Omanik käsib, juht vastutab?

Paljudele juhtidele on ilmselt tuttav olukord, kus ühingu juht on sunnitud järgima niiöelda kõrgemalseisja korraldusi, mille majanduslik kasu ühingule on küsitav. Omaniku ja ühingu huvid aga võivadki olla väga erinevad, kirjutab advokaadibüroo SORAINEN Raamatupidaja.ee blogis.

Samuti ei ole võrreldav omaniku ning juhatuse liikme võimalik vastutus ja hoolsuskohustus. Juhatuse liikmel tekib sellisel juhul paratamatult dilemma – kui kaugele ma võin minna omanike soovide järgmisega ja mil määral jään ma ise selle eest vastutavaks?

Millisel hetkel tekib probleem? Konflikt tekib siis, kui omanik kasutab ära oma mõju äriühingus ja suunab juhatuse liiget tegutsema enda või mõne endaga seotud äriühingu kasuks, mis võib olla aga äriühingule kahjulik (nt vara võõrandamine omanikule soodustingimustel, tagamata laenu andmine, varjatud dividendide tasumine, tehingud suuraktsionäri majandushuvides, turuhinnast madalama hinnaga kaupade müümine jne). Kontserni tasandil on tavaline olukord, kus Eesti kohalikul juhil puudub tegelik kontroll teatud valdkonna üle tulenevalt kontserni väljakujunenud sisepoliitikast, grupiülesest juhtimisstruktuurist, vastutavate isikute määramisest regiooni tasandil jne. Sellegipoolest vastutab juhatuse liige seaduse järgi kõigi ühingu juhtimist puudutavate küsimuste eest. Vastutus võib olla solidaarne teiste juhatuse liikmetega, aga kindlasti mitte solidaarne mitte-juhatuse liikmetega.

Sisemine radar ohu tuvastamiseks. Juhatuse liikmed satuvad kohe tule alla, kui nad teevad ühingule äriliselt kahjuliku tehingu ning seeläbi kahjustavad ühingu teiste osanike/aktsionäride või võlausaldajate huve. Kahjustatud isikuteks võivad olla äripartnerid, ühingu töötajad, aktsionärid, riik (maksu- ja tolliamet). Vastutus võlausaldajate ees kerkib tavaliselt üles pankrotisituatsioonis, aga vastutus aktsionäri ees võib probleeme tekitada juba tunduvalt varem.

Juhatuse liige peab oma kohustusi täitma ühingule majanduslikult kõige otstarbekamal viisil, sealhulgas olema hoolas ja ühingule lojaalne. Kui juhile pealesunnitud tegu ületab eelpool kirjeldatud hoolsuskohustuse standardit, on juhatus silmitsi olulise probleemiga. Asjaolu, et surve tuli omanikult, keda võib ju pidada lõppkasusaajaks, ei välista juhatuse vastutust. Kuid riski on siiski võimalik vähendada, kui säilitada maksimaalne hoolsuskohustus ka vastandlike huvide võrrandis.

Omaniku kaasamine on vajalik. Siinkohal olgu mainitud, et omaniku kaasamine riskantsete otsuste tegemisse nõuandjana on igati tervitatav ja vajalik, kuna maandab kindlasti juhatuse liikme riske. Teatud juhtudel tuleb see ka otseselt seadusest. Tegemist on ju lõppkokkuvõttes ikkagi omaniku investeeringuga, mille suhtes tehtavate oluliste küsimuste osas on tal õigustatud huvi kaasa rääkida. Eriarvamuste korral peab aga juhatuse liige siiski lähtuma oma siseveendumusest. Omaniku kaasamisel ja tehinguga nõustumisel on võimalik välistada juhatuse liikmete vastutus omanike ees ning juhul kui otsus lähtub ka juhatuse liikme siseveendumusest, on võimalik välistada vastutus ka ühingu ees. Võlausaldajate suhtes või pankroti korral sellised välistamised aga ei kehti. Samuti tuleb silmas pidada hiljutist kohtupraktikat, mille kohaselt tunnustas kohus omaniku nn tuletatava võimu (inglise keeles: implied power) olemasolu. See tähendab, et isegi kui omaniku kaasamise kohustus ei ole otseselt seaduses sätestatud, tuleb juhatuse liikmel analüüsida tehingu üldist mõju omaniku huvidele ning kui tegemist on fundamentaalse otsusega, mis mõjutab oluliselt omaniku investeeringut (s.t. osa/aktsia väärtust), siis tuleb omanik otsustamisse kaasata.

Samal ajal peavad omanikud või ühinguga seotud isikud arvestama, et seadus näeb ette ka mõjutanud isiku vastutuse. Juhul kui juhatuse liiget on ühingule kahjulikult tegutsema mõjutanud mõni isik (k.a omanik), siis võib juhatuse liikmetel ja mõjutanud isikul kui ka tehingust kasu saajal tekkida solidaarne vastutus.

