenduste õigsust toimepandud süütegude korduvuse ja määratud karistuste kehtivuse osas.

3. Muud takistused käibemaksu tagatise vähendamisel

Tagatise vähendamisest keeldumise alusena on VKSi § 4² lg 5 p s 3 nimetatud maksuvõla või ajatatud maksuvõla olemasolu kütuse müüjal. Tegemist on alusega, mille tuvastamisel lähtub maksuhaldur enda maksuarvestuses kajastatud andmetest kütuse müüja maksuvõlgade kohta. Kuigi kõnealune tagatise vähendamisest keeldumise alus võib esmapilgul tunduda selge, soovitame kütuse müüjatel suhtuda maksuhalduri arvestuses kajastatud andmete õigsusesse siiski kriitiliselt. Tuleks kontrollida, kas maksuhalduri otsuses keelduda tagatise vähendamisest nimetatud maksuvõlg on kehtiv, st arvestada peale maksukohustuse arvutuslikust kujunemisest ka näiteks maksuvõla aegumise aspekti.

Ka ajatatud maksuvõlg ei pruugi olla tagatise vähendamisest keeldumise absoluutseks aluseks. Büroo on seisukohal, et juhul, kui maksukohustuslasel on ajatatud maksuvõlg ning ta järgib nõuetekohaselt maksegraafikut, mille kinnitamise eeltingimus oli maksukohustuslase esitatud tagatis, siis ei pruugi olla mõistlik ega õiguspärane maksuhalduri keeldumine käibemaksu tagatise vähendamisest pelgalt põhjusel, et isikul on ajatatud maksuvõlg.

Kokkuvõtteks soovitame kütuse müüjatel arvestada, et maksuhalduri seadusetõlgendus võib suurel määral ja ootamatult erineda äritegevuses juurdunud standarditest (hinnangud ärilisele reputatsioonile ja kogemusele) või isegi mitte vastata küsimust reguleeriva õigusvaldkonna õigusaktidele ja üldpõhimõtetele (isiku karistatuks lugemine), ning vajaduse korral vaidlustada maksuhalduri otsused.

Viited

1 VKSi § 4² lg 4 p-st 5 võib järeldada, et kütuse käitleja ärialast reputatsiooni seostatakse VKSis siiski kütuse müüja äripartneritega.

Artikli autorid on Helmut Pikmets, advokaadibüroo VARUL vandeadvokaat ja partner ja Sergei Jegorov, sama büroo vandeadvokaadi abi

Osale arutelus

  • Lemmi Kann, VARUL õigusblog

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Seotud lood

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Vabaned rutiinsest paberitööst ja saad pühendada oma aja inimestele!

Me usume, et tarkvara peab kiirendama ja lihtsustama tööd ning vältima inimlikke vigu. Et seda saavutada palgaarvestuses, on mõistlik teha arvestus samas programmis, kus on selle aluseks olevad andmed – palk, koormus, puhkused, haiguslehed, lisatasud, töögraafikud jne.

Majandustarkvara RAPID

Tarkvaraga RAPID saate korraldada keskmise või väikese ettevõtte raamatupidamise ja majandusarvestuse - laoarvestus, palgaarvestus, teenindus, üüriarvestus, jm. RAPIDi tasuta versiooniga saab töö tehtud üksikettevõtja, alustav ettevõte või mittetulundusühing.

Valdkonna tööpakkumised

PLAYTECH ESTONIA OÜ is hiring a SENIOR ACCOUNTANT in Tartu

Playtech Estonia OÜ

04. jaanuar 2019

Uudised

Tööriistad