Mida uut tõi uus aasta tulumaksus?

Tulumaksuseaduse (TMS) uus redaktsioon tõi 1. jaanuarist 2011. a kaasa mitmeid muudatusi ja täiendusi, mis puudutavad väga erinevaid tulumaksuga maksustamise aspekte.

Alljärgnevalt käsitletakse üksnes mõningaid, artikli autori arvates enim huvipakkuvamaid, muudatusi.

Suurt tähelepanu on juba pälvinud elukoha müügist saadava tulu maksuvabastuse ulatusele seatud piirang, mille kohaselt on maksuvabastust kasutades võimalik kahe aasta jooksul müüa üks elukoht. Seejuures on seadusest välja jäetud „alaline“ ja „peamine“ elukoht, seda põhjusel, et tsiviilseadustiku üldosa seaduse §-s 14 kohaselt võib isikul olla üheaegselt ka mitu elukohta. Kuna maksuvabastuse esmane eesmärk on võimaldada isikul soetada võõrandatud eluaseme asemele uus samaväärne, mitte piiramatu maksuvaba kinnisvaratulu tagamine, on seadusesse sisse toodud kaheaastane piirang.

Teiseks on seaduses täpsustatud kahju hüvitise maksustamisega seotud küsimusi. Tulumaksuvabad on üldjuhul ainult otsese varalise kahju hüvitamisel saadud summad. Võlaõigusseaduse § 128 lõike 2 kohaselt on varaline kahju eelkõige otsene varaline kahju ja saamata jäänud tulu. Seaduse muudatuse seletuskirja kohaselt ei ole viimase puhul maksuvabastus aga põhjendatud, sest reeglina maksustatakse igasugune tulu, kui seadus ei sisalda sõnaselget erandit.  Samas laiendatakse TMS § 12 lõiget 3 kahjuhüvitise määratlust – kui varem kehtinud seaduse kohaselt ei loeta maksustatavaks tuluks vaid kohtu väljamõistetud varalise kahju hüvitist, siis nüüd ei ole nõutav, et hüvitise oleks välja mõistnud kohus. Ka muudel (nt kohtuvälisel kokkuleppel põhinevatel) otsese varalise kahju hüvitamise juhtudel isiku vara ei suurene. Oluline on, et kahju tekkimine ja selle suurus oleks maksuhalduri jaoks piisava selgusega tõendatud.

Kolmandaks sätestab uus seadus vanast seadusest üldisema isikute seotuse määratluse, mille kohaselt on isikud seotud ühise majandusliku huvi või valitseva mõju kaudu. Olulise muudatusena tuleb mainida ka seda, et seotud isikute ringi on uuest aastast arvatud ka elukaaslane. Seaduse muudatuse seletuskirjas selgitatakse muudatust sellega, et vaatamata sellele, et perekonnaseaduses ei ole elukaaslane abikaasaga võrdsustatud, sisaldavad mitmed teised seadused terminit „elukaaslane”, andes abielule ja vabaabielule samaväärse staatuse. Elukaaslaste lisamisega näidisloetellu antakse maksumaksjale selge viide veel ühele ühist majanduslikku huvi tekitavale asjaolule. Nii välditakse muudatuse jõustudes muuhulgas ka selliseid maksupettusi, kus omavaheliste turuväärtusest erineva hinnaga tehtud tehingute kaudu üritatakse elukaaslaste kontrolli all olevatest äriühingutest kasumit maksuvabalt välja viia.

Neljandaks on regulatsiooni lisatud ka siirdehinna ja turuväärtuse mõisted ning täpsustatud piiri siirdehinna regulatsiooni alusel tekkiva maksukohustuse ja erisoodustuse maksustamise sätete alusel tekkiva maksukohustuse vahel. Seaduse seletuskirjast nähtub, et kui seotud isikute vahelise tehingu hind ja mitteseotud isikute vahel tehtud sarnase tehingu väärtus on erinevad, tekib ettevõtjal maksukohustus – siirdehinna ja nimetatud tehingu turuväärtuse vaheline erinevus (saamatajäänud tulu või ebamõistlik kulu) loetakse äriühingu maksustatavaks kasumiks. Tehingutes, kus soodustuse saajaks on äriühinguga töö- või käsundussuhte kaudu seotud füüsiline isik (juht- või kontrollorgani liige, töötaja vms isik), maksustatakse tehinguväärtuste vahe TMS § 48 kohaselt erisoodustusena.