Kuidas vastutusriske maandada? Tegutseda tuleb kaalutletult, ratsionaalselt ja aktiivselt ning otsused peavad tuginema piisavale ja õigele informatsioonile. Kaalutletult ja ratsionaalselt tähendab, et juhatuse liige on igal ajahetkel teadlik ühingu majandusseisust ning omab arvamust edasiste lahenduste ning tegevuste kohta. Samuti on juhatuse kohus pakkuda erinevaid alternatiive ning tunnetada turul toimuvat. Otsused tuleb teha õigeaegselt ja ühingu majanduslikest huvidest lähtuvalt. See tähendab ka võimet enne tehingu tegemist näha ette tehingu võimalikke tagajärgi, analüüsida tulevikus tekkida võivaid olukordi ning arvutada võimalike riskide realiseerumise tõenäosust. Aktiivselt tähendab juhatuse liikme teadlikku käitumist suhetes teiste juhatuse liikmete, nõukogu ja omanikega. See hõlmab muuhulgas koosolekutel osalemist ning protokollimist, õigeaegselt informatsiooni edastamist kõrgemalseisvatele organitele, järelanalüüsi ning jooksvat tegevusest raporteerimist (nt nõukogule kord kvartalis). Piisav ja õige informatsioon on vajalik, et hinnata tehingu võimalikke tagajärgi. Informatsiooni on vaja nii ühingu visiooni, strateegia, võimaluste kui ka tehingu kasumlikkuse ja riskiastme kohta. Juhatus peab omama piisavat taustainformatsiooni, mis on vajalik tehingu tegemiseks (vajadusel küsima nõu – nt finants- ja õigusnõustajatelt).

Praktilisi soovitusi. Olukorras, kus omanik/emaettevõtja surub peale tehingu tegemist, mis juhatuse arvates ei teeni ühingu majanduslikke huve, tuleks juhatuse liikmel kindlasti järgida alltoodut:- Mõelda seaduses sätestatut silmas pidades läbi juhtimismudel:

– kas ja mil määral võib antud isik mulle korraldusi anda

- Koostada analüüs tehingu majandusliku otstarbekuse ja riskide kohta (finants- ja õigusanalüüs). Analüüsist, iseseisvalt kogutud informatsioonist ja ühingu huvidest lähtuvalt kujundada arvamus, mis esitada nõukogule/omanikele

- küsida nõukogu/omanike arvamust tehingu kohta (vajadusel otsuse vormis)

- protokollida kogu protsess, eriarvamused ja arutluskäik

- vajadusel leppida kokku vastutuse piiramises või välistamises

- teha tehing võimalikult turutingimustel (nt omanikule laenu andmisel ei ole  välistatud ka tagatise saamine, leping tuleks sõlmida tavatingimustel)

- jälgida tehingut regulaarselt ka hiljem – jooksev aruandlus nõukogule/omanikele ning vajadusel sanktsioonide rakendamine

Kokkulepped. Oluline on juhatuse liikme lepingu olemasolu, mis sätestab lahendused huvide konflikti tekkimisel ning vastutuse (kontserni puhul reguleerib vastutusvaldkonna ning vastutuse välistamise muus osas). Samuti peaks juhatuse liikme lepingus sisalduma võimalus leping üles öelda ja saada lahkumishüvitist ebaseadusliku korralduse täitmisest keeldumise korral. Juhatuse liikme vastutuse välistamiseks või vähendamiseks on mitmeid erinevaid viise, aga reeglina tuleb need läbi rääkida enne tehingu tegemist.

Omaniku kaasatus. Juhatus peab arvestama äriühingu huvidega ning need ei pruugi alati kattuda omaniku eesmärkidega. Juhatuse liikmed ei saa vastutuse kaitsekilbina kasutada "Ma täitsin ainult käsku!" loosungit. Juhatuse liikme kui äriühingu juhi positsioon eeldab tema võimet alati vastata miks, kuidas ja kus midagi juhtus ning mis saab edasi. Seda ka siis, kui juhi positsioon tundub illusoorne ning on dikteeritud tema seljale toetuva suurema jõu poolt. Samas ei tasu alahinnata omanike soovi kuulata ära juhi ettepanekud erinevate võimaluste kohta ning pole harvad ka juhud, kus omanik mõtleb seejärel ümber. Seega soovitame juhtidel tegutseda julgemalt ja argumenteeritumalt ka olukordades, kus omanik osaleb aktiivselt ühingu juhtimises.

Artikli autorid on Inga Murula, advokaadibüroo SORAINEN advokaat. ja Karin Madisson, advokaadibüroo SORAINEN partner.

 

 

 

Osale arutelus

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Vabaned rutiinsest paberitööst ja saad pühendada oma aja inimestele!

Me usume, et tarkvara peab kiirendama ja lihtsustama tööd ning vältima inimlikke vigu. Et seda saavutada palgaarvestuses, on mõistlik teha arvestus samas programmis, kus on selle aluseks olevad andmed – palk, koormus, puhkused, haiguslehed, lisatasud, töögraafikud jne.

Lihtne äritarkvara juhile

BudgetMatador on juhi töölaud ettevõtte rahaasjade haldamiseks. Rakendus optimeerib juhi ning raamatupidaja vahelist koostööd ning annab juhile mõeldud ülevaate ettevõtte finantsolukorrast.

Valdkonna tööpakkumised

MERKO otsib raamatupidamise osakonda RAAMATUPIDAJAT

Merko Ehitus Eesti AS

18. jaanuar 2019

Uudised

Tööriistad