Lisaks on seadust täiendatud sätetega, mis reguleerivad finantsvaralt saadud kasult või tulult tekkivat tulumaksukohustust ja investeerimiskonto avamise korral tekkivat tulumaksukohustust. Näiteks on muudetud intressi tulumaksuga maksustamist. Edaspidi maksustatakse ka intress, mis osaliselt või täielikult sõltub väärtpaberi, hoiuse, valuuta, muu instrumendi või selle alusvara väärtusest või selle muutusest või mida saadakse raha hoiustamise eest investeerimiskontol. Investeerimishoiuste suureks plussiks on seni peetud just seda, et sellise hoiuse pealt ei pea eraisik maksma tulumaksu. Rakendussätete kohaselt on kuni 2013. aasta lõpuni investeerimishoiuselt saadud intressid maksuvabad tingimusel, et intress on saadud enne 2011. aasta 1. jaanuari hoiustatud summalt. Seega tasub neil, kellel on enne seaduses jõustumist hoiustatud raha investeerimiskontol, oodata hoiuselt raha välja võtmisega kuni 2013. aasta lõpuni, seda muidugi üksnes juhul, kui see on majanduslikult kasulik.

Jõustunud on ka osade jaoks kindlasti kaua oodatud elatise maksustamise muudatus, mille tulemusena jääb edaspidi tulumaksu koormus elatise maksja kanda – sõltumata sellest, millisel alusel seda makstakse (kohtuotsuse, kohtumäärusega kinnitatud kokkuleppe või poolte notariaalselt kinnitatud kokkuleppe alusel). Kehtiva seaduse kohaselt ei ole elatis ühelgi juhul saaja maksustatav tulu ja elatise maksja seda oma tulust maha arvata ei saa. Seadusemuudatuse eesmärk on eelkõige topeltmaksustamise vältimine. Lisaks on elatise maksustamine saaja tuluna praktikas põhjustanud ka arusaamatusi, näiteks väljamõistetava elatise summa kindlaks määramisel.

Lisaks eelnevalt käsitletule on uue seadusega muudetud ka väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju arvestamist, tulumaksu kinnipidaja kohustusi ja tuludeklaratsiooni esitamise korda, erisoodustuselt tulumaksu maksmise regulatsiooni (näiteks aktsiaoptsioonide osas), maksumaksja teavitamiskohustusi (sh deklaratsiooni esitamisega seonduvaid asjaolusid), kingituste ja annetuste tulumaksusoodustuse regulatsiooni ning ühise tuludeklaratsiooni esitamise sätteid ning palju muud.

Kõigist muudatustes täpsemalt tuleks aga lugeda uuest tulumaksuseadusest endast.

Artikli autor on Advokaadibüroo Aivar Pilv, vandeadvokaat Merilin Valdmaa.

Osale arutelus

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

SimplBooks – kõige lihtsam raamatupidamis-
tarkvara

SimplBooksi veebipõhine raamatupidamistarkvara on oma lihtsuse ja soodsa hinna poolest mõeldud just eelkõige väikeettevõtetele. Meid kasutab üle 2500 ettevõtte ja raamatupidaja.

Lihtne äritarkvara juhile

BudgetMatador on juhi töölaud ettevõtte rahaasjade haldamiseks. Rakendus optimeerib juhi ning raamatupidaja vahelist koostööd ning annab juhile mõeldud ülevaate ettevõtte finantsolukorrast.

Valdkonna tööpakkumised

PricewaterhouseCoopers otsib RAAMATUPIDAJAT

PricewaterhouseCoopers AS

04. veebruar 2019

Uudised

Tööriistad